Jste zde

Sexuální abstinence

Sexuální abstinence

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".

V životě může dojít ke zcela neočekávaným situacím, které člověku změní pohled na sex nebo jeho potřebu. Pod vlivem různých okolností dojde ke stavu, kdy se člověk musí nebo chce zřeknout sexu. Může k tomu dojít dobrovolně nebo z donucení okolnostmi. Tomuto stavu je říká sexuální abstinence. Jedná se o sexuální chování člověka, při kterém dočasně nebo trvalé omezí, přeruší nebo ukončí sexuální život. V souvislosti se sexuální abstinencí se jedná o ukončení sexuálních aktivit a zejména ve formě soulože.

Důvody pro sexuální abstinenci mohou být různé, od vynucených okolnostmi, kdy například není partner,  zdravotní, jako je vážný úraz, závažná nemoc a další zdravotní omezení. Další důvody mohou být společenské, ideologické nebo rituální. Nejznámější sexuální abstinencí je celibát, kdy se člověk dobrovolně zřekne sexu. Celibát je závazek žít bez manželství a bez pohlavních styků. Tradičně je spjat s mužským i ženským mnišstvím a některými řeholemi. Může však být praktikován každým člověkem, který se rozhodne žít bez manželství a pohlavních styků.

K takovému rozhodnutí se nikdo nesmí nutit!!! Na druhou stranu je nutné takové rozhodnutí respektovat a nevysmívat se mu. Lidé, kteří se k sexuální abstinenci rozhodli a dobrovolně ji přijali ví, proč takové rozhodnutí chtějí dodržovat a nikdo nemá právo je od něho zrazovat.

Pro úplnost však uvádím:

"Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat."
(Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy)

Z pohledu bezpečného sexu

Sexuální abstinence zcela eliminuje riziko vzniku těhotenství a z velké části i přenosu sexuálně přenosných infekcí. Nejedná se však o metodu provádění "bezpečného sexu". Samotná abstinence samozřejmě neřeší problém přenosu sexuálně přenosných infekcí, jinými cestami (infikovaný zdravotnický materiál, infikované krevní deriváty nebo infikované jehly při aplikaci drog a další).

 

Poznámka

Celibát - z latinského přídavného jména caelebs = neženatý, svobodný.

Pro zasmání:

Farář ztratil kolo. Tak povídá kostelníkovi: „V neděli při kázání se budeš dívat pozorně na lidi, budu se modlit desatero a zdůrazním nepokradeš, a ty musíš zjistit, s kým to nejvíce trhlo.“ V neděli na kazatelně se modlil desatero, ale nepokradeš nezdůraznil. Kostelník se pak udiveně ptá a farář vysvětluje: „Když jsem došel k nesesmilníš, vzpomněl jsem si, kde jsem to kolo zapomněl.“

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)