Jste zde

Tribadismus - tření vulvy o tělo nebo vulvu partnerky

Tribadismus - tření vulvy o tělo nebo vulvu partnerky

Hlavní téma: "Lesbický sex".
Volné pokračování článku "Nepenetrační sex - "frottage" - sexuální tření".

Začneme vysvětlením pojmu týkajících se sexuálního tření.
Je však potřeba si připomenout, že technika tření vulvy o tělo nebo o pohlaví není technika výhradně s lesbickým sexem. Sexuální tření pohlaví se v případě tření vulvy o vulvu samozřejmě týká jen žen, ale nemusí to být výhradně lesbické ženy. Sexuální tření se běžně používá také v heterosexuálním vztahu k navození vzrušení nebo vyvrcholení. nyní se však budeme zabývat převážně lesbickým sexem.

  • Tribadismus je základní pojem pro sexuální akt při kterém žena tře vulvu proti tělu jiné ženy (muže) s cílem sexuální stimulaci vulvy a zejména stimulací klitorisu si navodit sexuální vzrušení.
  • Pro "Tribadismus" se používá i zkrácený název "Tribbing". Ten se používá častěji a především mezi lesbickými ženami.
  • Tribbing má i další názvy pro stejné techniky a těmi jsou "grinding" nebo "humping". Používají se při technikách které do praktického tribbingu (tribadismu) patří.
  • Tribing je technika používaná při milostné předehře, ale také jako součást milování pro dosažení sexuálního vzrušení nebo jako technika k dosažení vyvrcholení, tedy k navození orgasmu.
  • Obecně techniky sexuálního tření mezi ženou a mužem a ženou a ženou patří do technik nepenetračního sexu - "frottage".

A nyní se už tribbingem můžeme zabývat podrobněji.

Tribadismus (Tribbing) - je nepenetrační sexuální praktika a forma vzájemné masturbace v lesbickém, ale i heterosexuálním sexu. Žena otírá svou vulvu o partnerčino tělo nebo o její vulvu, za účelem dosažení sexuálního vzrušení.

Pojem tribadismus (anglicky tribbing) se často používá v souvislosti s lesbickým sexem, ale netýká se výlučně jen lesbických žen. Vztahuje se také k masturbační technice, při níž žena tře svou vulvu o nějaký předmět, například polštář, podhlavník, čalouněnou část křesla nebo jiný měkčí předmět, s cílem dosažení orgasmu.

Pokud používáme pojem "vulva", pak rozumné připomenout, že se jedná o vnější ženské pohlavní ústrojí - zevní pohlavní orgány (organa genitalia feminina externa), které tvoří velké pysky (labia majora), malé pysky (labia minora) a klitoris (clitoris, poštěváček). Takovéto připomenutí má své opodstatnění. Mnoho žen totiž ani neví, jak jejich pohlavní ústrojí vypadá a z čeho se skládá. Pak se těžko vysvětluje o čem je tření vulvy o vulvu...

Scissoring je souhrnný termín používaný pro všechny formy a techniky tribadismu. Mnoho lesbických a bisexuálních žen si ani neuvědomuje, že některé jejich vzájemné sexuální kontakty, které používají už například při milostné předehře, jsou vlastně technikami tribbingu.

Tribbing, kromě tření a vzájemného tlaku pohlavních orgánů ženy, může zahrnovat i další běžné formy sexuální stimulace jako je líbání, hlazení, stimulace klitorisu prsty, stimulaci pochvy pomocí prstů nebo sexuální pomůcky a další... Některé ženy preferují střídání orální stimulace pohlaví s tribbingem.

Představa mužů bývá, že jakmile ženy začnou s technikou tření vulvy o vulvu nebo o tělo partnerky, nepřestanou dokud alespoň jedna neprožije vyvrcholení. Tato představa však neodpovídá způsobu milování, který lesbické ženy preferují. Lesbický sex může být stejně pestrý, jako sex heterosexuálních párů.

Pornografické vidění lesbického sexu představuje sex dvou nebo více žen jako smršť všemožných technik a především různých forem penetrací skoro vším, co je po ruce. Pravdou však je, že velká část lesbických žen penetraci pomocí sexuálních pomůcek nijak moc nevyhledává. Určitě jsou sexuální pomůcky ve většině lesbických domácností, určitě je také občas lesbické ženy používají. Určitě to ale bude mnohem méně často, než si většina mužů nebo heterosexuálních žen představuje..

Než si představíme sexuální polohy pro tribbing lesbických žen, bude potřeba si připomenout, že lesbické, ale i heterosexuální ženy při milování mnohem více uplatňují techniky, které "klasické" heterosexuální páry považují za milostnou předehru. Jedná se o vzájemné laskání, hlazení, masáže, líbání, sání bradavek a o manuální a orální stimulaci stimulaci klitorisu. Velkou oblibu má dlouhé francouzské líbání, pomalý orální sex a jemná stimulace pochvy prsty. Techniky tribadismu pak nemusí být zaměřeny jen na vzájemné tření vulvy o vulvu. K navozování vzrušení pomocí tření často využívají celé tělo partnerky.

Jak již jsem uvedl, lesbický sex může být stejně pestrý jako sex heterosexuálních párů. Bude však mnohem více zaměřený na vzájemné poskytování vzrušení a hezkých pocitů, než na "tvrdý sex"... Techniky vzájemného tření o tělo nebo pohlaví v průběhu milování využívá 5 ze 6-ti lesbických žen, nejčastější cestou k dosažení vyvrcholení je však orální stimulace pohlaví. Jedná se však o obecný pohled na sex lesbických nebo bisexuálních žen. Každý pár si najde a později preferuje svou vlastní kombinaci technik, která nejlépe vyhovuje jejich představám...

Vzájemné tření pohlaví o pohlaví bývá nejčastěji využito jen jako "jedna z epizod milování". jednak je to proto, že fyziky se jedná o poměrně náročnou techniku a obtížně se realizuje ženám, které jsou "prostorově výraznější"... Důvodem však může být i to, že přestože je tato technika vizuálně nesmírně přitažlivá, nemusí přinášet očekávané vzrušení. Vzájemně se třít pohlavím o pohlaví může být fyzicky natolik náročné, že soustředění se na techniku nedovolí více se soustředit na vlastní vzrušení. 

Ve velké oblibě je tření pohlaví o nohu (často stehno) partnerky, někdy v kombinaci se stimulací klitorisu rukou partnerky nebo prsty vlastní ruky. Tření vulvy oproti stehnu, hyždi, paží, o břicho nebo jiné části těla, je pro mnoho žen snadnější, než tření vulvy o vulvu. Také se dá lépe spojit s objímáním, líbáním nebo stimulací prsou.

Pomalým nebo i rychlým pohybem pánve žena dokáže své pohlaví intenzivně stimulovat o tělo partnerky i bez pomocné manuální stimulace. Základem takovéto stimulace velkých a malých stydkých pysků a především klitorisu, je tření a tlak. Mnoho žen právě díky tlaku na klitoris dosahuje vysokého vzrušení, které se i díky současnému tření poměrně snadno dostane až k vyvrcholení. Pokud se přidá objímání a něžnosti, může žena prožívat velmi krásné a intimní okamžiky spojení s druhou ženou. Především emoční složka je těchto chvílích velmi vysoká. Proto technikám tribbingu, které jsou spojené s objímáním a líbáním, většina lesbických žen dává přednost.

Lesbické ženy tak moc "netrvají" na tom, že se musí vzrušovat stejně vyrovnaně. Naopak častěji upřednostňují to, že nejdříve vyvrcholí jedna a pak druhá. Zažívají pak při milování pocity partnerky i svoje. To, jaký je průběh sexuálního vzrušení partnerky dokáží ženy snadněji rozpoznat, protože ho znají z vlastní zkušenosti. To jim pomáhá udržet vzájemné vzrušení dlouho a vysoko. Také jsou si vědomy toho, že jedno vyvrcholení při milování může stačit, ale většina lesbických žen umí své partnerce navodit vyvrcholení vícenásobné. Z tohoto pohledu bývá milování lesbických žen delší, hlubší a možná i intenzivnější, než znají ženy heterosexuální, kdy milování většinou "řídí" muž.

Pocity vyvrcholení, které si žena navodí třením o předměty nebo tělo jiné osoby, jsou plnohodnotné. Rozhodně se nedá říct, že by byly horší nebo lepší než ty "klasické". Jsou jen navozeny jinou technikou, než ty "klasické"...

Bezpečný sex a tribadismus

Vzhledem k tomu, že "tribadismus" patří mezi nepenetrační sexuální praktiky, je riziko přenosu sexuálně přenosných infekcí menší jak u penetračního sexu. Snížení nebezpeční nákazy se týká těch druhů pohlavních chorob, které pro své šíření potřebují přímý kontakt mezi sliznicí, pre-ejakulátem nebo spermatem. Mezi ně patří například smrtelně nebezpečné nákazy virem HIV, ale i jiné sexuálně přenosné infekce, jako je HPV, HSV-II (genitální herpes) nebo genitální bradavice. Předpokladem je samozřejmě zabránění vzájemného styku s tělními tekutinami a dodržení zásad bezpečného sexu. Podrobněji o bezpečném sexu při tribbingu pojednává článek "Bezpečný sex a tribadismus".

Téma pokračuje článkem "Lesbický sex - tribbing pro začátečníky"

 

POZNÁMKA
Tato sexuální praktika není výlučně lidská. Byla pozorována u samic šimpanze bonobo v Demokratické republice Kongo, které praktikovaly lesbický genitální sex.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)