Jste zde

Serotonin

Serotonin

Serotonin patří mezi neurotransmitery, podobně jako dopamin. Významně ovlivňují náladu, pocity štěstí a radosti. Pokud serotoninu v mozku uvolněno dostatečné množství, navozuje společně se dopaminem pocit blaženosti a také uvolnění. Lidé, kteří mají snahu nechat působit serotonin a dopamin na svůj mozek, prožívají svůj život příjemněji. Jednou z cest, jak uvolnit serotonin a dopamin je masáž.

Uvolnění látek jako je serotonin a dopamin provází doteky. V případě milostného vztahu tak doteky, hlazení, líbání a další projevy náklonnosti založené na něze, zajišťují uvolnění dopaminu a serotonin z mozku do krve.

Vyplavení serotoninu může provázet i touhu po uzavření manželství. Serotonin navozuje pocity spokojenosti a klidné, dlouhodobé lásky. Tato spokojená láska vede k touze po společném životě, založení rodiny a budování dlouhodobé jistoty v manželském nebo partnerském vztahu. Založení rodiny je pak logickým vyústěním těchto pocitů a naplnění takových tužeb, jako je pokračování rodu a péče o potomky.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)