Jste zde

Pravidla pro oddalování orgasmu

Pravidla pro oddalování orgasmu

Hlavní téma: "Změna přístupu k sexu".
Pokračování článku "Metody a techniky oddalování ejakulace".

Oddalování orgasmu, prodlužovaný sex, orgasmus bez ejakulace a mnohonásobný orgasmus ženy s mužem, který dokáže kontrolovat své vzrušení, to všechno jsou témata, která zajímají většinu mužů i žen. Není to však až tak snadné něco podobného zvládnout. Jako v každá jiná lidská činnost, tak i milování potřebuje jistou míru informací, znalostí, zkušeností i štěstí... Nyní se budeme zabývat základními předpoklady pro zvládnutí technik a metod oddalování orgasmu.

 • Jiný pohled na sex a na význam orgasmu v něm
  Orgasmus není cílem milování, důležitá je pouze cesta k němu. Milování není jen soulož. Okamžik, když se muž pohlavně spojí se ženou, pro většinu lidí představuje brzký konec milování. Rozdíl mezi vaginálním orgasmem a klitoridálním orgasmem není tak zásadní, aby se mu muselo vše podřizovat. V případě, že žena klitoridálního orgasmu nedosáhne, není to důvod myslet si, že muž selhal! Většina žen vaginálního orgasmu nikdy při souloži nedosahuje, proto nemá smysl soustředit se jen na něj. Penetrační sex jení o nic lepší, nebo horší, jak jiné sexuální praktiky, které jsou partnerům příjemné a dosáhnou jimi uvolnění sexuálního napětí. Život je změna a v sexu to platí ještě více! Nemyslím tím výměnu sexuálních partnerů, ale nápaditost, vynalézavost a touhu přinést do milování něco nového, co bude partnerovi příjemné a potěší ho. Snahu o zvládnutí technik oddalování orgasmu musí provázet i změna přístupu k sexu jak na straně muže, tak i ženy.
   
 • Potlačení vlastního EGA
  "Ten, kdo při milování myslí jen sám na sebe, nemůže nikdy dosáhnout dál, než na své přirození". (tantrická moudrost).

  Milování je o radosti, dávání, rozdávání. Není o braní a vlastních pocitech. Muž, který myslí při milování na sebe, myslí na ejakulaci a orgasmus. Pokud chce muž prodloužit milování a oddálit svůj orgasmus, musí zapomenout na sebe a musí včas potlačit touhu ejakulovat především ve své mysli. Tento proces sebeovládání svých tužeb musí zvládnout včas. Pokud se začne omezovat v okamžiku, kdy vnímá pocity nastupující ejakulace, je už pozdě.
   

 • Soustředění se, ovládání mysli a pocitů
  Pokud se soustředíte na pocity, vnímáte své vzrušení a dokážete rozpoznat jeho stupeň, pak máte šanci VČAS rozpoznat okamžiky, kdy se vaše vzrušení blíží bodu, po jehož překonání dojde s samovolné nezadržitelné ejakulaci. Není to tak snadné tento okamžik správně odhadnout a VČAS přerušit další stimulaci. Příroda nás připravila na ejakulaci, nikoli na její potlačování. Z pohledu přírody je i předčasná ejakulace vedoucí k oplodnění tím správným sexuálním aktem. Proto je soustředění, ovládání mysli a pocitů zásadním předpokladem pro rozpoznání okamžiku, kdy ještě ejakulaci můžeme technikami a metodami oddalování zabránit.
   
 • Být v pohodě a mít tělo pod kontrolou 
  K tomu, aby muž mohl mít kontrolu nad svým tělem pod kontrolou musí být dostatečně fizicky i psychicky odpočatý. Největším nepřítelem sexu je pro muže únava, stres, obavy, komplexy, ale také nechuť nebo nezájem. To všechno a další individuální okolnosti jsou pak příšinou, že muž podvědomě ani nemá na dlouhém sexu nebo prodlužování spojení až tak moc velký zájem. Pokud je muž odpočinutý, tělesně i duševně v pohodě, pak stoupá i jeho touha po nových zážitcích, prožitcích a má chuť experimentovat. Proto se k sexu nenuťte v situaci, kdy víte, že na něj nejste připraveni. Pokud se pro něj rozhodnete, pak zbytečně nevstupujte do fyzicky náročných poloh a technik, které vás ještě více unaví a podvědomě budou svádět k co nejrychlejšímu ukončení milování. To samozřejmě platí i pro ženu. Unavená žena bude jen obtížně hledat síly k dosažení vyvrcholení...
   
 • Práce s dechem, dechová cvičení
  Rychlé dýchání spěje k rychlému konci milování. I při intenzivním sexu je potřeba kontrolovat dýchání. Existuje cíleně vedená meditace, která má za cíl naučit muže i ženu správnému dýchání, které zajistí pro tělo dostatek obysličení a celkově zklidní tělo i mysl a již svou technikou povede k prodloužení milování. V tantře je kontolované dýchání jednou ze základních sexuálních i meditačních technik. Při běžném milování stačí, když muž se zhluboka nadýchne nosem, zklidní se a pomalu vydechne. Nádechy a výdechy by měly být pravidelné, hluboké a vnímané. Vnímejte při každém nádechu proud vzduchu jak prochází vaším nosem, jak je chladný a příjemný při výdechu si všímejte toho, jak opouští vaše tělo když mu odevzdal životadárný kyslík. Sledujte své pocity v nose a soustřeďte se na ně. Jeden pokročilá technika pro chlazení vaše tělo je dýchat ústy se váš jazyk stočený do mírného U tvaru. Zkuste to teď. Vnímejte, jak moc chladnější vzduch se zdá?

Podrobněji se dýcháním a dechovými cvičenímu zabývá článek "Kontrola dýchání - základní technika kontroly vzrušení a ejakulace".

 • Mějte důvěru v sebe sama
  Příčina předčasné ejakulace i krátké soulože je většinou psychická. Hlavním důvodem, který ovlivňuje mužovu schopnost či neschopnost ejakulovat, je strach a úzkost. Problém má tedy svůj původ většinou v naší hlavě. Muž, který už někdy předčasnou ejakulaci prodělal se bojí další a svůj problém si v hlavě zveličuje, většinou ještě před zahájením pohlavního styku. Bojí se selhání nebo toho, že svoji partnerku nedokáže řádně uspokojit. Důvěra v sebe sama je největší afrodiziakum a metoda s nejlepšími výsledky ze všech možných. Když se sex nepodaří přesně podle vašich představ nezoufejte. Důležité není to, co jste prožili jako muž, ale co prožije žena při sexu s vámi. Když žena neprožila orgasmus při souloži,, pak jí ho poskytněte orálně drážděním klitorisu. Orgasmus, který prožije bude mít stejnou hodnotu a ženě navodí uvolnění a pocit štěstí. Žena nemusí vědět, že jste to myslel původně jinak ....  Při milování neexistuje "špatné výkon", vždy by se však milování mělo zakončit tak, aby oba partneři měli pocit, že jim milování bylo příjemné a že je sblížilo. A k tomu není potřeba ani několika orgasmů za sebou, ale ani vaginálního orgasmu za ka¨ždou cenu! Pamatujte si, že sex a milování by mělo být vždy ředevším pro radost.

 

Články s podobnou tematikou

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)