Jste zde

Vytvoření "posvátného" prostoru

Vytvoření "posvátného" prostoru

Volné pokračování článku "Umění doteku", "Jak vytvořit příjemnou atmosféru pro masáž", "Příprava na tantrickou masáž".

Možná vás tak trochu zaskočil pojem "posvátný prostor". Nemá to nic společného s náboženstvím. I když slovo posvátný k naší škodě pomalu vymizelo z našeho slovníku, měli bychom ho používat alespoň ve chvílích, které jsou pro lidi výjimečné, intimní nebo by alespoň být měly. Toho, co je pro dnešní společnost posvátné je už velmi, velmi málo. Tak se alespoň v soukromí snažme zachovat nějakou posvátnost v okamžicích, kdy si dva lidé vzájemně naplňují své nejintimnější představy nebo touhy a kdy se za partnerů stává jedno tělo a nastává splynutí duší na té nejčistší úrovni ze všech - v lásce.

Posvátný prostor si nespojujte jen s okamžiky milování, tantrických masáží nebo s východní erotikou. Je to mnohem širší pojem. Posvátná prostor si můžete vytvořit sami pro sebe. Bude to Vaše místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Proto je nesmírně důležité si takové místo umět najít, vytvořit si ho a pak obhájit před kýmkoli, kdo by Vám do něho chtěl vstupovat nebo do něj zanášet vnější neklid.

Můžete si ho vytvořit sami v sobě. Cestou Vám může být meditace, zklidnění, nalezení radosti z věcí, které jiným nemusí nic říkat, které jiné ani nemusí vnímat nebo vidět. To je však velmi obtížné a ne každému se to podaří. Ani žalář Vám nemůže zabránit vytvořit si svůj vlastní svět ve kterém žádná omezení nejsou, ve kterém je svoboda těla i duše. To je opravdu velmi těžké a jen velmi omezený počet lidí něco podobného dokáže. Je pravděpodobné, že přesně to myslel Kristus tím, když hovořil o tom, že "Království nebeské je ve Vás". Možná...

My ostatní tak daleko asi nikdy nedosáhneme... To nám ale nebrání v tom, abychom si ten dosažitelná "posvátný prosto" vytvořili někde, kde je nám dobře. Může to být klidně i v přírodě, doma nebo kdekoli, kde se cítíme příjemně a uvolněně. Nemusí to být prostor vyzdobený oltáříčkem nebo okázalou výzdobou. Záleží jen na nás, co si do něj dáme a tím si ho sami pro sebe označíme.

Trochu jiná je situace, kdy jsme dva a vytváříme si "posvátný prostor" pro prožívání vzájemné přítomnosti. Tehdy nějaké vyznačení toho, že právě tady je naše místo, kdy chceme být v pohodě a nerušeni, není překážkou, naopak je vhodná.

Klasickým případem, kdy je potřeba vytvořit pěkné prostředí, příjemnou atmosféru je okamžik, kdy se lité vzájemně dotýkají nebo milují. Ne, že by to nešlo bez toho (bohužel běžná praxe), ale když si s přípravou dáte trochu práce, bude to určitě hezčí... Touto tematikou se zabývá článek "Jak vytvořit příjemnou atmosféru pro masáž".

Asi nejčastěji se vytvoření "posvátného prostoru" spojuje s tantrou, tantrickými masážemi nebo tantrickým sexem. Tantra je o jiném způsobu poznávání sebe sama a partnera. Musí proto být jiná i v dalších ohledech, než jen ve způsobu dotýkání, meditací nebo milování. Tantra byla vždy chápána jako filosofie, která je trochu výš, nad běžným chápáním života a jeho každodennosti. tantrický sex byl v minulosti, především východními filosofiemi považovaný za "posvátný". Rozdílem bylo a je už to, že oproti "klasickému sexu" se tantrické milování odehrává v prostoru, který je pro tantriky "posvátný". Nejedná se o žádný projev náboženského učení. Jedná se o vytvoření prostoru, který je jiný, než ten, na který jsme zvyklí v běžném životě. Protože ani milování není běžnou, spotřební záležitostí, proto ani prostor ve kterém se tantrický pár chce spolu milovat, nemůže být běžný. To by nás podvědomě stahovalo k oné "normálnosti". Jen těžko se dokážete soustředit na své pocity, prožitky, na partnera, jeho tělo i mysl, když budete obklopeni věcmi, které vás budou posouvat v myšlenkách někam jinam.

Řada expertů doporučuje pro milování změnu prostředí, že to prý zabrání stereotypu, zevšednění. Asi ano. Ale zrovna toto ta správná cesta? Možná někdo namítne, že když se miluje například v kuchyni, tak je to změna, která je příjemná a vzrušující. Určitě ano, ale u tantrického milování nejde o změnu prostředí ve kterém se sex odehraje, ale především o změnu vnímání sebe sama a partnera. Vzrušení ze změny prostředí není pro tantrický prožitek podstatné. Všechna tantrická setkání se mohou klidně odehrávat jen v jednom jediném "posvátném prostoru", který už žádnou další změnu a vylepšení nepotřebuje.

Tantrické milování však potřebuje nerušený klid a pohodu, teplo, ticho (nebo příjemnou hudbu), vůně a světlo. Bezpečná intimita je důležitá nejen pro tantrické milování, ale pro udržení pevného zdraví v běžném životě. Vytvoření "posvátného prostoru" pak vytváří podmínky pro nerušené a dlouhé prohlubování spojení mezi Vámi a partnerem. Při tantrických technikách a sexu se nejedná jen o doteky nebo fyzické spojení, ale především o propojení dvou lidí na vyšších úrovních, jako je sexuální energie, láska, sounáležitost, splynutí duší. Je těžké popisovat a vyjadřovat pocity. Spokojme se tedy nyní s tím, že pokud chceme jít cestou tantry, pak základem tantrického setkání je vytvoření "tantrického posvátného prostoru" pro cvičení, meditace i milování.

Tantrické techniky nebo doporučení nemusí člověk pochopit. Musí se však naučit je přijmout a snažit se je použít a prožít.

Nezapomínejte na blahodárný účinek vůní. Vůně jsou pro smyslnost opravdu důležité. Pro intimní setkání jsou staletí používané vůně přírodní olejů, jako je jasmín, ylang-ylang nebo růže. Proč je to důležité vysvětlím na jednoduchém příkladu. Mnoho lidí prožilo vlnu zrušení už v okamžiku, když rozpoznali vůni těla partnera nebo partnerky nebo i za zcela jiných okolností vnímali například vůni parfému partnerky. Podobně je to v situaci, když si vaše mysl vybaví nějakou situaci, ve které jste se spolu milovali. I myšlenka na milovanou bytost dokáže navodit vzrušení na psychické i fyzické úrovni. Podobně je to v okamžiku, když se nám spojí chuťový prožitek se vzpomínkou na okamžik, kdy jsme jídlo nebo nápoj přijímali, za situace spojené s dalším příjemným nebo erotickým zážitkem. Nejde v podstatě o nic jiného, než o to, že jsme využili nebo poznali sílu svých smyslů a vzpomínek.

Přesně tohoto paměťového efektu využívá tantra v prostoru, který je navenek stejný, ale vnitřně je naplněný vzpomínkami, vůněmi, prožitky, energií prožitých okamžiků radosti, štěstí, vzrušení i vyvrcholení...

Když si to shrneme, pak pro každou partnerskou, zvláště pak tantrickou masáž je proto vhodné připravit a vytvořit příjemnou atmosféru a prostředí. Musíte se také postarat o to, aby vás nikdo nerušil. Vypněte telefony i zvonek a nepřipustě si, že kromě vás existuje ještě něco jiného. Zapalte svíčky a vonné tyčinky, do aroma lampy dejte vonný olej. Potemněte světla a nechte místnost ozařovat jen chvějícími se plameny svíček. Místnost naplňte příjemnou hudbu. Klidně se inspirujte články "Jak vytvořit příjemnou atmosféru pro masáž" a "Esenciální oleje a aromaterapie".

Nejde o to stále řešit, jak vytvořit to správnou atmosféru. Prostě ji vytvořte tak, jak ji sami vytvořit potřebujete, jak ji nejsilněji vnímáte. Naučte se v ní prožívat běžné společné i mimořádné okamžiky, například při milování. Časem zjistíte, že už to, co všechno jste prožili, je vám podporou pro okamžiky které právě prožíváte nebo teprve prožijete. Fungovalo to před staletími a funguje to i dnes...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)