Jste zde

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení vysvětluje povahu, rozsah a účel shromažďování a využívání údajů návštěvníků a uživatelů (dále společně jen "Uživatelé") webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz které jsou firmou Ing. Ladislav Hollý, IČ 69581002, (dále jen "poskytovatel") podle zákona zpracovávány v souladu se zásadami ochrany údajů .

Sběr přístupových údajů
Poskytovatel shromažďuje údaje o každém přístupu k uvedeným webům ve formě souborů, které automaticky zaznamenává program Drupal 7, na kterém je celý projekt postaven (soubory přístupu, protokoly serveru). Pro přístup k informacím se na 1 den zaznamená název stažené webové stránky (souboru), datum a čas přístupu, oznámení o úspěšném načtení nebo chybě načtení, o adrese URL přistupujícího serveru a IP adrese.

Poskytovatel používá data z protokolu přístupu bez jakéhokoli dalšího upravování nebo zpracování. Neprovádí se žádné operace k získání informací o uživatele nebo jiné úkony s cílem profilování návštěvníků webu. Informace slouží pouze pro statistické hodnocení webu za účelem zajištění jeho provozu, bezpečnosti a optimalizaci. Získaná data jsou využita programem Drupal 7 v souladu se zákonnými normami pouze pro sledování návštěvnosti jednotlivých stránek a pro vyhodnocování možné duplicity při hlasování v anonymních anketách. Získaná data nejsou vyhodnocována on-line a slouží provozovateli k případnému vyhodnocení útoku na weby a k diagnostice útoků na blok diskusních příspěvků. Všechny nástroje pro shromažďování a vyhodnocování přístupových dat jsou standardní moduly programu Drupal 7. Provozovatel si vyhrazuje právo použít přístupové údaje orgánům policie v případě, že existuje důvodné podezření nezákonného použití dat webů nebo při útoku na obsah webů.

Sběr a využití osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a použity pouze v rozsahu dat v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě uživatelské souhlasu ke shromažďování údajů a to výhradně v rozsahu daném programem Drupal 7 ve kterém je projekt zpracovaný. U zasílaných dotazů je to v rozsahu nezbytně nutném pro komunikaci, tedy v rozsahu informací jako je jméno odesílatele - ve formě přezdívky, ne pravého jména, e-mailové adresy (fiktivní e-mailové adresy založené například na centrum.cz, seznam.cz a dalších), bez přímé vazby na konkretní osobu, tedy adresa zřízená pro účely dotazu, ne za účelem osobní komunikace tazatele. Přístupné jsou tedy adresy, které o skutečné identitě tazatele nevypovídají a slouží pouze pro odeslání dotazu a přijetí odpovědi při používání služeb projektu webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz. Dotazy zasílané na milovani@centum.cuz pak slouží pouze k přijetí dotazu od anonymního tazatele a zaslání odpovědi na jeho dotaz). Zaslané odpovědi jsou, i s uvedeným upraveným dotazem zveřejněny  v projektu webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz v sekci "Poradna". Zveřejnění dotazů a odpovědí je provedeno bez kontaktních adres a dotazy jsou navíc upraveny tak, aby z obsahu dotazu nebylo možné zjistit případného autora dotazu. Zůstává jen obsah problému a odpověď, názor, úvaha nad možným řešením problému.

Projekt webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz neslouží pro jakékoli poskytování služeb nebo pro prodej zboží. Ze sledování webů nevyplývají žádné povinnosti a nevznikají žádné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Všechny informace získané programem Drupal 7 nebo z mailové komunikace (pomocí fiktivních jmen a fiktivních adres) jsou přes anonymitu informací považovány za důvěrné a nejsou sdíleny s třetími stranami.

Pokud dojde ke kontaktu pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem, informace o uživateli jsou založeny pouze za účelem vyřízení jeho žádosti nebo dotazu. Otázky a odpovědi jsou uloženy pro případ doplnění a dalšího upřesnění dotazů. Připomínám, že kontaktní informace jsou anonymní, stejně jako jména.

Poskytovatel má přijata organizační a technologická bezpečnostní opatření, aby zajistil, že pravidla zákonů na ochranu osobních údajů jsou a budou dodržovány. Cílem je zabránit náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob jak do systému projekt webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz, tak také do fiktivní mailové komunikace.

Přeposílání dat třetím stranám

Uživatelská data nejsou předávána třetím osobám. Výjimkou je případ, pokud by údaje provozovatel musel vydat na žádost příslušných orgánů, jako jsou činnými v trestním řízení.
Žádné osobní údaje uživatelů nejsou zpracovávány a poskytovány pro reklamní účely třetím osobám, nejsou prodávány ani sdíleny za účelem tvorby uživatelských profilů.

Cookies

Program Drupal 7 ve kterém je projekt proveden využívá "cookies". Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy v počítači uživatelů a ukládat informace pro poskytovatele. Dočasné soubory cookie jsou smazány po zavření prohlížeče, a trvalé soubory cookie jsou uchovávány po předem stanovenou dobu a mohou poskytnout uložené informace k dispozici na znovuotevření on-line nabídky. Cookies jsou používány pro usnadnění využívání služeb webu. Poskytovatel používá cookies pouze v rozsahu programu Drupal 7. Uživatel může akceptovat používání cookies nebo nemusí. Většina prohlížečů má možnost omezení ukládání cookies nebo je schopna jejich načtení zcela zabránit. Je však třeba zdůraznit, že zakázáním některých programových cookies může dojít ke snížení nebo omezení uživatelského komfortu.

Google Analytics

Projekt webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz používá Google Analytics, Web Analytics, tedy služby poskytované společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a umožňují analýzu používání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky ze strany uživatelů jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. 
V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu, IP adresy uživatelů Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácené. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa se ​​přenáší na server Google v USA a tam je zkrácena. IP-anonymizaci je možné nastavit podle informací uvedených na jejich webových stránkách. Provozovatel Google, podle jeho závazku, bude tyto informace těchto stránek užívat k vyhodnocení využití lokality přicházejících uživatelů, vytváření zpráv na internetových stránkách, k poskytování informací o aktivitách a přístupu z jiných internetových stránek, o internetových službách spojených s provozovatelem webových stránek.
Google Analytics přebírá IP adresy, ale nespojuje je s jinými daty Google. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení softwaru prohlížeče. Uživatel může nastavením prohlížeče zabránit tomu, aby údaje získané cookie a týkající se jeho používání webových stránek (vč. IP adresy) byly přeneseny a zpracovány na Google. Zpracování těchto údajů firmou Google, je možné zabránit také pluginem, který je k dispozici na následujícím odkazu. Stáhněte a nainstalujte: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Statistika reklamy "Clicky"

Poskytovatel používá clicky.com, software pro statistickou analýzu uživatelských přistupů ke stránkám webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz. Služba clicky.com používá cookies, které jsou uloženy v počítači uživatele a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek uživatelem. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této nabídky jsou uloženy na serveru poskytovatele v Německu.
IP adresy jsou anonymizovány ihned po zpracování a to ještě před jejich uložením. 
Uživatelé mohou nastavením prohlížeče stáhování cookies zabránit.

Používání Facebook Social Plugins

Projekt webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz používá on-line nabídku připojení sociálních pluginů ("pluginy"), které využívá sociální síť facebook.com. tento projekt rovozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy jsou identifikovatelné pod logem Facebook (značka bílé "f" na modrém pozadí, nebo "palec nahoru"), nebo jsou označeny slovy "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled Facebook Social Plugins si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud uživatel navštíví webovou stránku, která obsahuje takový plugin, prohlížeči umožní přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu na tlačítku je generovaný z Facebooku přímo do prohlížeče prohlížené webové stránky. Poskytovatel nemá proto žádný vliv na množství dat, který Facebook použije. Plugin na tlačítku s logem "Facebook" však uživatele informuje (podle úrovně jeho znalostí) o možnostech služby. Pomocí pluginů Facebooku integrovaných do webové stránky webů www.milovani.cz a www.kamastutra.cz, obdrží uživatel informace o tom, že vstoupil na příslušné stránce do online nabídky Facebooku. Pokud je uživatel přihlášen do Facebooku, Facebook mu umožní navštívit jeho účet na Facebooku. Pokud uživatel použije tlačítko "Like Button" nebo nebo se rozhodne komentovat událost nebo navštívenou webovou stránku, příslušné informace jsou přenášeny z prohlížeče přímo na Facebook a tam uloženy. Podle Facebooku budou uloženy pouze anonymní IP adresy. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku, je možné ovlivnit pomocí nastavení práv a nastavení ochrany soukromí uživatelů. Můžete je nastavit pomocí odkazu na zásady ochrany osobních údajů služby Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem sítě Facebook a nechce aby o něm Facebook on-line sbíral data, musí být v před návštěvou webových stránek od Facebooku odhlášen a musí odstranit odpovídající Facebook cookies. Také je možné službu Plugins Facebook blokovat pomocí doplňků v prohlížeči, například, s využitím pluginu "Facebook Blocker".

1 Button Google+

Na této nabídce najdete přímé on-line propojení na sociální síť "Google+", kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen "Google+"). Pokud uživatel navštíví webovou stránku, která obsahuje takové tlačítko a použije je, bude prohlížeč připojen přímo k serverům společnosti Google. Obsah tlačítek je přenášen skrze prohlíženou stránku z Googlu přímo do prohlížeče. Poskytovatel proto nemá žádný vliv na množství dat, která Google shromažďuje pomocí tlačítka "Google". 
Podle Google, žádné osobní údaje bez použití tlačítka "Google+" přenášeny nejsou. Při jeho použití jsou shromažďovány a zpracovávány pouze základní informace, včetně adresy IP, a to pouze u přihlášených a registrovaných členů Google+. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Googlu, jakož i související práva a nastavení uživatelů na ochranu vašeho soukromí lze nalézt ve Smlouvě o ochraně osobních údajů společnosti Google na používání tlačítka "+1" uvedené na odkaze http://www.google.com /intl/de/+/policy/+1button.html a FAQ: http://bit.ly/r3Qmer. Pokud jste registrovaný uživatel služby "Google+" a nechcete, aby Google o www.milovani.cz a www.kamastutra.cz informace shromažďoval a zpracovával v souvislosti s jeho členskými daty, musí se jako uživatel služby, ještě před návštěvou stránek www.milovani.cz a www.kamastutra.cz odhlásit.

Pomocí tlačítek "Twitter"

Na tomto tlačítku najdete on-line nabídku služby "Twitter". Služba tlačítka ("Tweet") je nabízena Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. 
Pokud uživatel navštíví webovou stránku této webové služby http://twitter.com prostřednictvím tlačítka "Twitter", vytváří přímé připojení k serverům na Twitteru. Obsah "Twitter" tlačítek je přenášen z Twitteru přímo do prohlížeče uživatele. Poskytovatel nemá proto žádný vliv na množství dat, které Twitter přijímá prostřednictvím nastavených souborů plugin. O propojení však v souladu s http://twitter.com/privacy informuje uživatele. V návaznosti na tuto aktivitu je IP adresa uživatele přenášena pouze s URL příslušné navštívené webové stránky. Tento přenos se uskuteční po stisknutí uvedeného tlačítka a na straně provozovatele neslouží pro žádné jiné účely. Více informací lze nalézt v prohlášení o ochraně soukromí "Twitter" na http://twitter.com/privacy.

Pomocí tlačítka "Sdílet"

V této nabídce jsou tlačítka ("Pin It") jednotlivých služeb, které používá http://pinterest.com. Pomocí tlačítek, je možné, aby se uživatelé "Pinterest nástěnek" podělili o jejich obsah s dalšími uživateli této služby. Pokud uživatel navštíví webovou stránku, která obsahuje tlačítko "Pin It" a použije ho, rozšiřuje svůj prohlížeč o přímé spojení k serverům této služby. Obsah tlačítko "Pin It", je přenášen z Pinterest přímo do prohlížeče uživatele. Poskytovatel nemá proto žádný vliv na množství dat, které pomocí tlačítka "Pin to" provozovatel služby shromažďuje. Nastavení služby je možné provést na straně provozovatele služby podle jeho znalostí. IP adresa uživatele, stejně jako adresa URL příslušné prohlížené webové stránky se pouze přenáší. Služba však umožňuje přenos obrázku označeného tlačítkem "Pin It" na "Pinterest nástěnku" a to případně i s části textového obsahu. Více informací lze nalézt v prohlášení o ochraně soukromí pod http://pinterest.com/about/privacy/.

Zrušení, změny, opravy a aktualizace

  • Registrovaný uživatel má právo zdarma získat informace o osobních údajích, které o něm byly poskytovatelem uloženy. Jako kontakt, v oprávněných případech, použijte milovani@centrum.cz
  • Kromě toho má registrovaný uživatel právo na opravu nepřesných údajů, blokování a výmaz svých osobních údajů, pokud na straně provozovatele neexistuje právní povinnost je uchovávat.
  • Ostatní uživatelé webových stránek mají k dispozici infpormace o ochraně jejich soukromí v rozsaju tohoto zveřejněného "Prohlášení o ochraně osobních údajů". Užívání webových stránek anonymního uživatele neoprávňuje k tomu, aby vyžadoval informace o jeho anonymní návštěvě webovské stránky projektu www.milovani.cz a www.kamastutra.cz.

Změny v části "Ochrana osobních údajů" 
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu dokumentu "Prohlášení o ochraně soukromí" tak, aby dokument reagoval na změny v legislativě nebo změny ve službě, a zpracování dat.

Pro dotazy týkající se ochrany soukromí nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu milovani@centrum.cz.