Jste zde

Masáž ženských prsou - "košíček" - technika stimulace

Masáž ženských prsou - "košíček" - technika stimulace

Volné pokračování článku "Milostná předehra", "Umění doteku", "Techniky doteku a masáže ženských prsou".

V článku "Ženská prsa a jejich vzrušení při stimulaci" jsme se zabývali vzrušením a pocity, které dotek na prsou nebo jejich sexuální stimulace ženě přinášejí. Ženská prsa jsou velmi citlivá a vnímavá na dotek a zvláště pak na hlazení a sexuální stimulaci. Prsa můžete ženě samozřejmě hladit kdykoli, když je na to vhodná příležitost a především na straně ženy vhodná nálada.

Další technikou je stahování prstů z celého prsu směrem k dvorci a bradavce.

 • Lehounce položte ruku dlaní na prs tak, aby jeho bradavka zůstala ve středu dlaně.
 • Roztáhněte prsty tak, aby obsáhly co největší plochu prsu.
 • Pomalu prsty svírejte po prsu směrem ke dvorci a bradavce.
 • Prsty budou klouzat po prsu až k bradavce a lehounce se jí dotknou. Jenom se jí dotknou a lehounce ji sevřou.
 • Jen lehounce!
 • Opakujte zase například 9x
 • ... a přejděte na druhý prs.

Na co s dát pozor

 • Techniku dělejte pomalu a zlehka.
 • Nenanášejte nový olej, stačí ten, který je na prsu již nanesen.
 • Netlačte. Tento dotek má největší sílu právě v lehkosti a velké ploše prsu přes kterou je veden.
 • Bradavku nijak výrazně nestimulujte, pouze se jí lehounce dotýkejte.

 

POZNÁMKA
Při popsané technice probíhá svírání prstů tak dlouho, až prsty bradavku uchopí, sevřou a stimulují. Tato technika je opakem techniky "Vypnutí dvorců, zvýraznění bradavky", při které se prsty naopak rozevírají tak dlouho, až vypnou dvorec a zvýrazní bradavku. Ta je pak stimulována dlaní.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)