Jste zde

Tantrická masáž prsou jako rituální masáž

Tantrická masáž prsou jako rituální masáž

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".

Tento článek navazuje na článek "Tantrická masáž prsou" ve kterém jsou popsány základní techniky tantrické masáže ženských prsou. Další článek k podobné tematice je "Tantrická masáž prsou jako milostná předehra před milováním"

V dalším výkladu se budu zabývat technikou tantrické rituální masáže, ne tantrickou masáží prsou pojatou jako milostná předehra před milováním!!!

Technika rituální tantrické masáže prsou

Jedná se opravdu o rituální masáž, kterou mohou poskytovat jen lidé, kteří ji umí. Masáž nemá ze strany dávajícího sexuální podtext a veškerá pozornost je věnována výhradně přijímajícímu. Dávající vědomě odmítá jakoukoli vlastní motivaci vedoucí k jeho vzrušení. V okamžiku, kdy by pocítil vzrušení, přestává být dávajícím a stává se přijímajícím. Proto je rituální masáž pro dávajícího mnohem náročnější a vyžaduje od něj vysokou kázeň a soustředění. Při masáži je dovoleno masírovat, dráždit a laskat prsa výhradně rukama. Jakékoli jiné stimulace jsou naprosto nepřijatelné.

Rituální masáž prsou se dá provádět na masážním stole nebo na masážní podložce na zemi. Dopředu upozorňuji na to, že vzhledem k tomu, že masáž trvá minimálně půl hodiny, je pohodlnější ji provádět na masážním stole. "Klasická" masáž (pro skalní tantriky) je prováděna výhradně na masážní podložce na zemi. Předpokládá se však při ní, že ji dávající "usedí na patách" nebo v "tureckém sedu". Je fyzicky mnohem náročnější, než ta s použitím masážního stolu, kdy dávající stojí u stolu. Doporučuji nejdříve v roli dávajícího vyzkoušet zda masáž "usedíte", nebo pro Vás bude vhodnější varianta, kdy ji "ustojíte". Měnit názor v průběhu masáže podle toho, zda ještě víte (vnímáte), kde máte nohy, není nejrozumnější a přijímající žena Vaši změnu názoru opravdu neocení... Co se prožitku přijímající ženy týká, je v obou variantách naprosto rovnocenný. Té se dobře leží jak na stole, tak i na masážní podložce na zemi...

Úvodní rituál masáže prsou

Úvodní rituál je nesmírně důležitý, neboť zklidnění a vizualizace oba připraví na zahájení masáže ženiných prsou. Žena se pohodlně položí a je v dolní polovině těla přikryta ručníkem nebo dekou. Muž si sedne zprava nebo se v případě použití masážního stolu zprava postaví. Na začátku masáže je provede sladění dávajícího a přijímajícího - navodí se vzájemné souznění a důvěra. Dávající položí levou ruku ženě na hrudník v oblasti srdce a pravou ruku na její joni. Oba dva si budou představovat tlukoucí srdce, prožívat teplo těla a představovat si, že teplo, které vnímají, je od ženského srdce ve kterém se probouzí horká energie (nebo se v něm rozhořívá plamínek). Vnímejte, jak energie proudí ze srdce do přiložené ruky, prochází dávajícím a vrací se přes joni do ženina těla. Jedná se o velice silný rituál při kterém dochází k propojování energií dávajícího a přijímajícího. Zároveň se oba pomalu postupně snaží dostat do stavu meditace, vizualizace představ o plameni, ohni, teplu a energii. Tato vizualizace partnery zklidní, změní jejich nepozornost v soustředění a zaměří ji na vnímání doteku a pocitů.

Zklidnění

Po přiložení rukou na ženin hrudník a joni oba partneři začnou zhluboka soustředěně dýchat. Soustředí se na proud vzduchu vstupující při nádechu do nosu. Veškerou pozornost zaměřte na tento proud vzduchu při nádechu a při výdechu. Přitom si vizualizujte srdce, teplo a proud energie tekoucí od ženina srdce do její joni přes ruce dávajícího. Zůstaňte tak dlouho, dokud se nezklidníte a zastavíte tok nesourodých myšlenek, které jste si sebou přinesli. Zklidnění a uvolnění dokážete procítit a bezpečně je poznáte. Teprve potom ruce lehce sejměte a může začít masáž prsou.

Při masáži se používají esenciální oleje a základní olej. Nejčastěji to bývá olej olivový. O jeho výběru a o přípravě oleje pro masáže jsme si vysvětlili v úvodu k masážím. Olej by měl být příjemně teplý, ne však příliš horký.

Aby masáž byla příjemná hned od počátku a aby teplo olejů navodilo potřebné zklidnění a důvěru, ohřejte si olej ještě před začátkem masáže. Ohřívadla se svíčkou jsou různé konstrukce. Vždy používejte jen taková, která mají stabilní základ a miska s olejem se na ně bezpečně položí. Rozlití horkého oleje je při převrhnutí ohřívadla nebo misky nepříjemné a mohlo by být i nebezpečné.

Nanášení a roztírání oleje

Technika nanášení oleje i pozdější masáže prsou se vždy musí přizpůsobit tomu, jaká prsa žena má. Proto neexistuje univerzální technika, která by dokonale vyhovovala jakémukoli tvaru ženských prsou nebo jejich velikosti či pevnosti a pružnosti. Je potřeba si dopředu promyslet jak se ženiných prsou poprvé dotknete. Právě ten první dotek je pro navázání vztahu mezi masérem a masírovanou ženou nejdůležitější. Velká a povadlá prsa je masírují podstatně obtížněji než malá a pevná. Je potřeba s tím dopředu počítat.

Masáž začněte nanesením oleje na hrudník. Začínáme s nanášením jen malého množství oleje, který postupně roztíráme od hrudní kosti směrem ke klíčním kostem a to v kruzích ve směru hodinových ručiček. Olej na prsa nanášejte ve směru od středu hrudníku směrem k podpaží. Úplně vynechejte bradavky. Na spodní část prsu nanášejte olej dlaní plným dotekem od hrudní kosti směrem k podpaží. Natřete i žebra od hrudní kosti směrem k podložce z jedné, vzdálenější strany dlaní a bližší strany hřbetem ruky. K "převrácení" ruky dochází na hrudní kosti. Ruka se pohybuje pod prsem plným dotekem po žebrech od hrudní kosti k podložce a zpět ke hrudní kosti. jakmile tento bod dosáhnete, stáhnete prsty do dlaně a pokračujete po žebrech k vám směrem k podložce a přitom olej roztíráte hřbetem ruky. Po dosažení podložky se vracíte zpět k hrudní kosti, prsty sbalené v dlani znovu narovnáte a plným dotekem pokračujete na druhou stranu. takto pohyb opakujete a olej roztíráte.

Hlavně nespěchejte. Ruku, která olej nanáší, namáčejte do horkého oleje v misce a přenášejte ho na prstech na ženin hrudník. Jakmile máte pocit, že olej pod prsty dochází a ruka začíná třít kůži nasucho, předejte další olej. První část masáže je pouze za účelem nanášení a roztírání oleje. nesnažte se masírovat, pouze nanášejte a roztírejte.

Na co s dát pozor

 • Nejčastější chybou bývá nanášení příliš malého množství oleje a zadrhávání ruky na kůži při jeho roztírání.
 • Udržujte stejný rytmus a kroužky ve směru hodinových ručiček.
 • "Nešmudlete", olej plynule roztírejte.
 • Nesnažte se masírovat, pouze nanášejte olej a roztírejte ho.

Hlazení prsou

Po nanesení oleje přichází fáze navozování klidu a pohody. Hrudník a horní stranu prsou začněte pomalu a jemně hladit. Dělejte to plynulými kroužky plným dotekem uvolněné dlaně a prsty. Ruka musí být uvolněná a bez napětí, neměla vy se chvět. Jste-li nejistí, zklidněte své dýchání a odpoutejte pozornost od toho, že masírujete ženin hrudník. Začněte na hrudí a teprve po chvíli přeneste svoji pozornost na prsa. Hlaďte nejdříve jedno prso, později druhé a pak můžete použít smyčku (jako číslo 8), po jejíž dráze budete hladit oba prsy. Ňadra hlaďte pomalu a opatrně. Kroužky musí být pomalé a celý pohyb si můžete představit jako když budete chtít velmi pomalu otřít zarosené okno. Je-li pohyb plynulý, olej teplý a rychlost pohybu malá, budete mít pocit příjemného, hladkého pohybu po ženině kůži. Rytmus hlazení neměňte a nespěchejte. Vynechejte prsní dvorce a bradavky. Ještě není vhodný čas se jich dotýkat. Navíc právě to, že je vynecháte je pro ženu nesmírně erotické, neboť očekává, co bude dál. Pokud si nejste jistí dobou, kterou hladíte, stanovte si počet opakování a pak jej dodržte. Například 9 kroužků na hrudi, 9 kroužků na levém, 9 na pravém prsu a 9 osmiček přes oba prsy a na závěr opět 9x na hrudi. Nemusí to být samozřejmě 9 opakování, ale více je již příliš moc a méně jak 6x je pocitově zase příliš málo.

Na co s dát pozor

 • K hlazení používejte jen jednu ruku. Koordinovat obě rudce současně je složitější a snadno sklouznete k improvizacím...
 • Kroužky dělejte ve směru hodinových ručiček, dodržte to na obou prsech.
 • Neimprovizujte!
 • Nesnažte se měnit rytmus a rychlost, případně směr pohybu.
 • Nesledujte čas a hlazení nezrychlujte!

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - hlazení prsou".

Vypnutí dvorců, zvýraznění bradavky

Hlazením prsou se uvolní napětí jejich kůže, případně se vyhladí otlaky od spodního prádla a prsa se celkově "naladí" pro další techniky jejich stimulace. Některé ženy mají jednu nebo i obě bradavky "vpáčené" do dvorce. Prostě jsou ve dvorci "utopené", "zasunuté", "schované"... Bradavka je tak trochu skrytá před snahou o její dráždění... Není to vůbec žádný problém a nemusíte se tím vůbec trápit.

Technika vypnutí dvorců, zvýraznění bradavky se používá u všech žen, ne jen u těch, jejichž bradavka je při absenci vzrušení nebo při malém vzrušení "skrytá". Roztažením prstů dochází k vypnutí dvorce a ke zvýraznění bradavky.

Začínáme tak, že ruku - prsty ruky položte shora kolem dvorce tak, aby se ho nedotýkaly, ruka je nad prsem, dlaň nad bradavkou. Lehce přitlačte prsty na prs okolo dvorců a nechte je klouzat po prsu od bradavky směrem k hrudi. Tah kůže napomůže vypnutí kůže dvorce a povytažení bradavky. Když prsty na prsu úplně rozevřete, dlaní se dotknete bradavky. Tu pak můžete zlehounka stimulovat o dlaň ruky. Ruka je na celém prsu, její prsty jsou roztažené, dlaň hladí bradavku.

Vypnutí dvorce zajistí zvětšení napětí v nervových zakončeních která jsou vyvedena v oblasti dvorců a bradavky i na povrchu prsa. Následné laskání prsu, dvorce a bradavky je pak účinnější.

Tato technika je opakem techniky "Košíček", při které je namísto roztažení prstů provedeno svírání prstů tak dlouho, až bradavku uchopí, sevřou a stimulují.

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - vypnutí dvorců, zvýraznění bradavky".

Košíček

Další technikou je stahování prstů z celého prsu směrem k dvorci a bradavce. Položte lehounce ruku dlaní na prs tak, aby jeho bradavka zůstala ve středu dlaně. Roztáhněte prsty tak, aby obsáhly co největší plochu prsu a pomalu prsty svírejte po prsu směrem ke dvorci a bradavce. Prsty budou klouzat po prsu až k bradavce a lehounce se jí dotknou. Jenom se jí dotknou a lehounce ji sevřou. Jen lehounce! Opakujte zase například 9x a přejděte na druhý prs.

Na co s dát pozor

 • Techniku dělejte pomalu a zlehka.
 • Nenanášejte nový olej, stačí ten, který je na prsu již nanesen.
 • Netlačte. Tento dotek má největší sílu právě v lehkosti a velké ploše prsu přes kterou je veden.
 • V žádném případě bradavku nijak nestimulujte, pouze se jí lehounce dotkněte.

Při popsané technice probíhá svírání prstů tak dlouho, až prsty bradavku uchopí, sevřou a stimulují. Tato technika je opakem techniky "Vypnutí dvorců, zvýraznění bradavky", při které se prsty naopak rozevírají tak dlouho, až vypnou dvorec a zvýrazní bradavku. Ta je pak stimulována dlaní.

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - "košíček" - technika stimulace".

Úchop prsu pěti prsty

Tato technika se provádí s použitím většího množství teplého masážního. Nejdříve žena vnímá pocity při kontaktu prstů namočených v teplém oleji, pak pocity při doteku a stimulaci. Položte silně naolejovanou a tedy teplou dlaň na prs tak, aby prsty ruky byly rovnoměrně rozmístěny po jeho obvodu. Bradavka prsu by měla být někde ve středu dlaně. Pomalu a něžně přejíždějte svírajícími se prsty po ňadru směrem vzhůru tak dlouho, až uchopíte bradavku. Jemně ji prsty sevřete tak, aby vám z naolejovaných prstů nevyklouzla a jemně ji povytáhněte. Přidržujte ji všemi pěti prsty. Někdy to půjde snadno i jemně, jindy ji budete muset uchopit pevněji.

Na co s dát pozor

 • Dejte pozor nato, aby tlak prstů na prs nebyl příliš velký.
 • Nespěchejte, nechte prs klouzat v dlaních pomalu a jemně. 
 • Pozor na bradavku, nenechte ji mezi prsty vyklouznout. Pokud vyklouzne, neřešte to a techniku znovu opakujte

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - úchop prsu pěti prsty".

Vytahování prsu

Před další technikou je vhodné prs pokapat teplým olejem. Nedotýkejte se ho, nechte působit teplo oleje. Žena bude vnímat pocity tepla a zaznamená když kapka oleje dopadne na kůži a teplý olej začne stékat od bradavky k hrudníku. Až bude prs dostatečně naolejován, uchopte ho plným jemným dotekem do dlaní a lehce tlačte dlaně k sobě tak, jako by jste se pokoušeni prs uchopit a nadzvednout. Snažte se ho jemně zvedat od hrudníku. Kůže vám začne pomalu klouzat ve dlaních a právě tento pocit je pro ženu velmi příjemný.

Na co s dát pozor

 • Dejte pozor nato, aby tlak od obou rukou nebyl příliš velký a u obou rukou byl stejný.
 • Nespěchejte, nechte prs klouzat v dlaních pomalu a jemně.
 • Pozor na bradavku, nepřivřete ji mezi prsty.

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - vytahování prsu".

Šroubování prsu

Před další technikou je vhodné znovu prs pokapat teplým olejem. Nedotýkejte se ho, nechte působit teplo oleje. Žena bude vnímat pocity tepla a zaznamená když kapka oleje dopadne na kůži a teplý olej začne stékat od bradavky k hrudníku. Až bude prs dostatečně naolejován, uchopte jej do dlaní a zlehka sevřete. Tentokrát ho nebudeme vytahovat, ale budeme se snažit jej šroubovat. Klouzejte rukama po prsu, jako když jej chcete vyšroubovat z hrudníků. Pohyb musí být veden oběma rukama stejně a synchronně. Když už další šroubení nebude možné - tedy zatočíte asi o 90°, povolte stisk dlaní a vraťte se na začátek a znovu stiskněte a pokoušejte se o jemné šroubování. Opakujte několikrát, například 9x. Tahy můžete vést jak směru hodinových ručiček, tak i proti směru hodinových ručiček. Velmi příjemné je udělat několik "šroubení" ve směru hodinových ručiček a pak směr obrátit. Nepřežeňte to s množstvím opakování. Stačí když při obousměrné technice bude počet opakování celkem maximálně 12x, lépe méně.

Na co s dát pozor

 • Nepřežeňte intenzitu sevření prsu mezi ruce. 
 • Použijte dostatek oleje, aby prs snadno a lehce klouzal ve dlaních. 
 • Buďte pomalí a jemní.
 • Tato technika nesmí být nepříjemná a v žádném případě bolestivá!!!!

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - "šroubování" prsu".


Teprve nyní, když je masáž prsou ve své druhé polovině si můžeme dovolit věnovat se dvorcům a bradavkám. Tentokrát budeme pokračovat ve třech technikách najednou na jednom prsu a teprve pak přejdeme na druhý prs.

Masáž dvorců

Zlehka se začněte jedním prstem dotýkat dvorce bradavky. Prst namočte od teplého až teplejšího oleje a velmi pomalu jím začněte kroužit po dvorci kolem bradavky. Je dost pravděpodobné, že zaznamenáte ztuhnutí, svraštění kůže dvorce, případně erekci bradavky. Většinou se změní i barva bradavky a ta se nalije krví, ztmavne, případně zčervená. Často se změní i barva dvorce který ztmavne nebo se na něm objeví pigmentové skvrny. Jsou to reakce na váš dotek a žena je vnímá velmi příznivě. Nesnažte se zrychlovat, síla této techniky je právě v pomalosti a jemnosti doteku. Dodržte alespoň 9 opakování kroužků na dvorci prsu okolo bradavky. Tato technika ženu připraví na další část masáže a tou je stimulace bradavky.

Na co s dát pozor

 • Nespěchejte.
 • Tlak polštářku prstu na dvorec bradavky udržujte stejnoměrný.
 • Neměňte rychlost, případně směr pohybu.

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - masáž dvorce bradavky".

Vytahování bradavky palcem a ukazováčkem

Po stimulaci dvorce můžeme zaměřit svoji pozornost na masáž bradavky. Položte palec a ukazováček na vnější okraje dvorce bradavky tak, aby bradavka byla mezi nimi. Pomalu, opatrně a hlavně lehounce prsty klouzavým pohybem stahujte po dvorci k sobě, až bradavku mezi palcem a ukazováčkem stisknete. Stisk nesmí být příliš silný. Opatrně bradavku vytahujte směrem vzhůru. Až bude mírně povytažená, nechte ji mezi prsy sklouznout zpět do její původní polohy. Další stažení prstů k bradavce proveďte z jiného místa dvorce. Tuto techniku opakujte tak dlouho, dokud stejným způsobem neobkroužíte celou bradavku. Většinou je potřeba pootočení prstů. Najděte odpovídající tlak na bradavku mezi prsty, při kterém bude žena na váš dotek nejlépe reagovat. Nejsnadněji to poznáte pohledem na její tvář, případně můžete zaznamenat pohyby hlavou. většinou dojde k intenzivní erekci bradavky a dvorce, což vám také napoví, že postupujete správně. Některé ženy více reagují na jemné doteky, jiné spíše na pevnější tlak a sevření.

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - vytahování bradavky palcem a ukazováčkem".

Kroucení bradavky

Poslední technika stimulace bradavek je jejich lehounké vytahování a jemné zkroucení. Vše záleží na tom, zda je bradavka dostatečně zvětšení a je možné ji povytáhnout a lehounce promnout mezi prsty. Lehké uchopení, povytažení a promnutí mezi prsty se provádí mezi palcem a ukazováčkem, případně palcem a prostředníčkem (boží prst). Lépe je naučit se tuto techniku pomocí palce a prostředníčku, neboť tento prst je považován za energeticky nejúčinnější. Vytažení bradavky musí být jemné, promnutí velmi citlivé. Bradavka by neměla být kroucena nebo jinak násilím deformována. Pocitově nejsilnější je právě pocit jemného zkrutu a především lehkého tření, které promnutí bradavky mezi prsty vykoná. Většina žen reaguje erekcí bradavky a dvorců. Příjemné pocity však může zažívat i bez těchto vnějších projevů.

Po dokončení tří fází stimulace bradavky můžeme přejít na druhý prs. Po dokončení techniky na druhém prsu přichází fáze zklidnění, kterou pak realizujeme na obou prsech postupně.

Na co s dát pozor

 • Nespěchejte, dopředu si promyslete jak techniku a konkretní bradavkou provedete. Každá bradavka může být jinak tvarovaná nebo pevná
 • V případě, že jedna z bradavek je zapadlá do dvorce, techniku raději neprovádějte vůbec!
 • Vytažení bradavky musí být jemné, promnutí velmi citlivé.
 • Bradavka nesmí být kroucena nebo jinak násilím deformována...

Jedná se o techniku, která se může využívat i při jiných příležitostech (tulení, mazlení, masáže, milování). Proto je podrobněji popsána v článku "Masáž ženských prsou - kroucení bradavky".


 

Fáze zklidnění a uvolnění bradavek

Nyní je potřeba dvorec a bradavku zklidnit a toho dosáhneme lehkým hlazením celého prsu s bradavkou v dlani. Techniku dělejte pomalu a to s vědomím, že má zklidnit, ne vzrušit. Hlazení můžete provádět i dlaní a prsty a to od bradavky v půlkruzích směrem k hrudi. Celý prs tak jemně vyhladíte, zklidníte a uvolníte. Na závěr můžete techniku hlazení spojit ve tvar 8 a pomalým, klidným pohybem vyhladit a zklidnit oba prsy najednou. Tato fáze zklidnění je potřebná před zakončením masáže. Jakmile dotek hlazení ukončíte, už se prsou ani hrudi znovu nedotýkejte.


 

Zakončení masáže

Zakončení masáže se provádí stejným způsobem, jakým masáž začínala. Dávající umístí levou ruku na srdce a pravou na joni ženy a oba si znovu vizualizují tok energie z láskou naplněného srdce dávajícího do těla partnerky. Představte si tok energie postupující od srdce dávajícího do ženiny joni, přes její tělo do jejího srdce a z něj zpět do ruky a srdce dávajícího. Dýchejte společně, pomalu a zhluboka, nespěchejte, nechte energie klidně proudit. Takto v klidu společně setrvejte i několik minut. Poté ruce jemně sejměte nechte partnerku odpočívat. Přikryjte ji ručníkem nebo dekou a dejte jí prostor pro prožití pocitů zklidnění a uvolnění. Může se stát, že v této fázi masáže žena usne ....

Doteky při masáži prsou jsou nejen příjemné, mají i léčebnou sílu. Ženino tělo i mysl se  léčí jak fyzicky, tak i psychicky. Masáž prsou dokáže poskytnout nádhernou a hlubokou relaxaci a velmi silné zážitky, které v některých případech mohou vést až k prožití orgasmu. I bez něj je to však nesmírně silný a příjemný zážitek.

Co je při masáži potřeba dodržet

 • Použijte dostatek oleje, aby bradavka snadno a lehce klouzala mezi prsty.
 • Buďte pomalí a jemní.
 • Nepřežeňte intenzitu sevření bradavek mezi prsty.
 • Žádná technika masáže nesmí být nepříjemná a v žádném případě bolestivá!!!!
 • Dodržení pořadí technik je důležité, neboť žena již techniku poznala na jednom ňadru a podvědomě ji bude vnímat i na druhém ňadru
 • Snažte se nezaváhat, udržte plynulý pohyb a v případě, že se vám něco nepovede, nedávejte to nijak najevo, hlavně ne verbálně.
 • Jakékoli prudké pohyby, nebo verbální projevy by ženu vyrušily a snížily by účinek masáže.

Orgasmus při stimulaci prsou

Rituální masáž prsou, kterou jsme si popsali, žádné další intimnosti mezi dávajícím a přijímající partnerem (partnerkou) nepředpokládá. Některé, zvláště citlivé ženy, mohou při stimulaci prsou a bradavek prožít orgasmus. U masáže vedené jako meditační je to však naprosto výjimečné a prakticky nemá smysl se tímto směrem zabývat.

Tantrická meditační masáž vede především ke zklidnění, prožívání pocitů, uvolnění napětí, rozproudění lymfy a vstupu do meditace na rozhraní stavu změněného vědomí. jejím cílem není navození vzrušení.

Tantrická meditační masáž prsou může být pojata jako součást milostné předehry, po které bude následovat milování. Z pohledu tantry je to však zcela samostatná masáž, která dokáže oběma partnerům poskytnout pocity štěstí, lásky, pochopení, sdílené blízkosti a sounáležitosti.

Orgasmus při masáži prsou pak může (opravdu vnímavá) žena zažít při vedení masáže prsou formou milostné předehry před milováním. Při této formě masáže je po úvodní meditační části masáže pozornost dávajícího zaměřena na zvyšování sexuálního vzrušení. Pokud dávající partner (partnerka) kromě rukou do laskání a stimulace prsou zapojuje i ústa, posouvá meditační masáž do hladiny erotické, sexuální. Při cílené a dostatečně dlouhé a intenzivní masáži a laskání prsou pak některé ženy mohou prožít orgasmus (opravdu málo žen). I tak je to však víceméně náhodný a je málo pravděpodobný zážitek. Nedá se plánovat, že když si orgasmus stanovíte jako cíl vašeho snažení, že se vám ho cestou stimulace prsou podaří navodit. Pokud se rozhodnete experimentovat, pak ke stimulaci a vzrušování prsou je potřeba masáže a laskání minimálně po dobu 30-ti minut a déle. Ale klidně se o to pokuste. Masírovaná žena určitě vaši snahu maximálně ocení, a to i v případě, že její vzrušení touto cestou vrcholu nedojde.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: