Jste zde

A co je to vlastně ten skupinový sex?

A co je to vlastně ten skupinový sex?

Hlavní téma: "Skupinový sex".

Za skupinový sex je možné považovat takovou lidskou činnost, při které sexuální aktivity praktikuje skupina více než dvou osob.Patří sem všechny druhy vzájemného mazlení, dráždění, sexuální a erotické hry a samozřejmě i soulož. Mezi sexuální praktiky provozované při skupinovém sexu patří i onanie, takže se při skupinovém sexu vlastně můžete setkat se všemi druhy sexuálních praktik. Maximální počet partnerů není nijak omezen. Poměr mužů a žen nebo jejich sexuální orientace nejsou podstatné.

Skupinový sex obvykle počítá s výměnou partnerů tedy obvykle ve stylu „každý s každým“ nebo "všichni společně". Často je ovšem skupinový sex spojovaný s exhibicionismem a promiskuitou a je velmi pravděpodobné, že se ve své skupině s takovými lidmi potkáte. Základem "slušných swingers klubů" je ovšem naprostá dobrovolnost. Nikdo nikoho k ničemu nesmí nutit. Pokud se tedy chce někdo jen dívat, pak určitě najde někoho, komu to bude vyhovovat a který publikum uvítá. Pokud budou páry, které přišly spolu, jakoukoli sexuální aktivitu chtít provozovat pouze spolu, pak jim v tom nikdo nebude překážet a nikdo je nebude nutit k jiným formám sexu. Vždy tedy záleží na tom, co účastníci setkání chtějí a co si dovolí. Povinná dokonce není ani nahota a nikdo nepředepisuje, co mají účastníci mít na sobě v průběhu zábavy. Jenže většinou se na swingers párty lidé nechodí jen dívat.

Pro skupinový sex celkem neplatí žádná pravidla
a tak se pro tyto aktivity nabízí celá řada vhodných pozic a jejich kombinací. V závislosti na potřebách a zkušenostech každého z účastníků, může být během setkání použito několik sexuálních technik v nepřeberném množství poloh. Také v této kategorii sexuálních aktivit se časem vytvořila řada specifických sexuálních technik a poloh, které můžete dělat jedině, když je vás víc.

 • "Lidský řetěz" spočívá v provádění orálního sexu skupinou nejméně tři lidí. Vzájemným orálním propojením vytváří lidský řetěz. Nemyslete si ovšem, že je to tak snadné a že všichni dosáhnou společně vyvrcholení. Je to jen velmi, velmi, velmi málo pravděpodobné. Vyzkoušejte si to ve dvou v poloze 69 a bude vám to jasnější. Proto se společná orální technika provádí většinou jen jako dílčí aktivita při setkání.
 • "Gangbang" tvoří jedna žena, která má pohlavní styk s malou nebo velkou skupinu mužů. Když má jeden muž sex se skupinou žen, tak se tato sexuální aktivita nazývá "obrácený-gang bang".

Skupinové praktiky a případně i soulož mnoho lidí zřejmě uspokojuje protože jinak by kluby a zařízení, které nabízejí prostory a programy pro lidi, kteří skupinový sex provozují, nerostly jako houby po dešti. Vraťme se tedy na začátek a pokusme se z pohledu reality zhodnotit, co vlastně děje a zda jsou lidé, kteří tyto praktiky provozují opravdu nenormální a jejich činnost zavrženíhodná.

Z pohledu stávajících právních norem přichází v úvahu následující otázky:

 • Jednají účastníci swingers párty dobrovolně nebo jsou nuceni násilím?                      Jednají dobrovolně.
 • Působí jim někdo nějaké násilí a mohou se mu účinně bránit?                                    Určitě ne.
 • Vede činnost při výměně partnerů nebo společném sexu k tělesné újmě?                  Ne.
 • Mají účastníci možnost kdykoli odejít?                                                                          Ano.
 • Je účast na sexuálních praktikách povinná?                                                                 Ne.

Vlastně se z pohledu dnešních norem lidé, kteří vyhledávají společný sex chovají naprosto normálně a ani není nejmenší důvod je odsuzovat. Dokonce by se dalo říct, že se k sobě chovají mnohem lépe, než se lidé běžně chovají. Vždyť se navzájem snaží o co nejkrásnější milování a plní si navzájem svá nejtajnější přání .....

"Že nedostanete v životě vždy to co chcete, je někdy obrovské štěstí".
(Dalajláma, 14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935)

Jenže mohou být použity i jiné argumenty, které mají stejnou váhu, nejsou však nijak právně hodnotitelné:

 • Co, když po takovémto setkání někdo projde očistcem výčitek, pochybností, odporu nebo beznaděje?
 • Co, když se dostaví pocity odporu, viny, ztráty důvěry?
 • Co, když se počáteční nadšení nebo pokus o změnu změní v trauma?
 • Co, když po účasti na akci dojde k nátlaku nebo výhrůžce zveřejnění zaměření na společné sexuální aktivity?
 • Co, když dojde k otěhotnění ženy?
 • Co když dojde k nákaze pohlavní nebo jinou sexuálně přenosnou chorobou? 
 • Co, když ...

Je velmi těžké odhadnout, jaký takovýto zážitek zanechá následek na lidské psychice a zda nepřivodí duševní trauma.

Co je a co není normální si tak musí rozhodnout každý sám. Není k tomu potřeba obecná norma, nařízení, společenské hranice. Nic z toho vás neochrání, pokud se následek vašeho jednání dotkne vašich vnitřních norem a způsobí vám vnitřní trauma, výčitky svědomí, způsobí nechuť k dalším sexuálním aktivitám které jsou obecně považovány za "normální". 

Každý má právo na své vlastní rozdílné sexuální potřeby a zájmy. Může mít i odlišné názory na sex a sexuální prožitky. V tom jsme všichni jedineční. Nikdo však nemá právo na to, aby své názory a postoje vnucoval ostatním, přesvědčoval je o své pravdě a hlavně nutil k sexuálním praktikám, které pro jiného nejsou přijatelné.

"A ještě jednou důležitou vlastností je člověk naštěstí obdařen: dokáže svou sexuální aktivitu ovlivňovat vlastní vůlí a přizpůsobovat svému protějšku tak, aby mu nečinil násilí a nezpůsoboval újmu".
Sexuolog MUDr. Radim Uzel

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)

Štítky: