Jste zde

Prostituce

Prostituce

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy"
Volné pokračování článku "Vztahy mezi lidmi".

Popisované chování je možné vysledovat jak u mužů, tak také u žen. Platí to jak pro partnery heterosexuální orientace, tak také pro homosexuály i bisexuály. Chování lidí pak jejich sexuální orientace jen usměrňuje podle jejich sexuálního zaměření.

Hned na úvod chci zdůraznit, že tento článek nemá být obhajobou nebo glorifikací prostituce!!! Právě naopak!!! Je však potřeba si co možná nejšířeji uvědomit o čem prostituce je, proč ji lidé poskytují nebo vyhledávají. Tak o tom bude tento článek.

Říká pan Novák po pěkně stráveném večeru:
"Myslíte, že bychom se mohli zase sejít, jakmile ušetřím dalších pět tisíc?"

Prostituce je poskytování sexuálních služeb výměnou za úplatu nebo jinou formu materiálních nebo společenských výhod. Prostituce se někdy mluví jako o komerčním nebo placeném sexu. Někteří lidé si myslí, že zkušenosti s prostitutkami a výměnami parterů jsou "vyššími" sexuálními praktikami, bez kterých se opravdový milenec nemůže stát skutečným milencem, který už vyzkoušel úplně všechno. Ve skutečnosti je však sex s prostitutkou jen náhradou za kvalitní sexuální vztah se stálým partnerem.

Prostituce se týká jak mužů, tak i žen. Většina lidí si s prostitucí spojuje především ženy. Je to také proto, že tato forma nejstaršího řemesla byla a je spojována hlavně s ženami. Mužská prostituce zůstává tak trochu v pozadí. Vzhledem k tomu, že nejsou všichni lidé jen heterosexuálně založeni, mají bisexuální prostitutky zákaznice i z řad lesbicky založených žen. Podobně "prostituti" mají klientelu tvořenou nejen ženami, ale u homosexuálních jedinců ji tvoří především muži.

Prostituce je často považována za nejstarší živnost, i když je jen málo zemí které ji takto uznává. V historii lidstva najdeme mnohé případy proslulosti prostitutek, z nichž některé některé se dokonce zařadily na přední místa ve společnosti ve své době. Přesto v historii můžeme sledovat, že životy těchto prostitutek, které prodávaly své fyzické přednosti výměnou za materiální hodnoty, byly víceméně naplněny i pohrdáním, předsudky, sektářstvím a i vyloučením ze společnosti. Některé z nich však ve svém řemesle dosáhly i významných společenských privilegií a významného majetku. Mnohdy stály za státníky i bohatými lidmi a z postele ovlivňovaly své mecenáše v jejich rozhodování. Tato část prostitutek však prostitutkami nazývána nebyla a měla pro své povolání spíše statut milenek anebo kurtizán. Co se týká touhy po uplatnění prostitutek (nebo řekněme vstřícnějších žen) v pozadí podnikání a politiky, tak i dnes by bylo možné nalézt řadu náznaků, které by mohly vést k dohadům, že se ani v dnešní době zas tak moc nezměnilo.

Profesionální milenky byly (a jsou) považovány za kurtizány (prostitutky) a profesionální milenci za gigola.

Až do širšího využití kondomů v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století byly prostitutky často infikovány syfilidou a jinými pohlavními chorobami. Díky nízkému podvědomí o rizicích pohlavních chorob a jejich rozšiřování se vlastně stávaly zdrojem nákazy, kterou dále rozšiřovaly mezi svými zákazníky. Ty, které zůstaly žít v bídě, opovržení a nakažené pohlavními chorobami, často umíraly v těžkých agóniích nemocné a slepé. dalším problémem v jejich řadách byl alkoholu. Byly pronásledovány moralizujícími fanatiky a stávaly se často terčem brutálního zacházení, byly vězněny a trestány často pod dohledem zfanatizovaných davů. Častou odplatou mužů za nákazu pohlavnímu chorobami bylo jejich pronásledování i vraždy.

Prostituce v dnešní době

Tento článek je zaměřen na ženskou prostituci, takže o té mužské bude jiný. 

Prostituce dnes výrazně ovlivňují sociální změny. Především náhodný sex nebo sex mezi přáteli, který je dnes mnohem běžnější než dříve, odebírá prostitutkám jejich potenciální zákazníky. Také obava z pohlavních chorob má svůj podíl na tom, že muži nebo ženy raději volí jiné formy uspokojení sexuálních potřeb, než s prostitutkou. Prakticky předpokládaný předmanželský sex, nevěra, rozvody nebo podniky jako jsou swingers kluby a další, jsou běžnější. Potřeba uspokojit sexuální potřeby s prostitutkou tak klesá.

I v dnešní společnosti je prostituce vnímána jako něco ponižujícího na samotném okraji společnosti. Položme si však otázku, co si tyto ženy myslí o životě, který je často velmi nebezpečný? Opravdu si myslíte, že by jejich odpověď byla "Ráda bych se stala prostitutkou!"? Ve skutečnosti má tento problém bezpočet důvodů, které mohly vést ženu k prostituci. Mezi nimi je určitě omezená možnost uplatnění na pracovním trhu a finanční strádání. To jsou dva hlavní faktory, které vedou k tomuto řešení osobní situace. V současné době je prostituce provozována v mnoha podobách, od klasických způsobů, tradičních štací podél cesty až ke zřízení firem, zábavných podniků a dalších forem podnikání.

Život prostitutek se však v dnešní době v některých případech možná i výrazně zlepšil. Když odmyslíme povahu jejich práce, pak se zlepšil především díky pokroku v prevenci a léčbě pohlavních chorob. Toto povolání má klientelu tvořenou především muži, kteří mají nedostatečné sexuální vyžití a chtějí sex i za cenu placené služby.

Mnohdy však vyhledávají služby prostitutek proto, že typ sexuálních praktik, po němž touží, u manželky, případně u milenek není dostupný. Některé prostitutky se specializují na muže se sexuálními zábranami a v podstatě tak mužům pomáhají vyrovnat se s jejich sexuálními problémy. Některé sexuální úchylky klientů však mohou hraničit až se sadismem nebo masochismem. Prostitutky dostávají peníze za poskytování sexuálních služeb, ale také za to, že těmto mužům dovolí realizovat jejich sexuální fantazie a touhy.

Někteří muži se kvůli sexu prostě jen nechtějí zdržovat seznamováním. Proto vyhledávají prostitutky a ty jim zajistí sexuální uvolnění. Z jejich pohledu jim tak prostitutky šetří energii a čas. Většinou se jedná o muže, kteří nechtějí nebo nejsou schopni vytvořit fungující vztah, případně o muže, kteří si tak nahrazují potřebu milenky.

U soudu se soudce ptá prostitutky:
"Vaše jméno a příjmení?"
"To si snad děláš prdel Jirko!"

Prostitutky jsou však vyhledány i dospívajícími hochy, často v doprovodu svých kamarádů, kteří je přesvědčí, že takto je možné nejsnadněji získat svou první sexuální zkušenost. Z jejich pohledu má placený sex tu výhodu, že je tajný, anonymní, rychlý, beze strachu z odmítnutí a bez jakýchkoliv tlaků sociálního nebo emocionálního charakteru. Pokud nemá následek zdravotní (nákazu pohlavní chorobou), tak jiný (nežádoucí těhotenství) se nemusí neočekávat. Na to jsou prostitutky nejen dostatečně zkušené, ale i opatrné.

Mnohdy se prostitutkou může žena stát i nedobrovolně, proti své vůli. Někdy je záminkou lákavá práce agentur specializovaných na práci v zahraničí. Často se jedná o nabídky sekretářek, pokojských, kuchařek, servírek nebo hostesek, která však v reálu končí prostitucí. Podobně je to se ženami, které se nechají zlákat reklamami nebo nabídkami "pracovních" webů v oblasti zábavního průmyslu, kde se z nich v reálu stanou placené společnice. Přitom tato role prostitutky nemusí být přijata dobrovolně, ale pod těžkým nátlakem lidí, kteří takto se ženami obchodují.

Je mylné si myslet, že prostituci, jako hlavní ekonomickou činnost, provozují jen svobodné ženy. V této oblasti pracuje i velká skupina vdaných žen, mnohé s tichým souhlasem manželů, s cílem zlepšit rodinnou finanční situaci. Často jsou některé prostitutky pro klienty v roli jakéhosi "terapeuta pro muže", žijícího v málo harmonickém manželství nebo nevyváženém vztahu.

Na cenu "služby" má vliv především celkový vzhled a dojem, který žena na "zákazníky" má. Podstatný rozdíl je také v tom, ve které zemi se placený sex poskytuje a jak dostupná je v nich nabídka sexuálních služeb. Také je potřeba vzít do úvahy brát i to, jaké rasy jsou muži, kteří služby vyhledávají. Pro některé muže je nejžádanější vzhled ženy odpovídají západnímu představám o kráse - štíhlé blondýny s vyvinutým poprsím, jiní touží po Asiatkách, míšenkách nebo černoškách. Rozdíly jsou také v předpokládaném přístupu ženy ke klientovi. tady je nejspíš největší rozdíl mezi prostitutkami. V Asii sou prostitutky mnohem více v roli chápajících žen, které se snaží zákazníkům nabídnout víc, než jen sex. Je to dáno i ekonomickými podmínkami a celkovým postavení ženy ve společnosti. To, co je ochotna poskytnout prostitutka v Evropě, je jen slabý odvar toho, co je považováno za normální v exotických zemích. nedá se však prohlásit že je to pravidlo. Vždy se jedná o individuální přístup, který se nedá nikdy zobecňovat.

Protože se pohybujeme v tržním prostředí, ceny za poskytování sexuálních služeb jsou samozřejmě individuální. Většinou se přizpůsobují poptávce. Rozhodující je i "kategorie" do které se prostitutka počítá. Nejvíce však ceny služeb ovlivňuje ekonomická situace ve společnosti, kde se sex nabízí. Čím horší jsou ekonomické poměry země, tím službu nabízí více žen, které tak řeší svou problematickou životní situaci. Více prostitutek pak znamená nižší ceny větší nabídku služeb. Tak se někdy dokonce stávají některé destinace vyhlášenými pro "sexuální turistiku". Dražší jsou služby ve městech s vysokými životními náklady. Letoviska a turistická centra jsou většinou levnější. Příplatek prostitutky zpravidla žádají za službu poskytnutou v soukromí nebo na hotelu. Samozřejmý je příplatek za poskytování služeb dvěma a více klientům najednou.

Radikálně se ceny prostituce snižují v době hospodářských a finančních krizí a v místech s vysokou nezaměstnaností. Prostituci však mohou výrazně ovlivnit i mezinárodní vztahy, emigrace nebo přistěhovalectví. Příliv chudších přistěhovalců vždy znamená zvýšení počtu lidí, kteří se nejen prostitucí živí, ale ji i využívají. Konkurence žen, které se do některé země uchýlily jako přistěhovalkyně sníží místní ceny za sexuální služby. Pro někoho by to mohlo být potěšující, ale je potřeba si uvědomit, že prostituce není jen o poskytování sexuálních služeb, ale přímo souvisí i s kriminální činností a nárůstem výskytu pohlavních chorob ve společnosti.

Z pohledu prostitutek, naprostá většina z nich nemá ráda to, co za peníze dělá. Kdyby měly jiný způsob, jak si vydělat, ráda by se této činnosti vzdaly. Na druhé straně, je nutné připustit že jsou i takové, které k této práci mají kladný vztah a že by ji nezměnily za jinou. Pokud jde o sexuální potěšení, není obecným pravidlem že by prostitutky při placeném sexu musely prožívat orgasmus. Také to od nich jejich zákazníci většinou ani neočekávají.

Často si lidé myslí, že prostitutky dělají svoji práci proto, že je baví sex. To samozřejmě může být pravda. Rozhodně to však bude jen velmi malá část žen, pro které je tento důvod rozhodující. Přestože muž má zpravidla pocit, že jeho výkon, alespoň podle chvály a reakcí prostitutky, byl nepřekonatelný, většinou je to jen divadlo, které k této práci patří. Prostitutky ví, co muž očekává a jak by se měla chovat nadšená žena. Proto mu poskytnou přesně takovou atmosféru, kterou muž očekává. Vždyť za to dostanou zaplaceno. Rozhodně však prostitutky neočekávají, že by je muž měl uspokojit... Jak by to také mohly fyzicky zvládat, když denně mají několik zákazníků? Mužům vyhovuje to, že se prostitutka tváří, jako by nikdy nic lepšího nezažila a to jim stačí na povzbuzení EGA. To, co chtěl muž dostal a prostitutka dostala to, co očekávala - peníze. Svůj soukromý milostný život většina prostitutek přísně odděluje od toho pracovního. Opět však platí, že se nedá zobecňovat.

Pokrok nezastavíš...

Nová doba přináší i nové možnosti. Nové technologie pronikly i do světa prostituce. Sex se nyní nabízí na erotických seznamkách, webových aplikacích on-line a nebo na chatech. Internet umožňuje i nové formy služeb spojených s erotickými akcemi přenášenými videem. Tam, kde se dříve uplatňoval sex po telefonu dnes přibývá video jako nosič erotické informace. Muži mohou na dálku komunikovat se ženou, kteří jim plní jejich nejtajnější přání. Vše samozřejmě za peníze. Prostě faktem je, že prostituce se tak trochu modernizuje a může dnes mít mnohem více podob, než měla dříve.

Vše se vyvíjí a tak v současné době ve společnosti prožíváme období "revolučních změn", které se ani prostituci nevyhýbají... Nově se ve společnosti rozvíjí směr, který se nazývá "sexuální asistentka" a "sexuální asistent". Co se placení za služby týká, změnu nečekejte, ale uznejte, že pokrok prostě nezastavíš...

Také zajišťování služeb prostituce se mění. Kromě té běžné komunikace v podnicích, barech, hotelích a jiných zařízeních, se díky moderní technice stále více uplatňuje komunikace a seznamování pomocí webových stránek, e-mailem nebo pomocí sociálních sítí. Vše ON-LINE a s okamžitým přehledem o případných zálohových platbách předem. Odpadají prostřednici, "pasáci" a další živly, které na prostituci žen dále parazitovali. Prostě prostituce byla, je a asi i bude součástí finančního toku periferní ekonomiky a to s nemalým obratem. Nic na tom asi nezmění ani snahy legalizovat prostituci a hlavně ji zdanit.

 

Poznámka

  • Sadismus - sexuální uspokojení se dosahuje krutostí, omezováním či týráním toho druhého. tato sexuální úchylka je pojmenována po francouzském spisovateli markýzovi de Sade, 1740-1814)
  • Masochismus - sexuální vzrušení vychází z fyzického týrání, nazvaný po rakouském romanopisci Sacher-Masochovi, I 835- I 895). Lidé trpící touto sexuální úchylkou vyžadují různé stupně násilí, které na nich partner musí uplatňovat, aby došlo k sexuálnímu vzrušení, případně vyvrcholení.
  • Sadomasochismus - preference pro sexuální praktiky, které způsobují bolest, ponížení sebe nebo partnera. Cílem je přijímání nebo poskytování bolesti s vidinou vzrušení nebo dokonce ukojení. Jsou některé ženy trpí, které trpí zvláštní formou duševního masochismu, kdy se poutají k mužům, kteří jsou citově chladní, odmítají je, ponižují a fyzicky nebo i psychicky trýzní. Poskytovatel i příjemce může být dominantní nebo naopak submisivní typ osobnosti. Nejčastěji se spojuje s jinou sexuální odchylkou a to s fetišismem.

Znovu na chci zdůraznit, že tento článek neměl být obhajobou nebo glorifikací prostituce!!! Právě naopak!!! Je však potřeba si co možná nejšířeji uvědomit o čem prostituce je, proč ji lidé poskytují nebo vyhledávají. Tak o tom byl tento článek.

 

Pro zasmání

Dědeček se ve své staré škodovce vrací z pošty s důchodem v přihrádce, když pozastaví policajti: "Takže, dědo, nesvítíte, nejste připoután, rychlost v obci překročená o 4 km/h, lékárnička chybí..., vidím to na dobrých 6 000 korun...!" Děda na to, že je starý, chudý, nemá ani prd, tak mu policajt navrhne: "Dobře, když mi správně odpovíte aspoň na jednu ze dvou otázek, pokutu vám prominu. Takže, má to 4 kola a jede to po silnici. Co je to?" Děda: "To je auto!" - "Dobře, dědo, ale konkrétně, jaké? Škoda nebo Audi?" - "Tak asi Škoda..." - "Špatně, dědo, Audi to bylo. Tak dáme druhou otázku. Má to motor, dvě kola a jede to po silnici. Co je to?" - "No motorka!" - "Dobře dědo, ale konkrétně, jaká? Honda, Jawa...?" - "Jawa!" - "Ne, dědo Honda to byla..." Dědečkovi tedy nezbývalo nic jiného, než vyndat důchod z přihrádky. Když ho podával policajtovi, zeptal se: "Můžu vám dát taky jednu hádanku?" - "Jistě!" - "Takže, je to zmalované, má vysoké podpatky, vyzývavé oblečení, stojí to u silnice a kroutí červenou kabelkou. Co je to?" Policajt se podívá na kolegu, kývnou si hlavou a jeden z nich odpoví: "No, to je přece kurva, dědo!!!" - "No dobře, ale konkrétně! Tvoje matka, sestra, žena anebo dcera...?"

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)