Jste zde

Kdo je kurtizána (prostitutka) a kdo gigolo

Kdo je kurtizána (prostitutka) a kdo gigolo

Hlavní téma:"Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Prostituce".

Popisované chování je možné vysledovat jak u mužů, tak také u žen. Platí to jak pro partnery heterosexuální orientace, tak také pro homosexuály i bisexuály. Chování lidí pak jejich sexuální orientace jen usměrňuje podle jejich sexuálního zaměření.

Převzato z webu:

Kurtizána (slovní základ fr. cour dvůr, dvořanstvo, palác) je pojem, který pochází z francouzskéhocourtisan / courtisane, česky dvořan / dvořanka respektive z italského cortigiano / cortigiana. Označoval příslušníka nebo příslušnici královského dvora. Už od 16. století však označoval milenku, konkubínu a nebo profesionální společnici vysoko postavených mužů. Taková žena měla mnohdy silný politický vliv a musela umět zvládat složité diplomatické situace. Asi nejznámější kurtizána v historii byla Madame de Pompadour

Podobně i v Anglii slovo courtesan, které bylo jen ženskou odvozeninu od dvořana, tedy woman courtier(dvořanka), získalo postupem času určité sexuální konotace. Avšak nejen v evropských, ale i v asijských kulturách (Čína, Japonsko) byla úloha kurtizány nejen sexuální; naopak často znamenala poskytování skoro výlučně nesexuální společnosti. Ceněna byla její vysoká kulturní a inteligenční úroveň.

Způsoby panovnických dvorů a šlechty přebírala buržoasie. Úlohu společnic a prostitutek v evropských velkoměstech zaujaly vznešené kokoty a metresy, které se nechaly vydržovat svými bohatými milenci. Tyto dámy měly velký vliv na politický život své doby, udávaly tón módě. Úpadek takové společnosti ilustruje např. Émile Zola ve svém románu Nana.

V současné mluvě se výrazy kurtizána nebo anglicky callgirl (obzvláště v bulváru) míní milenka anebo prostitutka z vyšších společenských kruhů. Je otázkou, zda etymologický posun byl opodstatněný, neboť vysoká společenská prestiž kurtizán a jejich zapletení do intrik nutně vyvolávalo závist a vznik nejrůznějších dohadů a pomluv. Erotická aféra se i dnes může hodit k image některých předních politiků.

Běžný jazyk ale již nedokáže dost dobře rozlišovat mezi historickými pojmy kurtizána, kokota, metresa atd., a proto je všechny řadí k synonymům, souvisejícím s výrazem prostituce. Pořád se ale jedná o méně vulgární výrazy než slovo kurva, které je v češtině pravděpodobně starší než slovo kurtizána.

Gigolo je muž nabízející ženám za úplatu společnost, doprovod do společnosti a poskytující sexuální služby. Tak jako prostitutka poskytuje sexuální uspokojení mužům, gigolo poskytuje sexuální uvolnění ženám. Vzhledem k povaze žen, které obecně hledají spíše porozumění a pozornost, na rozdíl od mužů, kteří platí prostitutkám za možnost realizovat sexuální uvolnění, je gigolo vyhledáván často jako dobrý společník. Řada žen ve skutečnosti nemá zájem s gigolem realizovat sexuální akt. Některým ženám se od jejich partnerů v dlouhodobých vztazích nedostává galantnosti, pozornosti, něhy, pocitů důležitosti a uznání. Řada žen chce, aby k nim byl muž, kterému zaplatí za to, že jim bude dělat společnost, především zdvořilý, pozorný a milý, chodil s nimi po nákupech, zašel s nimi na večeři apod.

Gigolo je tedy muž, který si za sexuální vztah k ženě nechává platit nebo z něho má jiné společenské nebo materiální výhody. Muž označovaný jako gigolo je však někdy chápaný jako společník, tedy placený najatý mužský doprovod nebo taneční partner ženy při společenských nebo obchodních. Tento pojem pak má podobný význam jako společnice najatá jako placený ženský doprovod nebo i taneční partnerka při společenských nebo obchodních akcích.

 

Pro zasmání:

Žena přijde na policejní stanici: „Prosím vás pomozte mi, můj manžel se ztratil“. Policista založí papír do stroje a povídá: „Můžete nám ho popsat?“ „No měří asi 150 cm“, začne žena, „váží 95 kg, má pleš, velké břicho, falešné zuby… Víte co? Zapomeňte na to.“

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)