Jste zde

Nevěra

Nevěra

Volné pokračování článku "Sexuální chování a vztahy".

Pro lidi je mnohem lehčí ublížit těm, co milují, než těm, kterých se bojí.
(Niccolo Machiavelli, Italský politik, diplomat a vojenský teoretik.)

Nevěra se v posledních desetiletích stala téměř běžnou součástí partnerských vztahů a jen obtížně se dá posoudit, kdo za to může víc, zda muži nebo ženy. Motivy nevěrníků jsou různé, ale jen někdy se za nevěrou skrývá touha po novém funkčním partnerském vztahu.

Nevěra je sexuální, případně milostný poměr s partnerem mimo manželství nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Pohledy na fyzickou nevěru a na nevěru s citovou angažovaností se různí. Stejná situace nemusí být dvěma lidmi vnímána stejně. To, co jeden považuje za naprosto nevinnou zábavu, může druhý už považovat za nevěru... Další pojmenování pro nevěru jsou podvádění a starší název je cizoložství.

Nevěra se odlišuje od polygamie, tj. souběžného legálního soužití jedince s více osobami (mnohomanželství).

Často se za důvod nevěry považuje osobní nezralost, promiskuita, přetížení, touha po změně nebo pomsta současnému partnerovi nebo partnerce. Samozřejmě se takové důvody dají považovat za "pádné a ospravedlňující", ale hlavně tehdy, když se nevěra netýká přímo vás...

Nevěra ve vztahu je většinou podvedených partnerů vnímána jako zrada a ta s sebou přináší ponížení, rozčarování a psychickou bolest. Největším problémem však je ztráta důvěry a zklamání...

,,Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“
(Kniha "Malý princ", Antoine de Saint-Exupéry)

Něvěra je poměrně široký pojem

Každý člověk má svou vlastní definici toho, co za aktivity pro něho nevěra představuje. To, co pro jednoho nevěrou je, může být pro druhé jen zábava nebo "nevinná" hra. Obecně je za nevěru (podvádění) považovaný jakýkoliv fyzický kontakt, včetně líbání, s někým jiným, než partnerem. Zvláště pak tehdy, když je tato aktivita spojována s citovou vazbou. Za jednoznačnou nevěru je pak považovaný sex nebo jakékoli sexuální aktivity. Ten je většinou provázený milostnou komunikací písemnou, telefonickou, SMS zprávami s milostným nebo intimním obsahem či mailovou komunikací. Prostě za nevěru je jednoznačně považovaný takový vztah, který je provázený intimními doteky, sexem nebo citovou vazbou. Protože neexistuje přesná hranice obsahu "nevěry", je vhodné, aby si partneři stanovili tyto hranice sami a ještě lépe je, když jejich dosažení nebudou muset nikdy ve vztahu vůbec posuzovat. Ale i tak je vhodné tyto mantinely znát a vědět, že jakákoli aktivita mimo pár může být tomu druhému nepříjemná nebo zraňující.

Zjednodušená definice nevěry by mohla být taková, že když se za své chování stydíte, když vnímáte, že to co děláte není správné, když takovéto aktivity skrýváte nebo je maskujete za jiné, mažete zprávy SMS nebo přijaté či volané hovory, pak naplňujete pojem nevěry na emoční nebo dokonce fyzické úrovni.

Jak je zřejmé, nevěra může mít celou řadu podob. Tak si je pojmenujeme a podíváme se na to, jak nebezpečná pro vztah může být.

  • Fyzická nevěra
  • Emoční nevěra
  • Nevěra v představách, snění a fantazírování
  • Finanční nevěra
  • Nevěra na sociálních sítích

Pro každého partnera nebo partnerku má kterákoli z těchto podob nevěry jiný význam. Často se jedná o kombinaci těchto podob, která v konečném výsledku může vztah dokonale poničit nebo přímo zničit. Rada "odpustit" pak je někdy úplně mimo realitu a to proto, že i lidé, kteří nevěru posuzují, si ji dovedou představit jen ze svého pohledu, málokdy v celé šíři tohoto problému.

Otázkou "Co už je a co ještě není nevěra" se zabývá stejnojmenný článek ZDE.

Nevěra je produktem akutní sexuální potřeby nebo vášnivé touhy mimo manželský svazek. Říká se, že "láska je slepá" a že to platí i v případě nevěry. Je však dobré vědět, že:
Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy.
(Václav Richter)

Proto je naivní si myslet, že zrovna ta "moje nevěra" nikoho nezajímá a nikdo si jí nevšimne...

Nevěra a riziko pohlavních chorob

Nevěra je obecně právem považovaná za vážný partnerský problém. Pro nevěrníky přestavuje (alespoň zpočátku) povyražení, vzrušení i očekávání... Když se však nevěra "prozradí", většinou se poukazuje hlavně na vztahové problémy, traumata, zklamání a další negativní emoce, které ji provází.

Podstatně méně a s daleko menším zájmem je řešena otázka možná stejně významná a tou je riziko možné nákazy pohlavní chorobou. Samozřejmě záleží na tom, o jaký mimomanželský poměr (nevěru) se jedná a jaké sexuální praktiky byly jeho součástí. Jiné riziko nejspíš bude při nevěře s prostitutkou a jiné při mimomanželském vztahu se "slušnou" ženou nebo "slušným" mužem... Vzhledem k tomu, že riziko pohlavních chorob při nevěře rozhodně není možné podceňovat, věnoval jsem tomuto tématu samostatný článek "Nevěra a riziko pohlavních chorob".

 

Pro zamyšlení:

"Vždycky se nám zdá lepší to,
co nemůžeme dostat,
než to, co už máme.
V tom spočívá romantika lidského života."

Pro zasmání:

Ženská je v posteli s nejlepším přítelem svého manžela.
Po několika hodinách milování oba leží a odpočívají, když zazvoní telefon. Žena to zvedne: „Prosím? Ahoj, zlato... Opravdu? Tak to je skvělé... Docela ti závidím. Tak si to užij.“
Chlápek se ptá: „Kdo to byl?“ ...... „
Ale, to byl jen manžel. Vyprávěl mi, že s tebou hraje karty.“

Když je vám vaše milovaná nevěrná a vy se chystáte skočit z okna,
uvědomte si,
že vám nasadili parohy a ne křídla.
(Miroslav Horníček)

Téma pokračuje článkem "Nevěra a problémy s jejím prozrazením".

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)