Jste zde

Partnerská věrnost je ochranou proti sexuálním chorobám

Partnerská věrnost je ochranou proti sexuálním chorobám

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Nevěra"

Pokud jste alespoň trochu obezřetní a vážíte si zdraví svého i zdraví partnera nebo partnerky, pak si musíte přiznat, že je to samozřejmě pravda. Musíme si však připojit dovětek "za předpokladu, že věrní si budou oba partneři". Věrnost je zcela jistě chválihodná a potřebná vlastnost, ale pokud se nemůžete spolehnout na partnera, tak je to problém.

Sexuální choroby jsou stále větším problémem naší "moderní společnosti". Je to dáno i tím, že se stále častěji se mluví o tom, že léčba pohlavních chorob není v dnešní době nijak složitý problém (až na HIV a AIDS). Rozhodně k nárůstu množství pohlavních chorob ve společnosti přispívá i to, že mladí (i starší) lidé střídají partnery bez větších zábran. Za "normální" je považováno, když muž nebo žena za život "vyzkouší" deset i více sexuálních partnerů a partnerek.

Věrnost je jednou z možností, jak se sexuálním chorobám vyhnout. Tou další je absolutní celibát nebo autoerotika... Zralý člověk, který ví co chce, ten věrný bude. Člověk s neujasněnými názory na partnerské vztahy věrný prostě často nebývá.

V budoucnosti se možná nevěra legalizuje přirozeným vývojem společnosti, která pomalu a jistě klasický model rodiny intenzivním tempem opouští... Možné je, že klasickou nevěru společnost vyřeší například povolením polygamních svazků, podobně jako to mají státy kde převládají muslimové. Nevěru se takto administrativně možná snížit podaří. Riziko nákazy pohlavní chorobou však ani polygamní vztahy nevyřeší. Jen se tím potřeba partnerské věrnosti ve vícečetných vztazích ještě více zvýrazní.

Pohlavní nemoci je v současné společnosti prakticky nemožné zastavit, protože nejrizikovější skupiny (tedy mladí lidé ve věku do 30 let) se otázkou možné nákazy příliš nezabývají. Důvod je prostý, mladá generace není společností vedena k zodpovědnosti a "moderní svět", který je zahlcen erotikou na každém rohu, přímo nabádá k nevázanému sexuálnímu životu. Rodina upadá a o výchově příkladem se dá mluvit stále více v minulém čase...

Je to stejné jako s prostitucí - když s ní budete bojovat, stejně ji nevymýtíte, pokud se nezmění přístup společnosti. Je to jako s ostatními společenskými problémy - pokud nezačne každý sám u sebe, nic se nezmění. Dnes o věrnosti, nevěře i sexuálních chorobách všichni většinou jen mluví, ale nikdo s tím v praktickém životě nic moc nedělá...

Celoživotní věrnost je lék na mnoho partnerských i společenských problémů současnosti. Není to však snadná životní cesta, kterou si partneři vyberou. Možná často budou vystaveni tlaku, že o něco v životě přicházejí. Záleží však především na nich, jaké životní priority si v partnerském vztahu zvolí a jak je dokáží rozvíjet a udržet.

Změna musí přijít napříč společností

Nalézt partnera podobných morálních zásad je dnes stále větším problémem. Láska je láska a často se neřídí rozumem. Pokud společnost za morální vlastnost obecně věrnost nemá, snadno se mohou potkat dva lidé, kteří se sice budu milovat přímo pohádkově, ale jejich morální zásady se budou tak trochu míjet. Možná se to ani jednotlivcům nedá moc vyčítat, když většinová společnost v nevěře problém nevidí...

Ve vztahu jde totiž také o to jak a podle čeho lidé partnera vybírají. Vše je ve vztahu kromě lásky také o vzájemném přístupu. Mnoha lidem dnes stále více vyhovuje spíše láska tak trochu sobecká. Nelze se tomu moc divit protože dnešní doba, hlavně skrz média, ovlivňuje lidi v tom, aby každý myslel především na sebe. Neustále je nám vtloukáno do hlavy myslel na VLASTNÍ spokojenost, VLASTNÍ úspěchy, VLASTNÍ kariéru, VLASTNÍ prospěch, VLASTNÍ klid, VLASTNÍ komfort... JÁ, JÁ, JÁ ... až je to někdy únavné... A přitom je o tolik krásnější žít pro druhého... 

V páru však mají být šťastni oba dva partneři. Mají se vzájemně doplňovat jak po stránce potřeb a tužeb v běžném životě, tak i po stránce sexuální. I sexuální stránka je nedílnou a neodmyslitelnou součástí spokojeného partnerského života. Pokud si dva partneři sice rozumí v běžném, každodenním životě, ale nejsou ochotni si vzájemně vyjít vstříc v intimních sexuálních potřebách, nebude jejich společný život naplněný a to dává prostor pro úvahy o nevěře.

Problémy sexuálního života jsou často větší zátěží partnerského vztahu než problémy materiální. Nevyvážený, neuspokojivý sexuální vztah je často provázený konflikty, hádkami, frustrací, depresemi... Sex patří mezi základní životní potřeby, stejně jako jídlo, pití, spánek, a další... Pokud nejsou naplněny základní potřeby, nemůže být člověk šťastný. Vztah sice není jen o sexu, ale pokud není sexuální potřeba dlouhodobě naplněna, může to řadu vyšších potřeb, jako je například láska, potřeba vztahu, ... věrnost... ovlivnit. Proto se nedá jednoznačně říct, jak se mají lidé vyvarovat partnerským problémům a které z nich mohou vztah negativně ovlivnit nejvíce. Je to silně individuální záležitost.

Obecně se dá pouze prohlásit, že ideální vztah neexistuje, ale dá se mu trvalou snahou obou partnerů přiblížit.

 

Články s podobnou tematikou