Jste zde

Cunnilingus - sání klitorisu pomocí úst

Cunnilingus - sání klitorisu pomocí úst

Hlavní téma: "Cunnilingus - uspokojování ženy ústy".
Volné pokračování článku "Stimulace klitorisu s využitím podtlaku".
Téma pokračuje článkem "Cunnilingus - sání klitorisu pomocí pomůcek".

Nové podněty při orálním milování přenáší především změna techniky! Sání klitorisu a vytváření podtlaku ústy v oblasti stydkých pysků a klitorisu, je jednou z vítaných zpestření orálního sexu. Má však svá pravidla, která je vhodné znát a nutné dodržovat!

Když v erotice řeknete "vakuová pumpa", každý si dokáže představit, co je jejím úkolem. Dokonce existují vakuové pumpy na stimulaci vulvy, případně speciální na stimulaci klitorisu. Jedná se o techniku která je rozebrána v článku "Cunnilingus - sání klitorisu pomocí pomůcek".

Pro běžný, normální orální sex, nic takového nepotřebujete. Vakuové pumpy jsou extrémní erotické pomůcky a hodí se spíše do scén s pornografickým podtextem. Pro normální plnohodnotný sexuální život však OPRAVDU nic takového nepotřebuje. To ovšem neznamená, že by sání a podtlak nemohl být ke stimulaci vulvy a speciálně klitorisu, použit. Technika sání vulvy a klitorisu sáním ústy při orálním sexu má podobný (lepší, jemnější a přesnější) účinek, ovšem navozený pouze přirozenou cestou. Sání a podtlak dokáže prokrvit citlivou tkáň stydkých pysků a samozřejmě naplnit krví i klitoris. Ten pak při vzrušení podtlakem poměrně rychle, ale přirozeně zvětší svoji velikost a citlivost. Stane se tak díky jeho topořivým tělískům, které se naplní krví a zvětší jeho velikost. Při zvětšení velikosti pak přirozeně vystoupí zpod klitoridální kapuce a díky velkému množstvím nervových zakončení se navíc výrazně zvýší i jeho citlivost a vnímání stimulace.

Jak má vypadat správná stimulace klitorisu sáním ústy?

Intenzita stimulace by měla odpovídat stupni vzrušení a jen mírně by mohla gradovat s tím, jak vzrušení narůstá. Pokud by byl ústy vytvořený podtlak příliš agresivní, nepřeměřeně intenzivní a zaměřený na jediné místo, bude ženě skoro jistě nepříjemný a pro některé až bolestivý.

Na to, jak má vypadat správná orální stimulace klitorisu, je potřeba se zeptat žen. Ty by vám řekly, že jim je příjemnější sání vulvy technikou, při které muž (žena) přiloží pootevřená ústa na vulvu v oblasti klitorisu a částečně i velkých a malých stydkých pysků a pomalu a jemně začne ústy sát. Sání bude zpočátku spíše plošné a bude stimulovat více citlivých nervových zakončení vulvy a také klitorisu. Celkový vzrušující pocit bude spíše prostorový a bude lépe odpovídat narůstajícímu vzrušení. Častá chyba je spojena s představou, že ženu vzruší, když intenzita stimulace bude vysoká. Právě naopak, zpočátku musí být jemná, použitá technika velmi citlivá a hlavně odpovídající vzrušení. Teprve podle situace a reakcí ženy je možné intenzitu sání pomaličku zvětšovat. Podtlak začne nasávat krev do stydkých pysků, klitoridální kapuce a hlavně do topořivých tělísek klitorisu. Ten se pomalu začne zvětšovat a vystoupí zpod klitoridální kapuce. Jakmile je klitoris alespoň mírně zvětšený, je možné špičkou jazyka napomoci jeho uvolnění zpod klitoridální kapuce, to samozřejmě za stálého mírného podtlaku. Při této technice nemá smysl přidávat nějaké další pohyby hlavou nebo ústy, ale spíše se co nejvíce soustředit na sání a udržení trvalého podtlaku.

Velký pozor dávejte na to, aby přiložená ústa neobsáhla i vstup do poševního vchodu. To by znamenalo, že podtlak by se mohl vytvářet i v pochvě a to by mohlo být pro ženu velmi nebezpečné. Pamatujte si, že do pochvy se nesmí ani foukat, ani ji vystavovat podtlaku. Pootevřená ústa musí být přiložena k vulvě tak, aby rty pokryla oblast spojnice velkých a malých stydkých pyskůklitoridální kapuce a klitorisu. Více ne, zvláště pak NE vstup do poševního vchodu!

Sání by mělo být ženě příjemné, nenásilné a hlavně nesmí být prováděno přehnaně velkou intenzitou. Nespěchejte, nic tím nezískáte. Pokud bude oblast klitorisu vystavena podtlaku delší dobu, pak se klitoris naplní krví a přirozeně se zvětší. Hlavně se stane mnohem citlivějším a bude se dále snadněji stimulovat.

Sání a tlak

V další části stimulace s podtlakem vytvořeným sáním ústy, je možné na zvětšený klitoris lehounce přiložit jazyk a pomalým pohybem s mírným přítlakem jej měkce třít krouživými nebo plošnými pohyby. Zvětšení klitorisu dovoluje jeho "objíždění" špičkou jazyka kolem dokola kruhovým pohybem. Tehdy mnohé ženy prožívají nejsilnější "pocity blaha". Kruhový pohyb špičky jazyka okolo klitorisu dráždí jeho nervová zakončení po celém povrchu. Klitoris je i přes vzrušení oproti velikosti jazyka relativně maličký a tak je stimulovaný nejen klitoris, ale i jeho okolí. Celkový vzrušující dojem je pak mnohem pestřejší a ve výsledku i silnější. Sání se nedá praktikovat moc dlouho. Pro toho kdo "saje" je to docela náročná technika a po nějaké době se účinky sání stejně snižují. Poté, co se klitoris naplní krví a zvětší svůj objem, další samotné sání ztrácí smysl. Tehdy můžete uplatnit techniku tlaku špičky jazyka na zvětšený klitoris a jeho okolí. Špičkou jazyka tlačte na klitoris, jak by to bylo pomyslné "tlačítko". Velmi příjemné je i špičkou jazyka klitoris "obcházet" kolem dokola a vždy se ji snažit zatlačit na klitoris a jeho okolí. Asi nejvíce to ženu vzruší tehdy, když se špičku jazyka budete snažit "zasunout" pod klitoridální kapuci, tedy na "12-té hodině". Každá žena bude reagovat jinak a je vhodné se jí později (po milování) zeptat, co je jí líbilo a co méně...

Nápaditá stimulace a klid

Už několikrát jsme si v jiných článcích vysvětlili, že pro stimulaci erotogenních zón a především pro ty hlavní, kam klitoris patří, je velmi důležitá včasná změna stimulace. Pokud se podněty dlouho monotonně opakují, nervová zakončení si na ně zvyknou a vzrušení začne stagnovat. U klitorisu se tomu jevu někdy říká "únava klitorisu". Ideální je, když pozorný muž sleduje jak žena na podněty reaguje. Když vnímá, že vzrušení už nestoupá, změní způsob stimulace. U klitorisu je ideální průběžně měnit krouživý pohyb špičkou jazyka okolo klitorisu s plošný pohyb jazyka nahoru a dolů nebo do stran. Naučte se jemnému kmitání špičky jazyka, objíždění těla klitorisu po stranách, pohybům jazyka po klitorisu ze strany na stranu, a další.

Změnou je i klid. Prostě chvíle kdy neděláte vůbec nic, jen čekáte, až změnu do klidu žena zaznamená, pak pokračujete...

Překvapí také to, když se na některém místě zastavíte a stimulujete jen je, například tlakem jazyka nebo jeho pohybem dopředu-dozadu. Pro klitoris může být tlak jazyka překvapivě vzrušující nebo přinese příjemnou změnu. Hlavně je to změna a po ní je možné se zase vrátit například ke kmitání jazykem.

Uvolnění klitoridální kapuce a tlak na "kořeny klitorisu"

Až bude žena více vzrušená a tedy připravená na silnější pocity stimulace, můžete stimulovat také horní část klitorisu, přesně tam, kde se spojuje s kapucí. Je to jedno z nejcitlivějších míst na celém jeho povrchu.

Když při sání ústy palcem pravé ruky a ukazováčkem opatrně stáhnete klitoridální kapuci směrem k Venušinu pahorku, napnete tím i tkáň klitorisu a navíc ho ještě více obnažíte. Snadněji se pak špičkou jazyka dostanete právě do místa, kde se klitoris s kapucí spojuje. Toto místo je pravdu velice citlivé a když budete jazykem na jeho vrcholu kmitat do stran a případně i tlačit špičkou jazyka pod klitoridální kapuci, bude žena prožívat velice příjemné a silně vzrušující pocity. Stažení klitoridální kapuce palcem a ukazováčkem navíc vytvoří tlak na "kořeny klitorisu" tedy na jeho tkáň skrytou ve stydkém pahorku (Venušině pahorku). To je další nepřímá stimulace klitorisu, která ženám přináší velmi příjemné pocity.

Vyzkoušejte i techniku, kdy špičkou jazyka budete opisovat tvar číslice 8. Nespěchejte. Dovolte ženě, aby si vaši snahu mohla naplno prožít.

Masáž klitorisu rty a sání

Velmi ceněná je technika, kdy muž za současného sání ještě klitoris "masíruje" rty. Mění tak sání z plošného na bodové a zpět. Rty navíc vytváří i sevření a tlak na okolí klitorisu a stimuluje touto cestou i jeho tkáň, která je uložena hlouběji a přitom je také velmi citlivá. Je to podobné technice, kdy klitoris podtlakem nasajete mezi rty, rty stisknete a on vyklouzne a vrátí se zase zpět. Opakujete a znovu ho mezi rty nasajete, stisknete rty... vyklouzne... Je to nesmírně příjemné a přitom opravdu snadné...

Masáž klitorisu a jeho okolí rty

U klitorisu je to, co je vidět nebo to, co je na něm možné stimulovat povrchově jazykem, pouze jeho špička. Sice nesmírně citlivá, ale jen špička. Muž, který to ví, dokáže opatrným stiskem a povolováním rtů stimulovat kromě tohoto vrcholu i hlubší tkáň klitorisu v oblasti stydkého pahorku (Venušině pahorku). Jediné, v čem je změna je to, že do úst "přiberete i část stydkého pahorku (Venušině pahorku). Snadněji to jde tehdy, když žena v této oblasti vyholená. Pocity jsou trochu jiné než při kombinaci sání a stisku rtů, ale někdy nakonec překvapivě vzrušivější.

Podtlak vytvořeným sáním ústy

Vraťme se však ke stimulaci s podtlakem vytvořeným sáním ústy v oblasti klitorisu.

Nemá smysl být po celou dobu orálního milování jenom přisátý ke klitorisu. Svůj úkol podtlak splní za několik minut. Potom je již další sání sice příjemné, ale už nebude mít na dalším narůstání vzrušení tak velký podíl jako na začátku. Zvětšení klitorisu a prokrvení jeho okolí pomohlo, klitoris zvětšil svou velikost a citlivost.

V další části orálního milování je možné pokračovat v jakémkoli jiném laskáním vulvy jazykem, prsty nebo techniky vzájemně kombinovat. Co se orálního laskání týká, můžete využívat úplně stejné techniky, jaké používali ve spojení se sáním. Jen se vám budou provádět mnohem lépe a v situaci, kdy žena je silně vzrušená a klitoris snadno přístupný.

Klidně se můžete věnovat i jiným orálním technikám na celé vulvě. Jen se nezapomínejte pravidelně vracet zpět ke klitorisu!!! Jakákoli technika, při které nezapomenete na klitoris bude pro ženu nesmírně vzrušující.

Tahitský orální sex techniky sání a laskání vulvy využívá!!!

Naprosto výjimečná je orální technika prováděná při "Tahitském orálním sexu" - "metodě Kivin". Základem techniky "Tahitského orálního sexu" dlouhá milostná předehra "orálního typu" po které následuje orální stimulace vulvy a především klitorisu. Zaměřuje se na stimulaci jazykem po bočních stranách klitorisu v kombinaci s tahem (tlakem) na hráz. To je hlavní rozdíl od jiných technik orálního sexu. Stimulace klitorisu jazykem po stranách umožňuje snadněji najít nejcitlivější místa klitorisu a vzrušení vystupňovat až k vyvrcholení. Proto muž leží vůči ženě v jiné, kolmé poloze, aby měl k boční stimulaci lepší přístup. Lehký tah nebo tlak na poševní vchod směrem k oblasti hráze opravdu vzrušení ženy výrazně podporuje. I tuto techniku se však musíte naučit provádět správně a citlivě. Je potřeba najít optimální poměr orální stimulace a lehkého tlaku prstem na hrázi, aby vzrušení narůstalo co nejpřirozeněji. Tato technika může být využita i při jiných technikách cunnilingu v kombinaci se stimulací hráze.

Mnoho žen s problémy s dosahováním orgasmu cestou "Tahitského orálního sexu" k vyvrcholení nakonec dospělo. Vyžaduje to samozřejmě snahu od pozorného muže, ale i určitou spolupráci ženy.

Nespěchejte!!! Vždyť není kam spěchat! Zkoušejte, experimentujte, učte se!!!

Téma pokračuje článkem "Cunnilingus - sání klitorisu pomocí pomůcek".

 

POZNÁMKA
Klitoris je považovaný za ženský orgán rozkoše. Obsahuje více jak 8000 nervových zakončení, jejichž podněty ženě přinášejí sexuální vzrušení a potěšení. Jen pro představu, je to dvojnásobek nervových zakončení mužského penisu. Jednotvárnost stimulace klitorisu však v praxi často vede k jeho znecitlivění a nevede k dalšímu narůstání vzrušení při této monotonní stimulaci. Pocity vzrušení ženy začnou stagnovat nebo se vzrušení může i snižovat. Tomuto stavu se někdy říká "únava klitorisu". Dosažení orgasmu orální stimulací pak někdy může být i nemožné.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)