Jste zde

I. Úvod do techniky "Tahitského orálního sexu" - "metody Kivin"

Orální sex se v dnešní době běžnou sexuální praktikou především mezi mladými lidmi. Abychom si ukázali, že návrat k orálnímu sexu je vlastně návratem ke kořenům starých technik milování, budeme se nyní zabývat jednou velmi starou, ale oblíbenou a nesmírně účinnou formou orálního sexu, které se někdy říká "Tahitský orální sex" nebo "metoda Kivin". Tato technika je popsaná ve třech na sebe navazujících článcích.

Úvod do techniky "Tahitského orálního sexu" - "metody Kivin"

Orální sex je nejsnadnější cestou k dosažení orgasmu u většiny žen. Proto by každý muž měl o technikách orálního sexu, jeho jemnostech a odlišnostech vědět co nejvíce. Nyní se seznámíme s technikou, která je až překvapivě jednoduchá a proto i velmi účinná a příjemná. Možná ji mnoho mužů a žen zná, protože k ní podvědomě dospěli. Možná pro někoho bude jiná, doposud neznámá a rádi ji vyzkouší. Nejedná se o žádnou "zaručenou" nebo "tajnou" sexuální techniku. Jedná se o techniku, která je v některých částech světa považovaná za snadnou cestu pro dosažní orgasmu ženy. Tak se na ni také dívejte a tak k ní také přistupujte ...

Proč zrovna "Tahitský orální sex"? Trocha historie neuškodí...

Je potřeba si uvědomit, že Tahiti a Polynésie mají jiné podmínky pro život a tedy se i jinak staví k různým aspektům života. Polynéská společnost měla a má zcela jiný pohled na sex, sexuální praktiky i techniky. Pro pohlavní styk byla tradiční "Oceánská poloha", ve kterém pár seděl čelem k sobě, mnohem populárnější, než misionářská poloha propagovaná křesťanskými misionáři.

Oddalování ejakulace, zadržování ejakulace, prodlužování sexuálního spojení, vícenásobný orgasmus muže a mnohonásobný orgasmus ženy, byly a jsou v těchto končinách považovány za projev sexuálních schopností. Byly a jsou velmi uznávány a oceňovány. Ve Staré Polynésii se schopnost muže kontrolovat své vzrušení a ovládat ejakulaci vysoce cenila, neboť mu usnadnila uspokojit ženu při sexuálním spojení, což bylo považováno za povinnost muže vůči ženě. Vícenásobné orgasmy však byly ​v tradiční Polynésii ceněny oběma partnery stejně. Proto byla už sexuální výchově dětí věnována mimořádná pozornost. Koitus interruptus, technika přerušované soulože spojená s technikami oddalování orgasmu byla v té době základní antikoncepční metodou. Možná proto o děti nebyla nouze...

Při tradičním sexuálním styku byl největší důraz kladen na prožitek orgasmu ženy. Milostné předehře sice nebyl přisuzovaný tak velký význam, o to více se však věnovala pozornost zvládnutí technik kontroly orgasmu a ovládání svalstva pánevního dna. Pokud muž nebyl schopen ženu dovést k orgasmu, bylo to považováno za projev jeho slabosti, neschopnosti až ponížení. Proto muži technikám oddalování orgasmu a kontrole ovládání ejakulace už od dětství věnovali mimořádnou pozornost. Muži také velmi dobře znali význam klitorisu pro vzrušení ženy a pro dosažení jejího vyvrcholení. I dnes je proto předávání těchto tradičních znalostí nezbytnou součástí sexuálního vzdělávání chlapců i děvčat.

Na milování se však od dětství připravovaly i ženy. Ty pak byly schopné sexuální spojení prožívat na zcela jiné úrovni, než ženy v jiných částech světa. Výchova dívek byla zaměřena na zvládnutí jejich schopnosti uspokojit muže a být mu při sexuálním spojení důstojnou partnerkou. Tyto schopnosti se označovaly jako "teo" nebo "ami", což byly výrazy zaměřené na ženskou erotiku. Za jedinečné pak byly považovány schopnosti některých žen, které dokonale ovládaly stahování a uvolňování vaginálních svalů během pohlavního styku. Pro tuto mistrovskou techniku je havajský pojem "amo'amo" a učily se jí dívky již od raného dětství. Spočívá v systematickém posilování svalstva pánevního dna. V dospělosti, po zahájení sexuálního života pak byly schopny bez pohybu těla, pouze stahováním a povolováním svalstva pochvy, muže dovést k orgasmu.

Kromě soulože se na Tahiti a v Polynésii velmi často a s velkou oblibou pro dosažení uspokojení ženy využívá právě orální sex. Proto byla a je tato sexuální praktika tak oblíbená mezi mladými lidmi. Po generace zkušenosti a techniky orálního sexu mladým předávají zkušenými dospělí, kteří ji praktikují až do velmi vysokého věku. Orální sex zde není žádné tabu a "zkušení" jej "učí" dospívající generace. Pro mladé lidi se jedná o prvotní seznámení se s uměním navození vyvrcholení ženám a dívkám...

Orální sex byl a je relativně bezpečnou technikou, která poskytuje ženě úžasný prožitek a přitom nepředstavuje žádné riziko neplánovaného otěhotnění. Vzhledem k tomu, že v Polynésii začínají dívky se sexuálním životem poměrně brzy, jedná se o rozumnou fázi jejich sexuálního života. Pro začínající sexuální partnery je technika "Tahitského orálního sexu" neocenitelnou zkušeností spojenou se zaručeně kvalitním prožitkem.

Proto je tato technika dlouhodobě předávána z generace na generaci apo celý život se udržuje a vylepšuje. Vzhledem k tomu, že technika je pojímána trochu jinak, než běžný orální sex a je propracovaná v prožitek orálního milování, stala se tradiční orální technikou praktikovanou na velkém území Polynésie. Nic na ní nezměnily snahy misionářů o zavedení "misionářské polohy"pro sex jako jediné "správné".

Kivin metoda

Je to vlastně jiný název pro stejnou techniku tradičního "Tahitského orálního sexu". Pro západní svět ji znovu objevil sexuolog Dr. Patti Britton. Ten ji po 30 let používal ve své sexuologické praxi pro léčení ženské anorgasmie. Protože je poměrně jednoduchá a dala se mužům postižených žen snadno vysvětlit, měl s touto metodou velmi dobré terapeutické výsledky. Metodu popularizoval v odborných sexuologických kruzích a stala se známá jako "Kivin metoda" nebo "Tahitský orální sex" nebo "Tahitian cunnilingus".

Proč zrovna "Tahitský orální sex", vždyť to já znám ...

Domnívám se, že až budete číst postup techniky, tak si skoro každý muž řekne, ale to znám, to už jsem vyzkoušel!!! Pravděpodobně bude mít pravdu. Nejedná se přece o nic jiného, než o jednu z variant orálního sexu. Určitě jste se v podobné poloze někdy ocitli. Také je možné, že jste prováděli i stejnou techniku stimulace. Jen jste nevěděli, že se jí říká "Tahitský orální sex" nebo "Metoda Kivin". Nepředstavuje opravdu nic jiného, než to, co lidé při orálním sexu prostě dělají.

Jenže na Tahiti nebo šíře v Oceánii, tuto techniku povýšili ze sexu na milování. A to už je něco, co běžně lidé z orálního sexu nedělají.

Tato technika je také součástí tantrických technik. V tantře jsou však trochu jiné priority. Pro tantrický sex a orální vyvrcholení je sice běžnou, ale ne hlavní technikou tantrického sexu. Proto se s tímto postupem jistě setkali i lidé praktikující tantru. Tato technika totiž odpovídá i tantrickému pojetí milování a poskytování sexuální rozkoše pro ženu.

Technika se dá snadno naučit a zvládne ji každý...

Ale vraťme se k vlastní technice. Hlavní výhodou této orální techniky je to, že se dá poměrně snadno naučit a to v krátkém časovém období. Zvládne ji každý muž, kterému jen trochu záleží na tom, aby jeho žena mohla prožít krásné okamžiky postupného narůstání vzrušení završené intenzivním klitoridálním orgasmem. Registrovaný sexuální terapeut Dr. Patti Britton (www.askthesexcoach.com) uvádí, že až 60% žen při této technice prožije rychlejší a intenzivnější orgasmus. Důvodem, proč tomu tak je, je pravděpodobně to, že při této technice je trochu jinak a intenzivněji stimulována větší část klitorisu. Při milování samozřejmě nejde o to, aby k vyvrcholení došlo co nejdříve, ale o to, aby žena orální stimulací klitoridálního orgasmu dosáhla. To byl také původní smysl metody Kivin, kdy šlo především o řešení problému žen s obtížným dosahováním orgasmu. Touto technikou získaly větší šanci dosáhnout prožitku vyvrcholení a většině se to i podařilo. Ženy, které klitoridálního orgasmu běžně dosahovaly, jej pak prožily podstatně dříve, většinou v časovém rozmezí od třech do pěti minut. Pro představu uvádím, že běžně ženy při orální stimulaci dosahují orgasmu v časovém období od 10 do 15 minut. Znovu však opakuji, že nejde o závod s časem, ale o orální techniku orálního milování. Když jíte svíčkovou, tak ji také netoužíte zhltnout, ale v klidu ji vychutnáte ....

Jak se "Tahitský orální sex" nebo-li "metoda Kivin" provádí

Orální technice "Tahitského orálního sexu" nebo-li "metodě Kivin" může a nemusí předcházet milostní předehra. Jde o to, jak tuto techniku pojmete. Obě varianty je možné použít bez výčitek svědomí. Nejdříve si vysvětlíme, proč jsou obě varianty rovnocenné.

Nejedená se totiž o klasický orální sex, ale o ucelenou techniku, která by měla být pojata jako meditační, posvátná technika orálního milování. Než začnu popisovat postup, je potřeba si uvědomit, že se tedy nejedná o orální sex, ale o orální milování. Není to úkol, něco jako že zapnete topinkovač a za několik minut vyskočí hotová topinka. Jedná se o sexuální akt, o vyjádření vzájemného vztahu mezi dvěma lidmi a ne jen o uspokojení sexuální potřeby, případně o splnění povinnosti jednou za týden to nějak vydržet. Pokud nebudete k této nebo jakékoli jiné sexuální technice přistupovat s posvátnou úctou, pak je lépe mluvit o sexu, ne o milování.

Pokud zahájíte milostnou předehrou, bude technika "Tahitského orálního sexu" jejím logickým pokračováním. Pokud zahájíte přímo technikou "Tahitského orálního sexu", bude úvodní část techniky milostnou předehrou. Proto jsou si obě varianty rovny. Záleží na každém páru, pro co se rozhodnou a na co jsou právě dnes naladěni.

Varianta s klasickou milostnou předehrou

Jedná se o variantu, která vychází z normální běžné situace, kdy partneři pocítí touhu po milování a zatím ještě nemají žádný konkretní cíl, jak ho realizovat. V případě, že běžné doteky přejdou v klasickou milostnou předehru, při které se budete hladit, líbat, objímat a jinak laskat, bude to pro vás znamenat příjemné naladění, vzrušení a i jistou motivaci k dalším sexuálním aktivitám. Nic nebrání tomu, abyste používali jakékoli techniky nepenetračního nebo i penetračního sexu. prostě vše, co se s milováním spojuje, je možné. Dokonce nebude žádný problém, aby muž dosáhl svého vyvrcholení. Vyvrcholení ženy je v případě plánovaní techniky  "Tahitského orálního sexu" možné, není však nutné se o něj snažit jinými technikami. Když usoudíte, že milování je ve fázi, kdy chcete k technice "Tahitského orálního sexu" přejít, tak přejdete do polohy, ve které je možné ji praktikovat a začnete se stimulací. Mnohdy je dosažení orgasmu muže i vhodné, neboť on se již nemusí nijak zabývat svou podvědomou touhou po vyvrcholení, neboť ho již dosáhl. Je to také ideální postup v situaci, kdy muž ejakuloval "předčasně" nebo byla soulož příliš krátká pro dosažení orgasmu ženy penetračním spojením. Muž vyvrcholení dosáhl a nyní je řada na ženě. Muž už se o svoji výdrž nemusí obávat, to už má za sebou, ale může být klidný, neboť ví, že žena nebude litovat ....

Varianta s meditační milostnou předehrou

Když se partneři dohodnou, že dnes by chtěli milování pojmout jako meditaci, pak je tato varianta ze všech nejlepší. Místo běžné milostné předehry mohu doporučit tantrickou meditaci "Masáž nohou pro dvojici". Jedná se o meditační techniku, která může být velmi příjemným zklidněním, ztišením emocí, mysli a zároveň uvolní fyzické napětí ženy, ale i muže. Tato meditace může trvat okolo půl hodiny a oba partneři se naprosto přirozeně připraví na další část, kterou bude technika "Tahitského orálního sexu", tentokrát věnovaná výhradně ženě. Přejít z meditace k "Tahitského orálního sexu" je naprosto přirozené a velmi snadné. Skoro bych řekl, že tyto techniky po sobě přirozeně následují. Rozhodně tuto kombinaci doporučuji vyzkoušet.

Varianta bez milostné předehry

Někdy se mohou partneři přímo domluvit, že se budou svému vzrušení věnovat odděleně. Jedná se o meditační podobu pomalého milování, kdy veškerá pozornost muže je věnována výhradně ženě. Tato technika by se mohla zařadit mezi techniky, kterým se dnes říká "Pomalé milování - pomalý sex - Slow Sex", Orgasmická Meditace - "OM" neboli "OMing", "Tantrické meditace" nebo k něžné technice, které se říká "Karezza".

Tím, že se technika "Tahitského orálního sexu" provádí velmi pomalu a s cílem ženu postupně ve vzrušení posouvat do vyšších hladin, stane se úvodní část techniky milostnou předehrou, při které se žena pomalu, ale jistě vzruší. Není to nic násilného, nepřirozeného a žena celou techniku od prvního doteku vnímá naprosto přirozeně a stimulace není nepřiměřená vzrušení. To se postupně dostaví a s ním i hlubší a intenzivnější prožitky ze stimulace.

Už je na místě si popsat, jak se technika "Tahitského orálního sexu" nebi-li "metody Kivin" provádí. Pak Vám bude jasné, jak se na ni připravit a jak ji budete prožívat.

To si však popíšeme až v následujícím článku Technika "Tahitského orálního sexu" - "metody Kivin".

Pokračování článku naleznete ZDE.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura zdroje

 

(AK)(Z)(O)