Jste zde

Cunnilingus - "zametání klitorisu"

Cunnilingus - "zametání klitorisu"

Hlavní téma: "Cunnilingus".
Volné pokračování článku "Základní techniky orální stimulace ženy".

Horní část a spodní strana klitorisu (poštěváčku) je, především ze začátku milování, na přímou stimulaci prsty nebo i jazykem ještě příliš citlivá. Proto je lepší na takovou stimulaci přejít až tehdy, když je žena alespoň trochu vzrušená.

Při orálním milování vždy platí zásada, že nejdříve se používají techniky méně intenzivní stimulace a ty se postupně nechají gradovat až do stimulace intenzivní. U laskání klitorisu se vždy začíná technikami nepřímé stimulace a teprve tehdy, až když je žena přiměřeně vzrušená, se může přejít od nepřímé stimulace klitorisu k přímé.

Zametání je velmi snadná a překvapivě účinná technika stimulace klitorisu. Jazyk ke klitorisu přiložte na levé nebo pravé straně a "přetáhnete" ho přes klitoris na druhou stranu. Pohyb opakujete tam a zpět. Přetahujete jazyk nebo jeho špičku tam a zpět (zleva doprava a zpět) tak dlouho, dokud nepozorujete, že tato stimulace přispívá ke zvyšování ženina vzrušení. Je to podobný pohyb, jako když zametáte smetákem tam a zpět... Zpočátku by pohyb jazyka měl být pomalejší, "laskající", "hladký", "hebký", skoro "něžný"... Později pomalé tahy jazykem můžete zrychlit a co do intenzity "přitlačit". Změna rytmu je prospěšná, protože zvyšuje příjemné pocity jakékoli stimulace klitorisu, na kterou je mimořádně citlivý.

Několik upřesnění

Pokud ve chvíli, kdy je už žena přiměřeně vzrušená, pohyb smetání zrychlíte natolik, že špička jazyka bude velmi rychle kmitat tam a zpět, může to u ženy vyvolat opravdu bouřlivou reakci vzrušení. Někdy, většinou tehdy, když už je žena i pomocí jiných orálních technik opravdu hodně vzrušená, může rychle "kmitání" jazyka navodit vzrušení, které přejde ve vyvrcholení.

Vyvrcholení se dá dosáhnout i technikou velmi pomalého smetání s velkým přítlakem jazyka, které střídá technika kroužení plochou a špičkou jazyka. Tyto pomalé stimulace se k dosažení vyvrcholení používají především při orálním milování které je vedené jako meditační.

Účinné je i na chvíli pohyb jazyka zastavit na špičce klitorisu a jazykem na klitoris zatlačit, jako by to bylo tlačítko zvonku. Někdy se tomu s nadsázkou říká "prozvonit klitoris". Tlak je jeden z podnětů na které klitoris reaguje. Tlak a chvilka klidu umocní pocty vzrušení, které pohyb jazyka ze strany na stranu vyvolal.

Pokud zjistíte nějaká orální stimulace nebo její dílčí technika se ženě líbí, zůstaňte chvíli u ní, neměňte ani její rychlost, ani směr a nebo přítlak jazyka. Pokud je žena hodně vzrušená, může to být cesta k dosažení jejího vyvrcholení...

Zajímavá je technika "Tahitského orálního sexu" která "zametání klitorisu" umožňuje snad nejsnadněji ze všech sexuálních poloh pro orální stimulaci ženy. Je to díky tomu že muž leží kolmo k ženě a jeho jazyk je tak pro "smetání" přímo z boku na klitoris Jazykem pak stačí pohybovat nahoru a dolů a takto jednoduše je zajištěna prakticky dokonalá stimulace levé a pravé strany klitorisu. Právě tato poloha je ideální pro rychlé kmitání jazyka tam a zpět (zleva doprava a zpět), které může, ve vhodnou dobu, vzrušení rychle dovést až k vyvrcholení. I proto je možná poloha pro "Tahitský orální sex" pro ženy tak přitažlivá.

Dalším technikou laskání vulvy a klitorisu může být například orální stimulace bříška klitorisu.

 

Poznámka:
Pro orální stimulaci ženy využívají jak heterosexuální páry, tak také lesbické páry, stejné sexuální polohy i techniky orálního sexu.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)