Jste zde

DOTAZ: Mám zajít k sexuologovi?

DOTAZ: Mám zajít k sexuologovi?

Dotazy z korespondence na www.milovani.cz zaslané na adresu milovani@centrum.cz.

Protože jsem již odpovídal na několik dotazů, které v sobě obsahovaly otázku "Jak mám řešit tento problém, kdo mně s ním pomůže?", rozhodl jsem se vybrat několik problémů, které by po zralé úvaze měl každý člověk s problémy, pokud si s nimi sám neví rady, řešit s odborníky.

Na našem webu vám mohou být nápomocny názory na problémy sexuálního života. Podobně i již zodpovězené DOTAZY mohou být zdrojem informací k zamyšlení. Jenže tento kontakt, i když je například vedený přes mailovou korespondenci je vždy neosobní. Nikdy se žádný tazatel nechce moc otevřít, příliš odkrýt svou situaci nebo vyjádřit všechny své pocity. Je to logické a dokonce to považuji za správné. Pokud však všechny vaše pokusy o nalezení řešení problému selžou nebo nejsou tak účinné, jak by bylo potřeba, pak je potřeba obrátit se se svým problémem na lékaře, sexuologa nebo psychologa. Nebojte se však ani návštěvy kněze, jakkoli se vám to ve spojení se sexem nebo partnerským životem může zdát absurdní.

Osobní kontakt a důvěrný rozhovor se nikdy nedá plnohodnotně nahradit jakoukoli radou po internetu nebo mailu.

Proto zcela vážně apeluji na lidi s problémy, aby se návštěvě odborníka nijak nebránili. Jsou to specialisté a řešení problémů lidí je jejich každodenní práce. Věřte tomu, že i přes sebelepší snahu se po internetu nedá navázat důvěrný rozhovor z očí do očí. Vždyť i k té pověstné "vrbě" musíte dojít, když se jí chcete svěřit se svými problémy. Proto se nebojte navštívit odborníky, specialisty a hlavně zkušené lidi, kteří podobné problémy ve své praxi řešili už mnohokrát s jinými lidmi před vámi.

Většina lidí má nějaké problémy se svým životem. A každý má ty své, zaručeně nejhorší problémy o kterých "ti ostatní" ani nemohou mít žádnou představu. S ubíhajícím časem přicházení nové problémy, pak další a za nějakou dobu si už na ty původní, "opravdu hrozné problémy" snad ni nevzpomeneme. Některé se vyřeší samy, jiné nějak vyřešíme, na některé zapomeneme a další už druhý den za problém ani nemusíme považovat. Hodně záleží na našem vnitřním rozpoložení, jak situace nebo potíže hodnotíme. Často však lidé teprve při konfrontaci s opravdovými životními tragediemi pochopí, jak úžasné štěstí v životě měli, když museli řešit opravdové životní tragedie. To si však člověk uvědomí teprve tehdy, když je s těmi opravdovými tragediemi konfrontovaný jako pozorovatel. Mnohdy je pak rád, že jeho osobně potkaly jen takové prkotiny, které se jako problém jen tvářily.

Jsou však životní situace, které se prostě vymknou naší kontrole nebo chápání.

Pro mnoho lidí sexuální problémy nemusí být nijak zvlášť tíživé! Přitom je to oblast, která když je je podceňovaná, může být zdrojem řady problémů, které přitom se sexem zdánlivě nijak nesouvisí. Pak jsou lidé nešťastní z následků, které podceňovaní vlastních sexuálních potřeb nebo potřeb přineslo. Nemusí se přitom jednat přímo o sex, ale mnohdy je větším problémem ztráta neformální osobní komunikace, nedostatek něžného doteku, pohlazení, vyjádření pochvaly či trocha milého úsměvu a vyjádření radosti mezi partnery.

Řada problémů se vyřeší sama a většinou bez pomoci zvenku. Pokud problémy se sexem přetrvávají a stav se stává dlouhodobě problémovým, pak často pomoc a rady hledají, u kamarádů, kamarádek a "zkušených lidí". Faktem je, že problémy se sexuálním životem by se rozhodně měly řešit a to hlavně včas.

Je však otázkou, zda volby hledat rady u kamarádů, známých nebo blízkých v rodině je tou nejlepší volbou. Tito lidé většinou neumí problémy řešit s dostatečným odstupem, bez emocí nebo ovlivnění. Umíte si představit ženu, která by se se sexuálními problémy v manželství obrátila na kamarádku, které až tak moc nevěří? Těžko! Obrátí se na kamarádku které věří. Ale v čem jí věří? V tom, že její problémy neroznese do celého okolí mezi své přítele? Nebo jí věří proto, že očekává, že ji bude litovat? Nebo snad proto, že jí potvrdí to, co si ona sama myslí? Je velmi těžké žádat radu od lidí, kteří jsou Vám blízcí a očekávat, že vám neporadí tak, jak chcete vy! Velmi často jsou žádáni o radu lidé, kteří si v podobných situacích nedokázali sami poradit!

Nikdo z těchto blízkých nebo myšlenkově či názorově spřízněných lidí nemůže poradit nezaujatě. Nemohou a často ani nechtějí jít do rozporu, do konfliktu. Proto ti rozumnější vyslechnou, neutrálně pokývnou hlavou na souhlas a s povzdechem odpoví "Máš to fakt těžké". Ti akčnější začnou chlácholit, utvrzovat v tom, že se to nějak vyřeší nebo že tak jak to řeší, správně to řeší. No, a ten zbytek přidá nějakou radu ze svého života. Není podstatné, zda bude rozumná, ale "když se ptáš, tak já bych to dělal takto..." Radit je to nejjednodušeji...

Napadá mne 

Sejdou se dva školitelé Tantry a povídají si o Tantře a o tom, jak vedou kurzy. Ten jeden říká "Člověče, jak jen to je s tím osvícením a kosmickým orgasmem u žen...?" a ten druhý mu říká "To není problém, já ti to vysvětlím...".
Ten první na to:
"Vysvětlit to umím i já, ale nerozumím tomu...!!!"

Je jedna moudrá zkušenost

"Přátelství umírá na lež a láska na pravdu".

Proč by přátelství mělo umřít na lež, když vy víte, že máte pravdu!!! Slyšet skutečnou pravdu přátelé mnohdy nechtějí. Spokojí se s milosrdnou lží nebo neutrálním souhlasem. Mnohdy je pravda chápána jako zrada, jako lež a to znamená konec přátelství...Přátelství prostě nemůže být a nebývá zárukou dobrého rádce.

Základním problémem je mít potřebný odstup a nadhled. Ten přátelé často nemají a mnohdy ani mít nechtějí.

Navštivte odborníka

Jediným rozumným řešením je návštěva neutrální osoby, tedy odborníka, který není nijak emočně nebo jinak s problémem spojen. Jedině tak je možné získat na problém odpovědi, které se nám sice nemusí líbit, ale když už jsou vyřčeny, pak je nemůžeme ignorovat nebo pokládat za lež. Těmi odborníky jsou především lékaři a to sexuologové a psychologové, ale klidně to také může být i kněz. Dobrou nezaujatou radu můžete dostat i od lidí jiných profesí, kterým ovšem nesmí chybět onen odstup a také odborné znalosti nebo "selský" rozum. Musíte jim však věřit a být přesvědčeni o tom, že to co vám řeknou stojí za zamyšlení. Rozumnou radu tak klidně můžete dostat od babičky, stejně tak jako od kadeřnice nebo maséra. Jsou to mnohdy lidé, kteří jako "vrby" vyslechli a možná i poradili v mnoha dalších situacích. V každém případě však platí, že těmi profesními odborníky první volby by měli být  lékaři. Je to jejich práce a mají na řešení těchto problémů vzdělání a navíc se nemusí bát o i těch nejintimnějších otázkách mluvit. Je to totiž jejich každodenní práce.

Podívejme se na několik typických oblastí, kde návštěva odborníka má rozhodně své opodstatnění:

Proto bych každému, kdo své problémy dlouhodobě nezvládá doporučil navštívit odborníka a poradit se s ním. Hůře na tom pak zcela jistě nebudete.

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)