Jste zde

Sexuální odchylky a deviace

Sexuální odchylky a deviace - parafilie

Sexuální deviace jsou některé způsoby chování nebo projevy sexuální orientace, které se liší od toho, co je považováno za "normální", mohou se však lišit případ od případu. Některé z nich jsou velmi dobře známé, zatímco jiné jsou méně časté a méně rozpoznatelné.

Pokud jsou některé úchylky plánovány a realizovány mezi partnery, kteří se na jejich praktikování dopředu domluvili a berou je jako součást partnerské sexuality, pak nejsou problémem. Nesmí však žádnému z partnerů ubližovat a nesmí vadit nebo pobuřovat okolí.

Sexuální deviace je někdy pojmenována jako sexuální odchylka nebo sexuální úchylka.


Parafilie (označované též jako sexuální deviace, aberace, odchylky či úchylky) je psychiatrické a sexuologické označení pro ty varianty konstitučních vlastností sexuality, které jsou v příslušné kultuře (zemi a době) považovány (obecně nebo rozhodujícími institucemi) za poruchu osobnosti (její motivační složky) nebo jejichž některé specifické projevy jsou považovány za poruchu chování nebo za neobvyklé (nenormální). Osoba s parafilií, je-li třeba ji takto nazývat, se označuje jako parafilik.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Parafilie


Některé příklady sexuálních odchylek:

 • Ablutofilie: Ablutofilik se vzrušuje jen v horké sprše nebo vaně s horkou vodou. Vzrušení podporuje bohatým namydlením se a důkladným mytím celého těla.
 • Agalmatofilie: sexuální touha po napodobeninách nebo figurínách lidského tvaru. Na velikosti figuríny přitom nezáleží. Může to být velká panenka, figurína z vitríny, v minulosti to bývala touha po figuríně krejčovské panny.
 • Akrotomofilie: úchylka zaměřená na lidi s amputací končetin. Vzrušení přináší pohled nebo dotek na pahýl chybějící končetiny. Vzrušení přináší i chybějící prsty.
 • Autoerotická asfyxie: (přidušení) - tato úchylka může být velmi nebezpečná a mnoho lidí už díky ní zemřelo, nebo si alespoň způsobilo trvalé následky. Při masturbaci (ve výjimečných případech i při sexu ve dvou) se postižený škrtí lankem nebo si dává na hlavu igelitový sáček. Tím omezí přísun kyslíku a do hlavy se mu nahrne krev.. To pak má vést k většímu vzrušení a údajně i k silnějšímu vyvrcholení. Pokud včas škrcení nepřeruší, může skončit tragicky.
 • Autodermantofagie: úchylka při které postižený prožívá vzrušení při pojídání vlastní kůže.
 • Belonefilie: fetišistické zaměření na ostré předměty, nůžky, jehly, špendlíky, bodla, dlouhé nože. Vzrušení přináší bolest a pocit probodnutí těla. Někdy je tato rozkoš prožívána při realizaci piercingu.
 • Dakryfílie: muže vzrušuje pohled na ženu, která vzlyká a pláče. Vzrušujícím podnětem jsou pro něj pláč a slzy. Dakryfílie má několik podob – od vyhledávání plačících lidi, až po chování, jehož následkem se osoby na které se zaměří rozpláčou.
 • Dendrofilie: jde o úchylku, při které je člověk sexuálně přitahován stromy či keři. Dendrofilik chodí do lesa, objímá stromy a keře a využívá je ke svému uspokojení. Milují kontakt kůže s kůrou, který v nich vyvolává příjemné pocity až vzrušení. Pokud se zamilují do konkretního stromu nebo keře, pak se na jiné jen dívají, ale nedotýkají se jich, aby ten svůj nepodváděli. Stromy a keře jim poskytují sexuální vzrušení i emocionální podporu. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají často problémy s mezilidskými vztahy, se stromy i mluví a oceňují, že jim mohou svěřit naprosto vše a ony je nezklamou.
 • Self-erotičnost: druh psychologického styku, při kterém k orgasmu dochází bez jakéhokoli pohlavního styku.
 • Erotomanie: nadměrné až chorobné vystupňování sexuálních pudů, pohlavní apetence u mužů i žen. Může se jedná i o lásku platonickou. Jedná se o posedlost vším, co se týká sexu. Erotika je středem zájmu, evokuje stálý pocit napětí spojeného s potřebou sexu. Uspokojení je dosahováno masturbací nebo s partnery. Tato porucha se vyskytuje zhruba ve stejné míře u obou pohlaví. Někteří muži toto označení považují za vyznamenání.
 • Exhibicionismus: sexuální potěšení je omezeno na posedlost odhalování pohlavních orgánů, případně na veřejné požadování sexu.
 • Exofilie: úchylka při které je člověk vzrušen vzrušen představou, že má sex s někým, kdo se nenarodil na Zemi.
 • Fetišismus: posedlost zaměřená na některou konkrétní části těla nebo předmět.
 • Fetišistický transtverstitismus: Nošení šatů opačného pohlaví především za účelem dosažení sexuálního vzrušení a vytvoření dojmu, že se jedná o jedince opačného pohlaví.
 • Folikulismus: úchylka vyskytující se většinou u mužů. Vzruší ho, když vidí ženu jak nafukuje, mačká nebo tře gumový balonek, hraje si s ním nebo na něm sedí.
 • Footfetishismus: postižené, převážně muže, vzrušují lidské nohy. Nohy, šlapky, nárty a prsty u nohou jsou pro footfetišisty erotogenní zónou.
 • Formikofilie: jedna z variant zoofilie. Lidi trpící touto úchylkou vzrušují malá zvířátka, nejčastěji mravenci, broučci, šneci nebo malé myšky. Přikládání těchto zvířátek na holé tělo, nejlépe v oblasti pohlavních orgánů jim pak přináší vzrušení.
 • Gerontophilie: mladí lidé přitahováni ke starším partnerům.
 • Graeofílie: člověka, trpícího touto poruchou vzrušují pouze staré ženy. 
 • Gymnofobie: psychologická averze k nahotě.
 • Gynekolofilie: parketa amatérských gynekologů - vzrušují je prohlídky ženského pohlaví, často s pomocí gynekologického zrcadla a stolu.
 • Hirsutofilie: mužům i ženám se u partnera líbí nadměrné ochlupení na jakémkoli místě těla. Úchylka se týká veškerého ochlupení, nejen kolem pohlavních orgánů a chlupatá záda, hýždě nebo chloupky rostoucí z nosu nebo uší jsou pro ně silně vzrušující. Úchylka může být také spojena s efektem zvaným beard burn, jehož volný překlad je stopy po vousech. Vzrušení přichází za situace, kdy vousy nebo chlupy třou nebo lechtají stehna, ňadra, krk, úd nebo jinou část těla, které je pro konkrétního člověka erotogenní zónou. Jedná se o celkem neškodnou, poněkud zvláštní úchylku.
 • High Heels: jedná se o jednu z forem fetišismu, která se vyznačuje větší sexuální reakcí mužů na ženy nosící vysoké podpatky. Jedná se pravděpodobně o jednou z nejrozšířenějších forem fetišismu vůbec. Tento fetišistický muž se pravděpodobněji ohlédne za ženou v obuvi s vysokými podpatky, než za stejnou ženou v nízkých botách. Často pak boty s vysokými podpatky používají i v domácím prostředí a při sexu preferují, když si ženy ponechají boty na nohou nebo je používají při erotickém svádění.
 • Chremastistofilie: postižené vzrušuje situace, kdy je okraden a je donucen k ponížení ze ztráty majetku.
 • Injektomanie: úchylka lidí, které vzrušuje vstřikování kapalin do vlastního těla. Bolest a pocit pronikání tekutiny do těla jim přináší sexuální vzrušení. Jedná se o nebezpečnou úchylku, která může vést k sebepoškozování nemocného. Při vstříknutí tekutiny se vzduchem do žily nebo cévy, může vzduchová bublina přivodit vzduchovou embolii a takovýto případ může skončit až smrtí. Navíc hrozí nejrůznější infekce a nákazy, například virem HIV nebo žloutenkou.
 • Koprofílie: (Coprophilie): úchylka při které lidi vzrušují fekálie. Jedná se o sexuální úchylku, která se projevuje zálibou ve výkalech, nejčastěji lidských. Sbírají je, tvoří z nich sbírky, suší je, prohlížejí si je a přitom masturbují. Sexuální potěšení je spojováno i s aktem vyprazdňování nebo následném kontaktu s výkaly po kterém obvykle následuje orgasmus. Často je tato úchylka spojena i se sklonem k sado-maso praktikám. Koprofilie patří v drtivé většině kultur k tabuizovaným jednáním.
 • Maiesifilie: představy soulože a provádění sexuálních praktik s těhotnými ženami.
 • Masochismus: patří mezi sexuální agrese. Pro masochistu je erotickým zážitkem jeho vlastní bolest, trýzeň nebo ponížení.
 • Menomanie: posedlost ženskou menstruací. Vzrušení přináší pach menstruační krve.
 • Metrosexuál: je označení pro muže, který pravidelně chodí ke kadeřníkovi, na pedikúru, manikúru, kosmetiku nebo do solária. Jeho úchylka spočívá v přehnaném starání o vlastní zevnějšek. Vždy je až přehnaně dokonale upravený, má dokonale sladěné značkové oblečení. Dobou strávenou v koupelně hravě předčí i ženu a jeho kosmetické přípravky jsou většinou jen špičkové kvality. Může vizáží a někdy i chováním působit jako gay, většinou však bývá heterosexuální.
 • Narcismus: obtížné vlastní sebekritické zhodnocení. Sebeláska. Osoba se eroticky zaměřuje na vlastní tělo, chybí zájem o opačné pohlaví. V silnější formě se projevuje líbáním, hlazením se před zrcadlem a podobně. Podle řeckých bájí byl Narcis (Narkissos) krásný jinoch, který se při pohledu na svůj obraz na vodní hladině zamiloval sám do sebe a to tak silně, že touto láskou až zahynul. Podle pověsti na místě jeho smrti vypučela květina téhož jména - narcis.
 • Neoterofilie: sexuální přitažlivost k mladším patrnerům opačného pohlaví. Věkový rozdíl bývá značný.
 • Nekrofilie, parafilie, nekromanie, fanatofilie, nekrolagnie: nekrofilie (parafilie, nekromanie, thanatophilia, necrolagnia) je sexuální porucha, při které člověka přitahují mrtvoly. Slovo nekrofilie je odvozeno od řeckého Nekros (mrtvý) a Philia (láska). Poprvé termín nekrofilie použil Belgičan Joseph Guislain a to již v roce 1850. Ovšem nekrofilie jako taková je známá již z dob starověkého Egypta.
 • Nozofilie: je úchylka, při které postižený touží po sexuálním styku s vážně nemocným nebo umírajícím člověkem.
 • Nudismus a naturalismus: dnes již není považován za úchylku, ale za vyjádření vztahu ke svému tělu. Jedná se o něco jako kult lidského těla. Většinou jde o prožívání krásného pocitu z nahoty a z toho, je člověk bez  oblečení volný a svobodný. Nudismus nemá nic společného se sexualitou ani nemá žádný sexuální podtext. Ve většině zemí je nahota na veřejnosti zakázána, proto se nudisti mohou projevovat pouze doma nebo na jim vymezených místech nudistických pláží. Jinou formou nudismu je naturismus, což je chápáno jako celkové navrácení člověka k přírodě a pobytu v ní bez oděvu. Pokud nevadí ostatním lidem, jsou obě formy neškodné a většinou tolerované.
 • Nymfomanie: porucha postihující výhradně ženy. Jedná se o nadměrné až chorobné vystupňování sexuálních pudů, pohlavní apetence. Trvale neuspokojená sexuální touha ničí sexuální, osobní i pracovní vztahy. Stálý pocit napětí spojený s trvalou potřebou sexu ženu nutí k hledání sexuálního uvolnění cestou masturbace nebo vyhledávání sexu s partnery.
 • Ofidicismus: sexuálně motivované využívání doteku plazů při milování na nahém těle.
 • Pedofilie: sexuální přitažlivost zaměřená na děti. To se může lišit od nevhodného chování při pohlavnímu styku. Tento akt je je považován za vážný trestný čin v mnoha zemích světa. Nicméně, v několika zemích je to běžná praxe (například na Nové Guineji nebo v Indii). Věk pro posouzení však závisí od povoleného věku zahájení sexuálního života.
 • Pearling: jako pearling se označuje druh tělesné modifikace, při němž si muži nechávají pod kůži penisu umístit jeden či více plastových nebo kovových korálků. Věří totiž, že tak svým partnerkám dopřejí větší dávku sexuální rozkoše, neboť jim drobný doplněk údajně pomáhá stimulovat ženské intimní partie.
 • Sexuální agrese - má dvě základní formy, těmi je sadismusmasochismus. Sadista se eroticky vzruší, když jinému člověku ubližuje. Pro masochistu je erotickým vzrušujícím zážitkem jeho vlastní bolest, trýzeň nebo ponížení.
 • Sadismus: sadista se eroticky vzruší tehdy, když jinému člověku ubližuje. Týká se to mužů i žen.
 • Sadomasochismus: preference pro sexuální praktiky, které způsobují bolest, ponížení sebe nebo partnera. Cílem je přijímání nebo poskytování bolesti s vidinou vzrušení nebo dokonce ukojení. Jsou některé ženy trpí, které trpí zvláštní formou duševního masochismu, kdy se poutají k mužům, kteří jsou citově chladní, odmítají je, ponižují a fyzicky nebo i psychicky trýzní. Poskytovatel i příjemce může být dominantní nebo naopak submisivní typ osobnosti. Nejčastěji se spojuje s jinou sexuální odchylkou a to s fetišismem.
 • Saliromanie: Saliromaniky vzrušuje, když mohou svého partnera znečistit, zašpinit nebo potřísnit. Nezáleží na druhu znečistění. Může to být prach, špína, bahno, jídlo, tekutiny nebo až výkaly.
 • Satyriáza: nadměrná potřeba sexu u muže.
 • Senilní sucho: přehnaný nárůst sexuálního potřeby způsobený arteriosklerotickými faktory, které se vyskytují v průběhu senility.
 • Statufilie: (pygmalionismus): je sexuální úchylka, při které jsou objektem touhy a vzrušení sochy, před kterými tito lidé masturbují. V některých případech vyhledávají na soše místa, kde by s ní mohli vykonat sexuální spojení.
 • Stealthing: jedná se spíše o trend současné doby, ale u některých lidí dosahuje stádia sexuální úchylky. Označují se tak situace, kdy si v průběhu soulože muž bez vědomí ženy sejme kondom a v pohlavním styku dále pokračuje bez ochrany.
 • Symforofilie: úchylka při které vzrušuje pohled na trpící lidi, katastrofy všeho druhu a havarovaná auta, zranění. Pohled na takové neštěstí způsobuje až pohlavní vzrušení.
 • Telefonní skatologie: preferování obscénních telefonních hovorů.
 • Troilismus: také známý jako pluralismus, je to sexuální aktivita, která zahrnuje tři nebo více partnery najednou.
 • Urofagie, uropotie – sexuální touha po pití vlastní moči nebo moči jiných osob. Pokud tito lidé nejsou bez moči schopni dosáhnout sexuálního vzrušení, může se jednat o sexuální deviaci.
 • Urolagnie: sexuální potěšení spojené s močí nebo zvukem močení.
 • Urolalie – sexuálně motivovaná potřeba mluvit o tématu močení (svém nebo jiných osob).
 • Urtikace: jedná se o sexuální uspokojení z bičování a žahání kopřivami na nahé tělo. Patří mezi málo se vyskytující sexuální úchylky.
 • Velvetismus: vzrušení přichází při převlékání se za hrdiny z pohádek a kreslených seriálů, případně mazlení přirození plyšovými hračkami.
 • Vorarefílie: úchylka lidí, které vzrušuje pohled na to, jak někdo někoho jí, polyká… Většinou se jedná o vzrušení při krmení zvířat.
 • Voyeurismus: je klasifikovaný jako potěšení ze sledování jiných lidí většinou při sexu. Voyeurismu se také česky říká "sledování". Tito lidé dosahují vzrušení při sledování souložících párů, svlékajících se žen nebo mužů, kteří o tom, že jsou sledováni nevědí. Pro voyeura je důležitý pocit, že jeho lidé netuší, že je při sexu nebo sexuálních aktivitách někdo pozoruje nebo natáčí. Voyeura vzrušuje možnost odhalení a prozrazení. Většinou si erotickou situaci natáčí nebo fotografují, aby si ji mohli doma doma využít k masturbačním praktikám. Voyeurismus je obecně dán většině lidí, ale hranici přesahuje v případě, že mu dá člověk přednost před prožíváním vlastního sexuálního života. Za hranou zákona je už samotné natáčení a fotografování sledované situace bez vědomí a souhlasu sledovaných.
 • Water torture (mučení vodou, výslech za pomoci vody)BDSM praktika která by se dala přirovnat k technikám brutálních výslechů známých jako waterboarding. Má poměrně hodně variant, od dlouhodobého kapání vody na hlavu až po waterboarding, který vyvolává pocit topení se a může způsobit vážné poškození plic, poškození mozku v důsledku omezení přívodu kyslíku a v krajním případě i smrt.
 • Zoofilie: úchylka, kdy se člověk sexuálně uspokojuje se zvířaty. Zoofilie, tedy styk se zvířetem, se vyskytuje už v bájích a pramenech starých tisíce let. Zoofilie se však netýká jen smyšlených příběhů. Známé jsou případy ukájení sexuálního napětí pohlavním stykem s ovcemi a dalšími zvířaty.

 

Na zamyšlení

,,Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“
(Kniha "Malý princ", Antoine de Saint-Exupéry)

Pro zasmání:

Známá pohádka:
... a pak se princ prosekal šípkovým křovím až ke věži. Vyšel nahoru a uviděl Růženku jak spí a další prince jak ji znásilňují.
Tak se přidal a řekl: "Hlavně ji nelíbejte!!!"

"Bij mě, muč mě!" prosí masochista sadistu.
"Ne," odvětí sadista krutě.

Pacient leží na pohovce u psychiatra a zpovídá se.
Když já mám takové ty návaly svědomí, pane kolego. Ve dne to ještě jde, to si říkám, že nejsem určitě první doktor, co se vyspal s pacientkou. Ale v noci to je nejhorší.  To slyším takový hlas, který mi říká:
„Karle, Karlíku, vždyť ty jsi veterinář.“

Na světě už je takových úchylek, že si se svou "normálností" připadám jako deviant....

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)