Jste zde

Travesti, travestita, transsexuál, crossdressing

Travesti, travestita, transsexuál, crossdressing

Hlavní téma: "Sexuální orientace".
Volné pokračování článku "Sexuální odchylky".

Transvestitismus

Transvestitismus je částečná porucha pohlavní identity. Jedinec při ní dosahuje sexuálního vzrušení nebo jen psychického uspokojení tím, že se převléká do šatů opačného pohlaví (transvestitismus fetišistický či transvestický fetišismus), anebo že vystupuje v sociální roli opačného pohlaví (transvestitismus dvojí role). Přitom však zůstává zachována sexuální identifikace jedince v souladu s jeho biologickým pohlavím.

Transvestitní muž se tedy cítí být mužem, není nespokojen se svým pohlavím a netouží po jeho operativní změně, na rozdíl od transsexuála, který se cítí být opačným pohlavím, než skutečně je.

Většinou, nikoliv však výlučně, se transvestitismus týká heterosexuálních mužů. Těm, ačkoli jsou schopni sexuálního styku se ženou, nepřináší skutečné uspokojení a jejich sexuální apetence bývá nízká. Některé studie uvádějí zvýšenou korelaci se zkušenostmi s homosexuálním stykem transvestitů.

Transvestitismus není přesným synonymem crossdressingu, neboť v něm jde o trvalý motiv sexuálního uspokojení, zatímco crossdressing označuje přímo situace, kdy je člověk převlečen za osobu opačného pohlaví, přičemž jeho motivy mohou být i různorodé.

Do crossdressingu tedy spadá i další pojem, který nelze vnímat jako synonymum transvestitismu, a to travestie (nebo též travesti, travesty). Travesti jsou většinou naprosto běžní lidé, většinou mužského pohlaví (často homosexuální, ne však výhradně). Jejich zábavou je převlékání se do ženských šatů a většinou v těchto šatech vystupují v "Travesti show". Jde o zábavní show či kulturní představení, ve kterém obvykle muži ve výrazných šatech karikují známé ženské osobnosti, zpěvačky apod. Doma se ale většinou oblékají podle svého pohlaví.

Crossdressing

Crossdressing (anglicky: oblékání křížem) je oblékání oděvu, který v dotyčné společnosti patří opačnému pohlaví (muž si obléká ženské oblečení, žena mužské). Osoba praktikující crossdressing se nazývá crossdresser. Crossdressing je praktikován oběma pohlavími, častější jsou ale případy, když se muži oblékají do ženských šatů, než když se ženy převlékají za muže.

Oblékání šatů opačného pohlaví je též součástí stereotypních představ spojovaných s homosexualitou. Představuje-li oděv výrazný vnější znak pohlavní identity a rozdílnosti pohlaví, pak je představa opačného oblékání součástí způsobu, jakým se lidé vyrovnávají s jevy překračujícími zažité kategorie mužství a ženství. Gayům je tak – podle těchto představ – přisuzováno nošení ženských šatů a lesbám oblékání mužských oděvů. To může být spojováno s výsměchem nebo odporem, jak dokládá zobrazování homosexuálních postav v kinematografii kolem poloviny 20. století. Hrdá, až provokativní stylizace do těchto stereotypních rolí bývá naopak jedním ze způsobů přijetí své identity ze strany některých homosexuálních jedinců a objevuje se v historii LGBT hnutí, například jako součást tzv. průvodů gay hrdosti.

 

Rozdíl mezi Travestitou a Transsexuálem

Zatímco travesti jsou většinou naprosto běžní lidé, tranvestita a transexuál jsou lidé trpící duševní poruchou, která velmi zásadním způsobem mění jejich osobní život a svým způsobem je vyčleňuje ze společnosti.

Travestita je člověk, který má nutkavou potřebu se převlékat do ženských šatů, jak v soukromí, tak i na veřejnosti.

Transsexuál je člověk, který se cítí být opačným pohlavím, než skutečně je. V tomto případě se jedná o vážný duševní stav, který má za následek nutkavou touhu přeměny pohlaví dané osoby v opačné pohlaví, tedy z muže na ženu a z ženy na muže. Jejich současný stav jim připadá naprosto nesnesitelný a muži často chtějí podstoupit plastickou operaci prsou, případně amputaci penisu a vytvoření náhradní vagíny. U žen, které touží být mužem je jejich touha zaměřena na vytvoření penisu a odstranění prsou. Pocit odporu k vlastnímu tělu pak tyto lidi vede k podstoupení těchto náročných a bolestivých operací. Léčba těchto lidí je možná jen za cenu zásadních plastických operací spojených s dlouhodobou hormonální léčbou.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

Štítky: