Jste zde

Transsexualita

Transsexualita

Hlavní téma: "Sexuální orientace".
Volné pokračování článků "Sexuální odchylky" a "Travesti, travestita, transsexuál, crossdressing".

Informace článku byly převzaty z 

Transsexualita je složitější než by se na první pohled zdálo.

Transsexuál je člověk, který se cítí být opačným pohlavím, než skutečně je. V tomto případě se jedná o vážný duševní stav, který má za následek nutkavou touhu přeměny pohlaví dané osoby v opačné pohlaví, tedy z muže na ženu a z ženy na muže. Jejich současný stav jim připadá naprosto nesnesitelný a muži často chtějí podstoupit plastickou operaci prsou, případně amputaci penisu a vytvoření náhradní vagíny. U žen, které touží být mužem je jejich touha zaměřena na vytvoření penisu a odstranění prsou. Pocit odporu k vlastnímu tělu pak tyto lidi vede k podstoupení těchto náročných a bolestivých operací. Léčba těchto lidí je možná jen za cenu zásadních plastických operací spojených s dlouhodobou hormonální léčbou.

Anglické slangové pejorativní označení transsexuálů, kteří prošli proměnou z muže na ženu (částečnou i úplnou) je

  • Shemale (česky doslova „ona-muž“), též ladyboy, je označení pro jedince, který má mužské i ženské pohlavní znaky
  • Hefemale (česky doslova „on-žena“) je označení pro jedince, který má ženské i mužské pohlavní znaky (plochá prsa a vulva).
  • Stejné označení je však používáno i pro lidi, kteří se s takovými pohlavními znaky už narodí.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje