Jste zde

Water torture - mučení vodou, výslech za pomoci vody

Water torture - mučení vodou, výslech za pomoci vody

Hlavní téma: "Sexuální odchylky a deviace".

Water torture patří mezi BDSM praktik. Tortura je v podání zastánců BDSM praktik něco jako mučení při výslechu. Tato technika sexuálního mučení by se dala přirovnat k technikám brutálních výslechů známých jako waterboarding. Má poměrně hodně variant, od dlouhodobého kapání vody na hlavu až po waterboarding, který vyvolává pocit topení se a může způsobit vážné poškození plic, poškození mozku v důsledku omezení přívodu kyslíku a v krajním případě i smrt.

Jedná se tedy o mimořádně brutální BDSM sexuální praktiku, kterou mají v oblibě jen ti "nejtvrdší"...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje