Jste zde

Co je nejčastějším důvodem nevěry?

Co je nejčastějším důvodem nevěry?

Hlavní téma: "Nevěra".

Nevěra je svým způsobem určitým úletem od každodennosti a rutiny do fiktivního světa "ztracené svobody", kde si mohou ženatí muži a vdané ženy (patrneři zadaní nebo se závazky) dokázat svou sexuální potenci a přitažlivost. Mnohdy je to reakce na chování partnera a stále častěji i forma tajné nebo někdy i veřejné pomsty, oplácení stejnou mincí.

Nejčastější příčinou nevěry bývá to, že vztahy mezi partnery mají nějaký problém.

"Problém s nevěrou" může být vědomý nebo někdy i podvědomý, nevyjádřený. Jen výjimečně se k nevěře uchýlí lidé, kteří vnitřně nevnímají nebo neprožívají nějaký vztahový nebo osobní problém. Mnohdy je tím i zevšednění vztahu, nenaplnění čekávání v partnera, ale spíše je to nenaplnění očekávání v sebe samotného. To je však obtížnější si přiznat. Vztahy mezi lidmi jsou složité a nedají se paušalizovat. Ani důvody nevěry se tedy nemohou jednoduše seřadit jeden za druhým podle počtu výskytů.

Mnohé případy nevěry souvisí s partnerskými vztahy, další se sexuálními problémy nebo rodinnými problémy. Všechny však mají jedno společné - malou ochotu překonávat problémy, osobní ego, které brání chápat toho druhého a problémy s komunikací. Výsledkem pak bývá nejen nevěra, ale častěji problémy i v běžném osobním a rodinném životě.

Nevěra většinou začíná v hlavě. Její hlavní příčinou nebývá není ani tak nedostatek sexu, krása nebo "nepřekonatelný odpor k partnerovi (partnerce)" , ale důvody, které si člověk vytvoří a obhajuje v hlavě, aby si nevěru zdůvodnil sám před sebou.

Nevěra se týká mužů i žen

V čem se ženské a mužské chování plně ztotožňuje, jsou zálety spojené s potřebou zvyšování svého ega. Muži, stejně jako ženy potřebují vědět, že jsou stále žádaní a atraktivní.

I když partner nebo partnerka si navzájem slibují, že se nikdy nebudou podvádět, nedá se na to zcela spolehnout. Nevěra se potenciálně týká každého člověka. Muže i ženy. MUDr. Miroslav Plzák ve své učebnici sexuologie z roku 1988 uvádí, že nevěry nejsou schopna pouze 2 až 4 % mužů a žen. Toto číslo se od té doby asi podstatně k lepšímu nezměnilo. Důvody nevěry nelze úplně přestane vyjádřit a ve výsledků to nejspíš bude kombinace od každého důvodu něco.

Důvody nevěry jsou různé a donekonečna můžeme polemizovat, zda mají muži jiné důvody než ženy. Faktem ale je, že většina žen potřebuje flirtovat. Je to jejich přirozenost, která mužům navíc dělá dobře.

Příčinou nevěry však nemusí být pouze partnerské problémy, ať už jsou jakéhokoli původu. Bohužel se stále častěji ukazuje, že prvotní problém může být už v osobnosti některého z partnerů. Právě osobnost partnera má mnohdy rozhodující vliv partnerský vztah, jeho kvalitu i vztahovou pevnost.

Těch důvodů, proč má takový partner vyšší afinitu k nevěře může být víc. Nejčastěji se jedná o poruchu sebevědomí, narcistní chování nebo o potřebu neustále si něco dokazovat. Takováto nevěra vlastně ani nemusí být vyvolána zvýšenou potřebou sexu nebo touhy po změně. Může být pouze potřebou dokázat si, že na "to" ještě mám...

Mimo partnerský kontakt pak vlastně ani ze strany nevěrníka není chápán jako nevěra, jako spíš doplnění zkušenosti nebo potřeba být neustále moderní či "IN" Stejný člověk tak za jiné situace vyzkouší drogy nebo seskok padákem... Nevěra může být považována i za adrenalínovou záležitost. Takový člověk si přečte erotickou knihu nebo shlédne erotický film, ve kterém je nevěra považována za vzrušující a potřebný sexuální únik z reality a je přesvědčen, že právě to je cesta i pro něho. Nemusí to ani být nic výrazně spojeného s partnerem nebo partnerkou nebo narušeným partnerským životem. Nevěra je pak chápána jako dobrodružství, které se týká jen a jen nevěrníka. To samozřejmě bude pravda jen tehdy, pokud se nevěra neprozradí ...

Nejčastější důvody nevěry

 • Nevěra naplňuje to, co ve vztahu chybí... Takto se dá obecně zhodnotit většina důvodů, které vedou k tomu, že jsou si lidé nevěrní. Tento zjednodušený pohled na nevěru však svádí k závěru, že za nevěru si vlastně může partnerka nebo partner nevěrníka...To však hodně obecný a hlavně "ospravedlňující" pohled lidí, kteří si tak chtějí nevěru ospravedlnit, aby netrpěli pocity viny, které nevěru v mnoha případech provází. Následné důvody pak vlastně mohou být součástí obecného hodnocení, že nevěra naplňuje to, co ve vztahu chybí...
 • Dalším, naprosto obecným důvodem pro nevěru je fakt, že pro nevěru byla vhodná příležitost... Dnešní náročná a uspěchaná doba dává příležitost k navazování vztahů v situacích, které dříve nebyly tak časté a tak "vhodné". Lidé se náhodně setkávají na služebních cestách, školeních, kurzech, firemních akcích... A při těchto setkáních je možné velmi snadno navazovat vztahy, které nemají jiný cíl, než sex nebo erotické povyražení. Pokud je pro nevěru vhodná příležitost, důvody proč ji využít se vždy najdou...
   
 • Emocionální nespokojenost. Skoro polovina nevěrných mužů uvádí emocionální nespokojenost jako hlavní důvod podvádění. Pokud to však tvrdí, pak toto tvrzení odporuje obecně uznávané představě, že hlavním důvodem nevěry u mužů je touha po sexu. Podobně je to u žen, je v jejich případě se emocionální nespokojenost za hlavní důvod nevěry opravdu považuje.
 • Pocit nedocenění. Muži, ale i ženy mají své ego a potřebují, aby je jejich partneři ocenili, pochopili a hlavně pochválili. Problém je v tom, že muži si pochopitelně o pochvalu sami neřeknou, a ženy si jejich citové potřeby často nevšimnou, nebo ji přehlížejí a muži po nějaké době začnou pozornost věnovanou partnerce zaměňovat za slabost.
 • Nedostatek sexu a sexuálního uspokojení je pro muže velmi silným důvodem k nevěře. Představa je taková, že když muž nemá doma dostatek sexu, jde a hledá ho jinde, jenže jen 10 % nevěrných mužů přiznává, že hlavním důvodem nevěry byla výhradně sexuální nespokojenost.
 • Sklon k impulzivnímu jednání. (Dříve koná, než myslí...)
 • Pomsta partnerovi nebo partnerce za vztah, ve kterém se člověk již necítí sexuálně žádoucí a potentní.
 • Touha po "zakázaném" vzrušení a poznání někoho (něčeho) nového...
 • Stereotypy ve vztahu. Zevšednění ve vztahu, vyhasnutí vztahu
 • Touha uspokojit tajná nesplněná sexuální přání a sny se kterými v manželství nebo partnerství neuspěli.
 • Manželství nebo partnerství z povinnosti. Mnoho lidí vstupuje do manželství nebo partnerství proto, že prostě musí. Čekají spolu dítě a to je dost pádný důvod na to, aby vytvořili rodinu. Mnohdy se s tím smíří a nakonec prožijí spokojený život. Hodně mužů však má, že jim rodina vlastně "přistřihla křídla" a oni už nemohou létat. Nevěra jim nepřipadá jako problém, protože oni rodinu a manželství přece nechtěli. Podobně to může být se ženou, které ten "nezodpovědný muž "zkazil život. Nevěrou se mu vlastně mstí za to, že nemohla žít podle svého, ale musela se starat o "jeho" dítě.
 • Manželství nebo partnerství z vypočítavosti. V dnešní materiální společnosti není nic neobvyklého, když si bohatého muže nebo bohatou ženu z lásky vezme "zajíček". Bohatství a přepych na chvíli těší. Nic však netrvá dlouho a i na luxus se dá zvyknout. Dá se ale zvyknout na to, že chybí láska?
 • Hledání intenzívnějšího vzrušení a nových sexuálních zkušeností. To bývá důvod, proč nevěru vyhledávají promiskuitní muži a ženy.
 • Nymfomanie a satyriáza. Jedná se o výrazně zvýšenou sexuální potřebu, kterou není schopen uspokojit jeden partner nebo jedna partnerka. Hypersexualita se u žen označuje jako nymfomanie a u mužů satyriáza.Tyto kategorie spadají mezi sexuální úchylky, které je potřeba řešit i když v pravém slova smyslu úchylkami nejsou.
 • Selhání bez zjevných důvodů. To se může se stát i člověku, který k nevěře skony nemá, ale podlehne okamžité situaci nebo emocionálnímu rozpoložení. Výsledek takovéto situace ho může velice překvapit a následně způsobit traumata a výčitky.

Kdy se nevěra nejčastěji prozradí

Pokud objeví podezření k nevěře, pak je potřeba zůstat nad věcí a neuchylovat se k hledání důkazů. Provalením nevěry tímto způsobem se maximálně podlomí zbytek důvěry a následuje obviňování a lítost, která ublíží mnohem více, než kdyby si takovéto chování vyvaroval. Mnohdy je nevěra jen velmi krátkodobá, nebo jednorázová a tam je pak lépe nevědět a neřešit. Podrobněji v článku "Nevěra se nejčastěji prozradí sama".

Jak nevěře a jejím následkům zabránit

Neexistuje žádná zaručená metody, která by dokázala nevěře a hlavně jejím následkům zabránu. Hlavní je asi sebekázeň, uvědomění si, že partnera nebo partnerku "nevlastníte" a určitá prevence předcházení klasickým příčinám nevěry.

Poměrně často vede ženy a muže k nevěře přirozená sexuální zvědavost. Často je nevěra "produktem" jen nahodilé okamžité situace, ve které se lidé najednou ocitnou a během které podlehnou pokušení a příležitosti. 

Důležité je včas zjistit, že něco není v pořádku. Většina mužů má sex s cizí ženou zhruba za víc jak měsíc od doby bližšího seznámení. Je tedy relativně dost času přímé nevěře zabránit. Podobné je to i se ženou, neboť na nevěru jsou potřeba minimálně dva.

Příznaky nevěry nebo vedlejšího vztahu partnera nebo partnerky

Pokud partnerům na udržení vztahu záleží, pak místo obviňování začněte o udržení vztahu bojovat. Je potřeba hledat větší prostor pro společné prožití času, udělat si výlety, zajet na společnou dovolenou, začít společně sportovat, nebo se společně věnovat kultuře a koníčkům. Prostě nedat prostor pro úvahy a zálety. Když si partneři věnují pozornost a občas vyjádří i uznání, případně vzájemně iniciují sex, muže to když ne přímo zastavit, tak alespoň zpomalit plánování jiných pro manželství nevhodných aktivit. Je potřeba znovu najít důvody pro společný život a obnovit zašlé pocity a vztahy. Nutné je udělat vše pro to, aby partner nezískal pocit, že rozchod je vhodné řešení. Když si společně uvědomíte, co jste začali ztrácet, máte šanci to znovu najít. Takhle to vypadá, že všechno musí udělat žena, nebo muž, kterému záleží na udržení manželství. Není to pravda. Rozumný muž, nebo žena pozná změnu a zamyslí se, zda to, co hledá v paralelním vztahu, nemůže najít v to současném. Toto může být nejen cesta z problémů, které nevěra může způsobit, ale také i určitá forma prevence.

Dá se nevěra dokonale utajit?

Jen těžko. Možná náhodná nevěra ve formě sexu na jednu noc nebo sex s prostitutkou. Pokud vše proběhne bez dalších následků, například bez nechtěného těhotenství nebo nákazy pohlavní chorobou, pak je šance, že se takováto nevěra prostě stane minulostí. jenže množí muži i ženy mají kamarády a kamarádky a neskutečnou touhu se se svým dobrodružstvím svěřit. Potom se podobná událost může i nechtěně dostat až k partnerovi nebo partnerce. Protože tato tématika je nejen zajímavá, ale je také poměrně problematická, je jí věnovaný samostatný článek "Dá se nevěra dokonale utajit?".

 

Na zamyšlení

"V důsledku nevěry u vdané ženy se sexuální soulad manželů mnohdy zlepšil, protože milenec probudil ženino spící libido. Ovšem mimomanželské styky vedly jen v mizivém počtu k potížím, pokud o nich manžel nevěděl. Problémy vznikaly až ve chvíli, kdy se o nich manžel dozvěděl. Sama nevěra nenatropila ale kupodivu tolik škody jako vědomí, že k ní vůbec došlo".
Alfred Kinsey, The Kinsey Institute

Pro zasmání:

Žena přijde na policejní stanici: "Prosím vás pomozte mi, můj manžel se ztratil".
Policista založí papír do stroje a povídá: "Můžete nám ho popsat?"
"No měří asi 150 cm" začne žena "váží 95 kg, má pleš, velké břicho, falešné zuby...
Víte co? Zapomeňte na to a ani ho nehledejte."

Manželé Novákovi se pohádali a teď spolu nemluví. Pan Novák proto svojí ženě večer napíše lísteček:
"Vzbuď mě zítra ráno v šest, jedu na služební cestu."
Ráno se probudí, kouká na hodinky - a ono devět! Vyskočí z postele a najednou vidí, na nočním stolku leží lísteček:
"Vstávej, už je šest pryč!"

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)L)