-A A +A

Jste zde

Bariérová antikoncepční metoda - kondom

Bariérová antikoncepční metoda - kondom

Volné pokračování článku "​Erotické pomůcky".

Za nejčastější antikoncepční ochranu používanou muži je považovaný kondom. Muži se sice obvykle stavějí k jeho používání více negativně než ženy, ale to neznamená, že by každý muž použití kondomu zásadně odmítal. Mnoho žen si to však myslí a tak raději přebírají odpovědnost za antikoncepci na sebe. U žen tak dnes vítězí relativně spolehlivá, jednoduše použitelná, ale co do následků na zdraví ženy nejistá - hormonální antikoncepce. Pokud jsou muži o kondom požádáni nebo kondom při sexu žena vyžaduje, tak ho použijí. I když ho muži sice moc nemilují, většina z nich, když jim je jasné že ho žena vyžaduje, tak se jeho použití nebrání. Nakonec zjistí, že to zase není až tak velká překážka ani pro něj ani pro ženu a na kondom si rychle zvyknou. Také zjistí, že při vzrušení vůbec kondom nevnímají a prožitky orgasmu jsou stejné jako bez něj. Muži i ženy totiž prožívají milování s kondomem naprosto plnohodnotně a stejně intenzivně jako bez něj.

Tak si o kondomu něco řekneme podrobněji.

Kondom nebo též prezervativ, je ochranný prostředek, který se nasazuje (navléká) na mužův penis během sexuálního styku. Jeho účelem je zabránit početí a přenosu sexuálně přenosných nemocí. Kondomy patří mezi barierové antikoncepční metody a nazývají se také profylaktika, ochranné prostředky nebo hovorově i guma. V současné době je vyrábí celá řada výrobců a to převážně z latexu.

Latexové kondomy jsou baleny v rolovací formě a jsou určeny k nasunutí na konec penisu a pak natažení (odrolování) na penis v erekci. Mají „správnou“ a „nesprávnou“ stranu. Proto první věc, kterou musí uživatel udělat, je určit, která strana je správná. Jakýkoli dotyk penisu na „nesprávné“ straně rolovaného kondomu před aplikací potenciálně "kontaminuje" povrch preejakulátem, který již může obsahovat sperma. V takovémto případě se nevyplácí šetřit a je vhodné kondom vyměnit. (ten potenciálně kontaminovaný si můžete odložit na samostudium). Prezervativ se odrolovává v celé délce až po kořen penisu. Na konci se ponechává prostor pro ejakulát, případně je s ejakulátem počítáno a na konci je zakončen malým váčkem.

Ještě pro jistotu jedna praktická poznámka - kondom je jen na jedno použití! Neschovávejte si ho na příští sex, ani na památku.

Přehled použití kondomu podle věku uživatelů

16–25 let  20-25 %
26–35 let  50-55 %
36–45 let  12-15 %
45–65 let  3-4 %
65 let a více 2 %, s věkem klesá

Tyto informace jsou samozřejmě jen velmi přibližné. Nelze je také hodnotit skokově v souvislosti s věkovou kategorií. Spíše se jedná o plynulou křivku, která se průběžně mění v závislosti na věku uživatelů. Názor na používání kondomů se také mění v souvislosti s celospolečenskou osvětou věnovanou pohlavním chorobám. Čísla ve věkové skupině 26 až 35 let ukazují na to, že kondom nejvíce používá skupina dospělých a již zkušenějších lidí. Odpovídá to také části života s největší sexuální potřebou. V tomto věku však lidé také častěji, jak v jiných fázích života, vyhledávají nezávazný sex a dopouštějí se nevěry. Věk 36 až 45 let je obdobím, kdy ženy řeší druhé a další mateřství. Je potřeba vzít do úvahy i to, že s přibývajícími léty plodnost žen klesá a s tím souvisí i pokles potřeby používání jakékoli antikoncepce. Značná část žen po ukončení plodného období života, tedy ve věku 45 až 65 let, antikoncepci u muže mnohdy nevyžaduje, což však nemusí být vždy nejbezpečnějším řešením. Musíme si také přiznat, že s věkem celkově klesá sexuální potřeba, tedy i pravidelnost a četnost sexuálního styku. Proto bych lidi nad 65 let z největší nezodpovědnosti nepodezíral.

Správné použití kondomu

Nejdůležitější informace jsou o zásadách správnho použití kondomu. Je důležité tyto zásady znát, protože jedině tak můžete zabránit jeho selhání z důvodu chyby při jeho aplikaci nebo použití.

 • Vždy proveďte kontrolu data expirace - kondomy mají na obalu vytištěné datum expirace a číslo série. Nikdy nepoužívejte kondomy po expiraci.
 • Velmi opatrně podél jedné strany obalu otevřete hermetický fóliový obal. Dbejte, abyste kondom nepoškodili ostrými předměty.
 • Pevně stlačte konec kondomu na vypuzení vzduchu, který mohl zůstat v kondomu.
 • Přiložte srolovaný kondom před konec penisu. Je potřeba jej dát tak, aby se na penis jen odrolovával, nikoli složitě natahoval. Tuto kontrolu proveďte ještě dříve, než s odrolováním na penis začnete. Máte jen dvě možnosti, jak jej přiložit a jen jedna je správná. Odrolovat jde jen jedním směrem, proto pozorně zkontrolujte, zda tak, jak jej máte připravený, bude možné jej správně natáhnout odrolováním. Kontrolu a správné nastavení proveďte ještě dříve, než se kondom dotkne konce penisu. Rozepisuji se tak složitě a zdlouhavě proto, že zde je možné udělat snad jedinou chybu při jeho správné aplikaci!!!! Tady oceníte zkušenost získané ze "zkušebního provozu", který jste uskutečnili bez partnerky.
 • Natáhněte - odrolujte kondom přes penis a to až do jeho konce. Ponechte na špičce prostor pro ejakulát a vytlačte případnou vzduchovou bublinu.
 • Ujistěte se, že kondom není volný nebo že nespadne.
 • Pro páry s extrémním strachem z neplánovaného otěhotnění je dobrou informací, že je možné použít i dva kondomy na sebe. Zvýší se bezpečnost, ale také se sníží mužova citlivost na pocity při souloži. Ta pak bude pravděpodobně trvat déle .... tato metoda však má svá rizika a o těch se dočtete v článku "Jak správně používat kondomy".

Správné nasazování kondomu se dá naučit!

Tady je jedinou cestou "investovat" do zkušebního balení kondomů a naučit se je správně nasazovat. Navléknutý kondom samozřejmě muž využije při následné masturbaci a vyvrcholení, aby se jej mohl také naučit bezpečně sejmout a zajistit jej proti výtoku ejakulátu zavázáním jeho konce. Několik zkušebních použití určitě není od věci - mladý muž získá zkušenosti nejen s technikou nasazování a snímání po ejakulaci, získá také zkušenosti s pocity při jeho použití a přesvědčí se, že kondom má jen minimální vliv na snížení prožitku pocitů pře sexu. Naopak může pomoci oddálit předčasnou ejakulaci u mužů, kteří jí trpí. S těmito zkušenostmi je mladý muž připraven na první použití kondomu při milování se ženou. Prvotní "investice do zkušebního provozu" se tak mnohonásobně vyplatí.

Lidský faktor ovlivňuje i možný, i když jen zřídkavý důvod selhání kondomu - úmyslné poškození kondomu mužem, nebo i ženou v případech, kdy jeden z nich chce dítě a druhý ne. Občas se stává, že si těhotenstvím chce jeden z partnerů "pojistit toho druhého" a úmyslně kondom poškodí, obvykle vícenásobným proděravěním konce kondomu před pohlavním stykem. Takovéto poškození kondomu opravdu může způsobit těhotenství, ale je to podvodné a neetické a v dalším vztahu rozhodně nedává žádnou jistotu šťastného společného života.

Návod na správné použití

U kondomu je naprosto nutné se seznámit s jeho správným použitím a s dodržením zásad jeho užívání. Proto rozhodně není špatné se s nasazováním kondomu seznámit dříve, než při jeho prvním použití při sexu. Jak již bylo řečeno, je vhodné jej využít jej při masturbaci, kdy si jeho nasazování a snímání po ejakulaci můžete vyzkoušet v klidu a bez nervozity. I tady platí poučka "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti". A nyní několik zásad správného použití kondomu.

Vzhledem k tomu, že návod na správné použití kondomu je i přes jednoduchost celé "akce" velmi dlouhý, věnoval jsem mu samostatný článek "Jak správně používat kondomy". Navíc se zde dovíte i "vylepšeních", která někteří jejich uživatelé vymysleli ve snaze ještě více zvýšit bezpečnost při sexu. Uvádím je v tomto článku proto, že někdy je lidová tvořivost i na závadu a může spíše přinášet problémy. I to je však dobré pro správné použití prezervativu vědět, protože je zbytečné opakovat chyby a omyly, kterých se před vámi dopustili jiní...

Je sex s kondomem naprosto bezpečný?

Bohužel není. Jediná spolehlivá ochrana proti početí a sexuálně přenosným chorobám je absolutní pohlavní zdrženlivost neboli CELIBÁT. Méně spolehlivá, ale jediná bezpečná je pak partnerská věrnost a hned za ní bych pak zařadil kondom. Vždy však existuje reálné nebezpečí selhání při jeho špatném použití nebo (zcela výjimečně) při jeho protrhnutí. Nemusí to však být problém kondomu, může to být a většinou to i bývá, problém s nedodržením techniky nasazování nebo používání. Kondomy jsou díky latexu citlivé na oleje a proto pro ně nesmí být použit lubrikační gel na olejové bázi.

Všechny kondomy jsou před distribucí ve výrobním podniku přísně testovány. Jedna z metod testu kondomů na mikroskopické díry zahrnuje natažení testovaného kondomu na formu ve tvaru penisu a přes kondom nasazení druhé formy (obdoba vagíny). Při testování na elektrickou vodivost mezi formami musí prezervativ zabránit přechodu elektrického proudu mezi oběma formami. Formy jsou z vodivého materiálu a kondom je jako izolant. Dojde-li k průchodu elektrického proudu, je prezervativ vadný. Pokud by se tedy někdo vymlouval na díru v kondomu z výroby, je to jen velmi, velmi málo pravděpodobné. Mnohem pravděpodobnější příčinou je poškození prezervativu nesprávným použitím.

Kondom, vzhledem ke své spolehlivosti uváděné až 99%, dokáže při správném použití poměrně spolehlivě ochránit proti nechtěnému početí a omezit nebezpečí přenosu mnoha pohlavních onemocnění. Dnešní kondomy jsou velice kvalitní a precizně kontrolované ve výrobě. Latex je velice odolný materiál s minimální pórovitostí. Pravděpodobnost průniku spermií stěnou kondomu je opravdu velmi malá. Podobně je to s ochranou proti tělním tekutinám ve kterých se mohou vyskytovat viry nebo zárodky pohlavních chorob. Existuje ale mnoho dalších nemocí, například herpes, genitální bradavice a další, před kterými kondom může ochránit jen částečně a to jen tu oblast penisu, kterou zakrývá. Je to způsobeno tím, že při pohlavním styku se penis a vagína prakticky vždy dotknou částí penisu, kterou kondom nechrání a prakticky vždy kořenem penisu a okolím pubického ochlupení. Tyto doteky můžete při souloži rozpoznat prakticky vždy, zvláště pak při hlubokých průnicích penisu do vagíny. Na těchto nechráněných místech je pak reálný přenos pohlavních chorob a to obousměrně! Jako vždy je nutné opakovat, že pokud se chcete chránit před přenosem pohlavních chorob, pak největší jistotou zůstává jen partnerská věrnost. Musí však být samozřejmě oboustranná.

Použití jakékoli vhodné ochrany při milování je nejen důkazem odpovědnosti proti neplánovanému otěhotnění ženy, ale samozřejmě také prevencí při ochraně proti nákaze sexuálně přenosnými chorobami.

Kondom a Femidom je však  jediná ochrana, která vás dokáže před sexuálně přenosnými nemocemi ochránit i když jen s určitým omezením. Nepoužitím kondomu při styku s nakaženým partnerem je pravděpodobnost přenosu nákazy velmi blízká jistotě!!!

Selhání kondomu

Nejvíc selhání kondomu má na svědomí uživatel, který kondom nesprávně použil. Psychologové a především sexuologové se snaží propagovat osvětu na poli barierové antikoncepce a tedy i používání kondomů. Nejohroženější skupinou je především mládež začínající se sexem. proto je nutná dřívější a srozumitelnější sexuální výchově mládeže, započatá ještě dříve, než zahájí sexuální život. Vysvětlení výhod použití kondomů, ale i jiných  jiných antikoncepčních prostředků může mladým lidem pomoci připravit se bezpečně na sexuální život bez problémů které přináší neplánované těhotenství a nákazy pohlavními chorobami. Proti používání kondomů a jakékoli jiné antikoncepci se však bohužel staví představitelé některých náboženství a náboženských skupin, které v propagaci ochrany před nežádoucím těhotenstvím a nákazou pohlavními chorobami vidí podporování předmanželského sexu.

Výchova k sexuální abstinenci bez kvalitní sexuální výchovy nevede k omezení sexuální touhy, ale právě k riziku neplánovaného těhotenství. Nepřipravení a nepoučení lidé podléhají snáze různým mylným názorům a pověrám a vlastně ani neví, jak se chránit. Potom se z jejich první sexuální zkušenosti může stát problém na celý život.

Spolehlivost kondomů

Je potřeba si uvědomit, že kondom plní dvojí ochranu, která:

 • jako barierová antikoncepční metoda ochrany proti početí při ejakulaci muže zabraňuje výtoku spermatu do pohlavních orgánů ženy
 • jako barierová antikoncepční metoda ochrany proti sexuálně přenosným nemocem a společně s Femidomem (ženský prezervativ) je jediná bezpečná ochrana proti nákaze.

Kondom se nasazuje až těsně před penetrací a to výhradně na ztopořený penis. To může být považováno pro někoho za nevýhodu při sexu. Nasazování (nutnost navléknutí) až před souloží, může mít určitý rušivý vliv  na mužovo vzruší při sexuální aktivitě. V současné době mají kondomy díky precizní kontrole při výrobě a velmi kvalitním materiálům 0–1% míru selhání v případech, kdy byly použity správně.

Jedná se o velmi nízkou hodnotu selhání a tedy vysokou spolehlivost ochrany.

V praxi to představuje, že maximálně 1 ze 100 mužů nechtěně oplodní svoji partnerku, při správném používání kondomu, během prvního roku používání této antikoncepční metody.

Muži používající při sexu kondomy jen zřídka zažili natržení nebo sklouznutí kondomu z údu. Většinu selhání kondomu má na svědomí uživatel, který kondom nesprávně použil. Tehdy stoupá hodnota selhání této barierové antikoncepční metody na 7% selhání při dlouhodobém používání. Většinou je selhání při nesprávném použití zaviněno nesprávným nasazením a to z opačné strany svinutého kondomu. Někdy je to zaviněno nejistotou, nervozitou, strachem ze selhání a navlékáním silou a ne jen rozvinutím na ztopořeném údu.
V praxi to představuje, že maximálně 7 ze 100 mužů nechtěně oplodní svoji partnerku, při nesprávném nebo nevhodném používání kondomu, během prvního roku používání této antikoncepční metody. Přitom většinu selhání kondomu má na svědomí uživatel, který kondom nesprávně použil.

Zhodnocení spolehlivosti prezervativu

 • 0–1% selhání v případech, kdy byl kondom použit správně
 • 7% selhání při dlouhodobém nevhodném nebo nesprávném kondomu. Většinu selhání kondomu má na svědomí uživatel, který kondom nesprávně použil.

Lubrikanty bezpečné pro použití latexového prezervativu

Mezi lubrikanty, které jsou považované za bezpečné pro použití latexového prezervativu patří:

 • Sliny
 • Spermicidní lubrikanty a přípravky
 • Lubrikační přípravky s Aloe
 • Glycerin
 • Silikonová lubrikanty
 • Lubrikanty na vodní bázi vyrobené speciálně pro kondomy
 • Voda (velmi omezeně, vhodná k lubrikantům na vodní bázi)

Lubrikanty nevhodné pro použití latexového prezervativu

Mezi lubrikanty, které jsou považované za nebezpečné a nevhodné pro použití latexového prezervativu patří:

 • Masážní oleje
 • Dětské oleje
 • Opalovací oleje
 • Jedlé oleje (všechny druhy) - olivový olej, arašídový olej, kukuřičný olej, slunečnicový olej a další ...
 • Automobilové oleje (informace pro milovníky motorových vozidel a motocyklů)
 • Lékařská vazelína
 • Rostlinné nebo minerální oleje
 • Kosmetické přípravky na ruce a tělová mléka
 • Gely na léčení vaginálních infekci (v tomto případě se nedá spojit užitečné s příjemným)

Historie a současnost

Původ slova kondom je obvykle spojován se jménem doktora Condoma nebo Quondama, který doporučoval používat k ochraně před početím střevo skopce. V letech 1660 – 1685 byl osobním lékařem anglického krále Karla II. Dr. Condom. Vzhledem k tomu, že král měl nejméně 14 nelegitimních dětí, dá se předpokládat, že tyto první "Condomy" ještě nebyly dokonalé nebo král při jejich použití nebyl důsledný.

Sériová výroba pryžových kondomů začala kolem roku 1850 po objevu technologie vulkanizace pryže, kterou objevil Charles Goodyear. První kondomy byly vyráběny jako omyvatelné a opakovaně použitelné. To se změnilo až příchodem latexových prezervativů v roce 1912. První lubrikované kondomy začaly být prodávány v roce 1957. V současné době se vyrábí kondomy nejrůznějších velikostí, barev, potisku i dokonce i příchutí. Před polovinou 20. století mnoho zemí zakázalo prodej kondomů a mnoho následně povolilo jejich prodej „jen na prevenci infekce“. Lokální dostupnost kondomů byla často potenciálním zákazníkům oznámena nepřímo, např. inzercí „gumových tamponů“.

Latexové kondomy jsou baleny v rolovací formě, jsou určeny k nasunutí na konec penisu a pak natažení přes penis v erekci. Mají "správnou" a "nesprávnou" stranu. Proto první věc, kterou musí uživatel udělat, je určit, která strana je která. Jakýkoli dotyk penisu na „nesprávné“ straně rolovaného kondomu před aplikací potenciálně 'kontaminuje' povrch tekutinou obsahující sperma, v tom případě by měl být kondom vyměněn.

První latexové kondomy byly téměř všechny stejné. Teprve na základě inovací některé modely začaly mít na konci nádržku - váček pro ejakulát.

Současnost a budoucnost prezervativů

Dnes se kondomy vyrábí v mnoha rozměrech, barvách a tvarech. V nabídce jsou však i varianty aromatické a speciální, u kterých se uvádí, že mají stimulující účinky. V nabídce pak najdete kondomy, které mají vlastnosti chladivé, hřejivé, voňaví nebo příjemně chutnají. S kondomem si můžete užít opravdu netrydiční sex protože některé svítíí, jsou barevné... S jejich netradičním tvary si můžete užít i legraci - jsou veselé a zábavné...

Stimulační modely mají většinou zvětšené konce nebo váčky pro snadnější přizpůsobení se žaludu a uložení ejakulátu. Vroubkované pak mají předpoklady pro intenzivnější stimulaci pochvy... takže žena by mohla zažívat větší vzrušení než "jen s obyčejným penisem"... Některé modely mají tkaninové povrchy, žebrování nebo výstupky pro zvýšení dráždění pochvy při pohlavním styku.

Pozitivní inovací je, že některé kondomy mají přidaný spermicidní lubrikant (lubrikant). Jedná se však jen o lubrikaci zlepšující použití kondomu. Pro použití spermicidu jako antikoncepčního prostředku, je nutné použít další dávku specializovaného antikoncepčního lubrikačního prostředku.

 

Poznámka:

 • Kondom (anglicky „condom“)
 • Kondom - prezervativ (slangově šprcka i šprcguma)

 

Pro zasmání:

„Byl jsem velmi šťastný člověk. Má báječná přítelkyně a já jsme byli spolu více než rok, a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme. Jen jedna malá věc mi vadila. Byla to její překrásná a výrazně mladší sestra. Mé budoucí švagrové bylo dvaadvacet, nosila velmi těsné minisukně a určitě chodila bez podprsenky. Často se ke mě skláněla, když byla u mě, a tak jsem měl více než příjemný pohled na intimní části jejího těla. To muselo být úmyslné. Nikdy to nedělala, když byla u někoho jiného.
Jeden den mi zavolala a požádala mě, abych jí pomohl zkontrolovat svatební pozvánky. Byla sama, když jsem přijel. Zašeptala mi, že po mě touží a tyto pocity že nedokáže překonat. Navrhla mi, abych se s ní miloval, jen jednou předtím, než se ožením s její sestrou. No, byl jsem celkem v šoku a nemohl ze sebe dostat ani slovo.
Řekla: "Jdu nahoru do svého pokoje, a chceš-li poslední divoký úlet, přijď a vem si mě."
Byl jsem ohromen a zmrazen a v šoku jsem sledoval, jak odchází po schodech. Když se dostala nahoru, stáhla si kalhotky a hodila je dolů na mě. Stál jsem tam jen okamžik, pak jsem se otočil a šel přímo k hlavnímu vchodu.
Otevřel jsem dveře a rovnou ke svému autu...
A hle, celé mé budoucí příbuzenstvo stálo venku a tleskali!
Se slzami v očích mě můj tchán objal a řekl:
"Jsme velmi rádi, že jste prošel naším malým testem."
"Nemohli jsme si přát lepšího člověka pro naši dceru. Vítejte do rodiny!"

A jaké poučení z tohoto příběhu plyne?
VŽDY SI NECHÁVEJTE KONDOMY V AUTĚ !!!"

Baví se tři sekretářky.
První říká: „Já jsem našla šéfovi v šuplíku prezervativ.“
Druhá na to: „Já jsem mu ho propíchla.“
A třetí omdlí.

POZOR!!!
Není pravda, že s kondomem je to za všech okolností bezpečnější!
Kamarád ho měl a stejně ho srazilo auto...

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)