Jste zde

Je skupinový sex nevěrou?

Je skupinový sex nevěrou?

Hlavní téma: "Skupinový sex".
Volné pokračování článku "Nevěra".

Každý člověk má svou vlastní definici toho, co za aktivity pro něho nevěra představuje. Proto v partnerském životě mohou nastat situace, kdy jsou tyto hranice "nevěry" vystaveny přímé konfrontaci s jednáním partnera nebo partnerky. Někdo za nevěru může považovat polibek, jiný až prozrazený sexuální vztah...

Nevěra je vzájemnou záležitostí partnerů, kterých se případně týká. Pokud své vzájemné chování při skupinovém sexu jako nevěru vzájemně nevnímají, je celkem lhostejné, co si o tom myslí kdokoli jiný.

Skupinový sex je v chápání pojmu "nevěra" tak trochu jiný. Partneři před sebou "důvěrné" chování k někomu jinému nijak neskrývají. Z tohoto pohledu by se zdálo, že nemůže dojít k situaci, kdy by si své chování mohli vzájemně vyčítat. Problémem však může být to, že k výměně partnerek (partnerů) nebo k skupinovým sexuálním aktivitám nemuselo dojít za stejných podmínek nebo ve stejném psychickém nebo emocionálním rozpoložení. Málokdy je názor na to, zda se zapojit do aktivit skupinového sexu naprosto stejný a stejně vyrovnaný. Vždy s takovým návrhem někdo musí přijít jako první a někdo s ním musí souhlasit nebo se mu dokonce podřídit. Na úrovni úvah nebo povídání si o tom, co se může odehrávat, to vypadá vždy jinak, než nakonec v reálných situacích, kdy se představy a sny o skupinovém sexu nebo výměně partnerek začnou realizovat.

V článku "Sex ve třech - několik poznámek na zamyšlení" jsem uvedl: "Musíte zvážit jak celou "akci" skupinového sexu zvládnete a hlavně jak každý sám za sebe přijmete to, co jste prožili. Proto nejde ani tak přímo o vlastní setkání a realizaci sexu ve skupině! To pravděpodobně nějak zvládnete. Daleko větším problémem jsou citové problémy, pocity žárlivosti, výčitky, pocity provinění a další negativní pocity, které přicházejí "až poté".... Především ty jsou následně příčinou neshod, stresů, nedorozumění i depresí, které mohou vyústit nejen ve vážné vztahové problémy, ale i v rozchod partnerů, kteří jinak žádné zvláštní důvody pro takové zásadní rozhodnutí ani nemají… není podvádění. Klíčem k houpání, podobně jako klíč k každého vztahu, je mít otevřenou a upřímnou komunikaci a hranice na místě, že oba partneři dohodnou na a dodržovat.

Podvádět nebo být "nevěrný" bývá pro partnerská vztah nebo manželství to nejhorší, co můžete udělat. Nevěra je chování nečestné, zraňující, záludné, ... prostě sobecké.

Nabízí se proto logická otázka, zda "je sex ve třech nevěrou?" nebo "je výměna manželek nevěrou?"

Výměna partnerek (partnerů), účast na skupinovém sexu, sex ve třech či další skupinové aktivity a podvádění NEJSOU synonyma pro stejnou situaci které si jindy říká nevěra.

Tyto aktivity se dají posuzovat jako naprosto odlišný přístup k otázce partnerské nebo manželské věrnosti. Je však otázkou, v čem na tom budete lépe, když se pohled na to, co je a co už není věrnost postupem času nebo i změnou situace mezi partnery, změní...

Nejdříve "definice" co je co

Žádné "oficiální definice" nejsou. Existuje spíše jen určitá charakteristika toho, co takovéto aktivity představují.

Účast na skupinovém sexu, výměna partnerek, sex ve třech nebo jakákoli jiná sexuální aktivita při které dochází k sexuálním nebo erotickým aktivitám, je považována za určitý životní styl, kdy se páry otevřeně, a se souhlasem svých partnerů účastní a podílejí na sexuálních praktikách s někým jiným, než se svým partnerem. Tyto aktivity jsou většinou považovány za "zábavu" do které se partneři zapojují společně, vědomě a vzájemně je nijak před sebou neskrývají.

Oproti tomu nevěra:

Nevěra je vědomé navázání sexuálního vztahu s jiným partnerem nebo partnerkou za zády partnera nebo partnerky, kdy byla slíbena partnerská věrnost. Nevěra má své důvody a každá člověk, který se jí dopustí, pro ni má své vysvětlení. Některé z nich jsou uvedeny v článku "Co je nejčastějším důvodem nevěry?", ale žádný článek nemůže vystihnout všechny důvody pro to, proč se lidé chovají právě tak, jak se chovají...

V čem je mezi podváděním a účastí na skupinovém sexu nebo výměně partnerů rozdíl?

Definice je jedna věc a realita druhá. Zásadní rozdíl tady ovšem jednoznačně je. Tím rozdílem je to, že pro účast na skupinovém sexu se partneři mohou rozhodnout, zatímco v případě nevěry svou situaci nijak ovlivnit nemohou. Nevěra je postaví před jednoznačný fakt, že partner nebo partnerka navázali milostný nebo sexuální vztah s někým jiným, a to bez možnosti z jejich strany tomu nějak zabránit...

Výměna partnerů, sex ve třech nebo účast na swingers akcích má svá pravidla. Skupinové sexuální praktiky musí mít pevná pravidla a stanovené hranice chování všech zúčastněných. Tato pravidla jsou spíš obecná a každá skupina lidí, která se rozhodla pro skupinový sex, by nad nimi měla přemýšlet a po zralé úvaze by je měla stanovit. Píšu "po zralé úvaze" a dodávám předem. To, že o nich budete společně uvažovat, že o nich budete společně mluvit a že si je společně stanovíte, totiž zásadně odlišuje skupinový sex od nevěry.

U nevěry se o žádných pravidlech mezi partnery nemluví, nic se nestanovuje, s ničím podobným se nesouhlasí. Nevěra se uskuteční tak, aby se ten druhý o ní, pokud možno, nedověděl...

Dopad na vztah má nevěra pokaždé negativní. Účast na skupinovém sexu, se stanovenými pravidly, takovýto negativní dopad na vztah mít nemusí. Je to většinou právě kvůli tomu, že pravidla dávala možnost volby. V době, když jste o nich společně mluvili a "schvalovali " jste si je, byla možnost vyjádřit se k tomu, co možné je a co možné už není. V této době jste se také nejspíš vyjádřili i k tomu, co od společného sexu nebo sledování či prožívání společných sexuálních aktivit každý očekává. Je to určitá doba, kdy je možnost se k tomu, co plánujete vyjádřit. Domluvit milování ve třech nebo čtyřech totiž nemusí být vůbec snadné...

Proto je velmi cenné i to, že v tomto období nemusí být sexuální aktivity "povoleny" hned "nadoraz". Daleko větší šanci na úspěch mají dohody, kdy se partneři shodnou na variantách "Milování ve čtyřech - sleduj a nech sledovat" nebo "Milování ve čtyřech se vzájemnými doteky, bez výměny partnerů". A to platí pro jakékoli sexuální aktivity skupinového sexu...

A proto, aby takovéto společné aktivity nebyly považovány za nevěru, řada párů ve svých pravidlech ctí zásadu, že vše, co se odehrává může probíhat pouze ve stejné místnosti a vždy za přítomnosti partnera nebo partnerky.

Jsou swingers věrnější?

Pokud si někdo myslí, že swingers je zárukou další partnerské věrnosti, pak se domnívám, že tomu tak nejspíš nebude. Otázka věrnosti totiž nesouvisí se sexuálními aktivitami, které partneři mohou prožívat s jinými lidmi společně, v jedné místnosti. Domnívám se, že to, zda je někdo věrný nebo nevěrný, je záležitost individuální. Lidé, kteří se jako partneři budou účastnit sexu ve třech nebo výměny partnerek, mohou vytvořit společenství ve kterém je otázka věrnosti pro jejich setkávání základní. Nikoho v takovéto skupině ani nemusí napadnout být "nevěrný" svým sexuálním partnerům . Pokud je osobnost člověka narušená a on věrnost nepovažuje za závazek, pak klidně naváže vztah mimo partnerství, manželství nebo i skupinu ve které prožívá společné sexuální aktivity.

Jsou trojice i páry, které jsou si celoživotně věrní a vztah ve trojici nebo mezi páry považují za "posvátný". Stejně tak ovšem mohou být lidé, kteří účast na výměně partnerů nebo ve trojici považují jen za součást jejich "volného" sexuálního života. Tito lidé si s otázkou věrnosti, tedy i nevěry, problémy dělat nebudou. Záleží tedy především na tom, jací lidé se společných sexuálních aktivit účastní, na tom, jaké jsou jejich morální a vztahové hodnoty.

Samotný fakt, že se partneři rozhodnou pro výměnu partnerek nebo pro sdílení sexuálních aktivit s někým dalším není ani zárukou věrnost, ale také nemůže být dopředu považovaný za předpoklad pro nevěru. Lidé, kteří se rozhodnou pro sex ve třech nebo pro výměnu partnerů mívají s vztah menší strach a víc si ho váží. Svoji žárlivost nebo "majetnický vtah" k partnerovi museli potlačit. Více museli přemýšlet o tom, co pro ně vztah představuje... Více si uvědomují, že i běžné problémy mezi partnery by měly dopad na druhý pár nebo trojici. Možná proto mají tendenci podvádět méně než monogamní páry. Vše je však o lidech...

Ještě se zastavím u situací, které řeší článek "Je prožití orgasmu jinde než s partnerem nutně nevěrou?". Nad těmito okolnostmi, kdy někdo prožije vyvrcholení jindy než při partnerském nebo manželském sexu určitě stojí za to se zamyslet. Na nich je zřetelně znát, že spojovat prožitek vyvrcholení s otázkou partnerské věrnosti se prostě za všech okolností a pokaždé nedá.

 

Poznámka:
Nechápejte tento článek jako propagaci skupinového sexu! Ale nezabývat se úvahami o skupinovém sexu nebo tvářit se, že se něco podobného neexistuje, by také nebylo správné. Proto tento článek chápejte jako úvahu nad tématem, které řadu lidí zajímá a řada lidí o něm sní... Není špatné společně se zamyslet nad tím, proč se ke skupinovému sexu lidé vůbec uchylují a co od něho očekávají. Snáze se pak vžijete do představ partnera nebo partnerky v okamžicích následujících po vyslovení věty plné vzrušení "Miláčku, nezkusíme sex ve třech?".

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje