-A A +A

Jste zde

A co je to vlastně ten skupinový sex?

A co je to vlastně ten skupinový sex?

Volné pokračování článku "Skupinový sex".

Za skupinový sex je možné považovat takovou lidskou činnost, při které sexuální aktivity praktikuje skupina více než dvou osob.Patří sem všechny druhy vzájemného mazlení, dráždění, sexuální a erotické hry a samozřejmě i soulož. Mezi sexuální praktiky provozované při skupinovém sexu patří i onanie, takže se při skupinovém sexu vlastně můžete setkat se všemi druhy sexuálních praktik. Maximální počet partnerů není nijak omezen. Poměr mužů a žen nebo jejich sexuální orientace nejsou podstatné.

Skupinový sex obvykle počítá s výměnou partnerů tedy obvykle ve stylu „každý s každým“ nebo "všichni společně". Často je ovšem skupinový sex spojovaný s exhibicionismem a promiskuitou a je velmi pravděpodobné, že se ve své skupině s takovými lidmi potkáte. Základem "slušných swingers klubů" je ovšem naprostá dobrovolnost. Nikdo nikoho k ničemu nesmí nutit. Pokud se tedy chce někdo jen dívat, pak určitě najde někoho, komu to bude vyhovovat a který publikum uvítá. Pokud budou páry, které přišly spolu, jakoukoli sexuální aktivitu chtít provozovat pouze spolu, pak jim v tom nikdo nebude překážet a nikdo je nebude nutit k jiným formám sexu. Vždy tedy záleží na tom, co účastníci setkání chtějí a co si dovolí. Povinná dokonce není ani nahota a nikdo nepředepisuje, co mají účastníci mít na sobě v průběhu zábavy. Jenže většinou se na swingers párty lidé nechodí jen dívat.

Pro skupinový sex celkem neplatí žádná pravidla
a tak se pro tyto aktivity nabízí celá řada vhodných pozic a jejich kombinací. V závislosti na potřebách a zkušenostech každého z účastníků, může být během setkání použito několik sexuálních technik v nepřeberném množství poloh. Také v této kategorii sexuálních aktivit se časem vytvořila řada specifických sexuálních technik a poloh, které můžete dělat jedině, když je vás víc.

 • "Lidský řetěz" spočívá v provádění orálního sexu skupinou nejméně tři lidí. Vzájemným orálním propojením vytváří lidský řetěz. Nemyslete si ovšem, že je to tak snadné a že všichni dosáhnou společně vyvrcholení. Je to jen velmi, velmi, velmi málo pravděpodobné. Vyzkoušejte si to ve dvou v poloze 69 a bude vám to jasnější. Proto se společná orální technika provádí většinou jen jako dílčí aktivita při setkání.
 • "Gangbang" tvoří jedna žena, která má pohlavní styk s malou nebo velkou skupinu mužů. Když má jeden muž sex se skupinou žen, tak se tato sexuální aktivita nazývá "obrácený-gang bang".

Skupinové praktiky a případně i soulož mnoho lidí zřejmě uspokojuje protože jinak by kluby a zařízení, které nabízejí prostory a programy pro lidi, kteří skupinový sex provozují, nerostly jako houby po dešti. Vraťme se tedy na začátek a pokusme se z pohledu reality zhodnotit, co vlastně děje a zda jsou lidé, kteří tyto praktiky provozují opravdu nenormální a jejich činnost zavrženíhodná.

Z pohledu stávajících právních norem přichází v úvahu následující otázky:

 • Jednají účastníci swingers párty dobrovolně nebo jsou nuceni násilím?                      Jednají dobrovolně.
 • Působí jim někdo nějaké násilí a mohou se mu účinně bránit?                                    Určitě ne.
 • Vede činnost při výměně partnerů nebo společném sexu k tělesné újmě?                  Ne.
 • Mají účastníci možnost kdykoli odejít?                                                                          Ano.
 • Je účast na sexuálních praktikách povinná?                                                                 Ne.

Vlastně se z pohledu dnešních norem lidé, kteří vyhledávají společný sex chovají naprosto normálně a ani není nejmenší důvod je odsuzovat. Dokonce by se dalo říct, že se k sobě chovají mnohem lépe, než se lidé běžně chovají. Vždyť se navzájem snaží o co nejkrásnější milování a plní si navzájem svá nejtajnější přání .....

Jenže mohou být použity i jiné argumenty, které mají stejnou váhu, nejsou však nijak právně hodnotitelné:

 • Co, když po takovémto setkání někdo projde očistcem výčitek, pochybností, odporu nebo beznaděje?
 • Co, když se dostaví pocity odporu, viny, ztráty důvěry?
 • Co, když se počáteční nadšení nebo pokus o změnu změní v trauma?
 • Co, když po účasti na akci dojde k nátlaku nebo výhrůžce zveřejnění zaměření na společné sexuální aktivity?
 • Co, když dojde k otěhotnění ženy?
 • Co když dojde k nákaze pohlavní nebo jinou sexuálně přenosnou chorobou? 
 • Co, když ...

Je velmi těžké odhadnout, jaký takovýto zážitek zanechá následek na lidské psychice a zda nepřivodí duševní trauma.

Co je a co není normální si tak musí rozhodnout každý sám. Není k tomu potřeba obecná norma, nařízení, společenské hranice. Nic z toho vás neochrání, pokud se následek vašeho jednání dotkne vašich vnitřních norem a způsobí vám vnitřní trauma, výčitky svědomí, způsobí nechuť k dalším sexuálním aktivitám které jsou obecně považovány za "normální". 

Každý má právo na své vlastní rozdílné sexuální potřeby a zájmy. Může mít i odlišné názory na sex a sexuální prožitky. V tom jsme všichni jedineční. Nikdo však nemá právo na to, aby své názory a postoje vnucoval ostatním, přesvědčoval je o své pravdě a hlavně nutil k sexuálním praktikám, které pro jiného nejsou přijatelné.

"A ještě jednou důležitou vlastností je člověk naštěstí obdařen: dokáže svou sexuální aktivitu ovlivňovat vlastní vůlí a přizpůsobovat svému protějšku tak, aby mu nečinil násilí a nezpůsoboval újmu".
Sexuolog MUDr. Radim Uzel

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)