Jste zde

Masáže ve skupině pro "pokročilé" a orální sex

Masáže ve skupině pro "pokročilé" a orální sex

Hlavní téma: "Skupinový sex".
Pokračování tématu "Masáže ve skupině".
Rozšíření článku "Masáže ve skupině - pro "pokročilé"".

Jakékoli "rutinní" masáži ve skupině pro "pokročilé" by VŽDY měla předcházet společná výuka technik ve skupině". Není to proto aby se zachoval individuální přístup každého ze skupiny. O to opravdu nejde a ani jít nemůže.

Společná výuka technik ve skupině má smysl hlavně proto, že se při ní vzájemně poznají všichni ze skupiny a přirozeně se seznámí s tím, jaké pocity prožívají jako přijímající a poskytující. Když se zamyslíte nad tím, kolik problémů mají lidí s vlastní sexualitou, je určitě prospěšné, když si o nich společně mohou promluvit. Přínosem bude i to, že si "legálně" můžete vyzkoušet jak se technika v praxi líbí, zda se vůbec líbí, ale i to, zda se líbí vám.

Každá výuka by měla obsahovat prostor pro vyjádření pocitů. V rámci takového "povídání" si musíte i stanovit hranice toho co je a co už není možné provádět. Vyjádřit se musí nejen přijímající muže nebo žena, ale stejně, ne-li důležitější je názor vlastního partnera nebo partnerky. V takovém případě se snažte o naprostou otevřenost a nesnažte se pocity nebo výhrady druhých jakkoli zlehčovat nebo bagatelizovat.

Mnoho lidí si představuje, že v skupině která se rozhodla pro společné masáže nebo pro společný sex je vše dovoleno a nic nemůže způsobovat problémy. Teprve později, když se ve skupině začnou hromadit problémy, můžete zjistit, že ne všichni všechno zvládají a že se vším musí souhlasit. Přehlížení problémů nebo stavů kdy se pomalu vytrácí nadšení ze setkání pak může vést až k rozpadu skupiny nebo vážným vztahovým problémům mezi partnery. Proto nepodceňujte žárlivost nebo podvědomý odpor k něčemu, co vy vůbec nemusíte považujete za nutné řešit. Právě žárlivost nebo nepřiměřené vyžadování právě vašich představ je nejčastější příčinou rozpadu skupin, které se zpočátku jevily jako naprosto bezproblémové.

Masáže ve skupině pro "pokročilé" při kterých je zařazena i felace - tedy uspokojování muže ústy je technika opravdu pro "pokročilé". Můžete ji za běžnou považovat až tehdy, když vám jako běžná bude opravdu připadat. Proto nemá smysl něco dál rozebírat. Tuto hranici si musí skupina najít sama a musí to být hranice se kterou budou všichni souhlasit.

Klidně nakonec můžete zjistit, že stejná situace, kdy jste se techniku společně učili, byla mnohem více vzrušující, než když už nic neřešíte a jen konáte...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)