Jste zde

Masáže ve skupině - dva páry současně

Masáže ve skupině - dva páry současně

Hlavní téma:"Masáže při skupinovém sexu" .
Pokračování tématu "Alternativní řešení touhy po skupinových aktivitách".
Pokračování tématu "Masáže ve skupině - masáže ve čtyřech".

Masáž je určitě krásná, příjemná, zdraví prospěšná, uvolní fyzické i psychické napětí a upevní vztahy... Možná bude i trochu vzrušující... Pokud se však zamýšlíte masáže realizovat ve třech nebo ve čtyřech, pak se musíte připravit na to, že taková masáž ve větším počtu lidí bude opravdu jiná, ale určitě nebude jednodušší než v páru. Přečtěte si článek "Masáže při skupinovém sexu - kolik rukou "snesete"?", který na některé odlišnosti masáže více lidmi upozorňuje.

Vůbec se nebudu zabývat tím, že masáže ve větším počtu lidí a s erotickým podtextem již nejsou "klasickou" masáží, ale spíše spadají do technik skupinového sexu. A to i přesto, že k žádnému sexu nemusí vůbec docházet.

Současná masáž dvou párů má svá pravidla. Jaká ta pravidla budou si musíte stanovit vy sami. Možná vám při tom trochu pomohou názory popsané v článku "Masáže při skupinovém sexu - jak k nim přistupovat". Pokud chcete současnou masáž, musíte pamatovat na to, že budete potřebovat dostatek prostoru na stoly pro masírované a kolem nich prostor pro maséry nebo masérky. Jakou masáž na nich pak zvolíte bude záleží na touhách účastníků ve skupině. Je několik variant a ty si nyní popíšeme.

Současná masáž dvojice na stole - potřebujete dva stoly...

Budeme se zabývat současně prováděnými tantrickými masážemi dvou dvojic na masážních stolech. Držet se budeme tantrického přístupu k masáži a budeme používat tantrické techniky masáže i stimulace pohlaví. Prostě se budeme snažit o současné provedení dvou tantrických masáží. Předpokladem samozřejmě je, že techniky masáže známe a umíme je používat.

Potřebujeme dostatek prostoru pro umístění dvou masážních stolů, prostor pro ohřívání masážního oleje a prostor kolem masážních stolů, který bude dostatečně velký pro bezpečný pohyb masérů nebo masérek. O uspořádání stolu rozhodne druh masáže, který si skupina zvolí.

Současná tantrická masáž dvou párů na dvou samostatných stolech může probíhat takto:

  • současná masáž dvou žen provedená dvěma muži bez střídání masírovaných žen
  • současná masáž dvou mužů dvěma ženami bez střídání masírovaných mužů
  • současná masáž dvou žen dvěma muži se střídáním masírovaných žen
  • současná masáž dvou mužů dvěma ženami se střídáním masírovaných mužů
  • současná masáž ženy mužem a muže ženou na dvou stolech

Současná tantrická masáž může probíhat na dvou samostatných masážních stolech postavených vedle sebe nebo za sebou. Masírované ženy nebo muži leží na obou stolech ve stejném směru. Okolo každého stolu musí zůstat dostatek prostoru pro pohyb masérů nebo masérek. Pokud masáž probíhá bez střídání masérů nebo masérek, pak si každý masér může masáž vést podle svých představ a podle svého tempa.

Současná tantrická masáž (například dvou žen) může být provedena i takovým způsobem, že se muži při masáži žen střídají. Maséři v průběhu masáže používají stejné masážní techniky a jejich masáž je pak zhruba stejně "daleko". To dovolí aby se v průběhu masáže mohli střídat a oba postupně masírovat obě ženy. I když to zní lákavě, není to vůbec snadné a pro maséry je to mimořádně náročné. Při vystřídání totiž musí v masáži pokračovat tam, kde ten druhý skončil... Základním předpokladem samozřejmě to, že techniku masáže oba maséři velmi dobře znají. Po celou masáže se musí snažit aby techniky masáže prováděli současně a ve stejném pořadí. Masírované ženy samozřejmě poznají, že se muži vyměnili, ale nesmí to být znát na průběhu masáže. Takto vedená masáž se však dá úspěšně provádět až tehdy, když jsou maséři dokonale sehraní. Masírovaným ženám tento způsob masáže přináší naprosto nové, ale velmi zvláštní i příjemné pocity. Každá z žen dostává úplnou tantrickou masáž, ale od dvou mužů.


Současná tantrická masáž dvou párů na dvou spojených masážních stolech může probíhat takto:

  • současná masáž dvou žen provedená dvěma muži
  • současná masáž dvou mužů dvěma ženami
  • současná masáž muže a ženy ženou a mužem (spíše jako experiment)

Masážní stoly jsou pro tuto variantu masáže postavené za sebe na délku a jsou k sobě co nejbezpečněji připojené. Jejich pevné spojení je důležité proto, aby se od sebe stoly při masáži neoddalovaly a aby tvořily jeden dlouhý masážní stůl.

Nejdříve si popíšeme jak by mohla probíhat současná tantrická masáž dvou žen. Na jeden stůl se položí první žena hlavou směrem ke kraji stolu. Nohy doširoka rozevře a položí na stůl nebo je spustí přes okraje stolu, stehny přitom bude na masážním stole. Druhá žena si lehne opačně a svoje doširoka rozevřené nohy přeloží je přes stehna první ženy. Důležité je, aby byly pohlavím co nejblíže k sobě. Roznožení nohou obou žen musí být pohodlné, ale co největší. To zajistí už to, že stehny jsou na stole a od kolen dolů mají nohy spuštěné po stranách stolů. Jejich pohlaví bude jen několik málo centimetrů od sebe. Aby si vzájemně nohy příliš nepřetěžovaly, je možné nohy druhé ženy mírně vypodložit pohankovými polštářky. Tlak nohou druhé ženy na stehna první ženy pak bude mírnější a nohy si vzájemně nepřetíží. Aby se ženám leželo co nejpohodlněji, podložte jim hlavy polštářky. Takovéto uspořádání masírovaných žen na spojených masážních stolech má jednu zásadní výhodu - maséři mohou zpočátku masírovat každý svou ženu a později mohou masáž plynule přenášet z jedné ženy na druhou. Minimální vzdálenost pohlaví obou žen dovoluje i techniky masáže, které by jinak realizovat ani nešly. Jeden muž se například může věnovat masáži pohlaví obou žen současně a druhý muž se může věnovat masáži těla jedné a pak druhé ženy. Těch možností je samozřejmě více, ale taková provázanost těl masírovaných žen je výjimečná právě pro tuto polohu.

Masáž tohoto typu, kdy jsou ženy v úzkém fyzickém kontaktu, je pro všechny nesmírně vzrušující. U mužů je to jasné, ale hodně jiné (a vzrušující) je to i pro ženy. Každá totiž vnímá i to, co prožívá ta druhá. Nejsilněji se to nejspíš projeví při masáži pohlaví, kdy obě ženy mohou být současně masírovány oběma muži nebo jen jedním. Navzájem vnímají doteky od mužů, vlnky vzrušení i okamžiky vyvrcholení jedna od druhé. To přináší nové prožitky i nové podněty vzrušení.

Masáž tohoto provedení není zdaleka tak náročná na preciznost provedení, jaká je vyžadovaná při současné masáži dvou žen dvěma muži se střídáním masírovaných žen.

Dá se spíš považovat za masáž která je jiná než ostatní tantrické masáže. Masáž tohoto typu se dá provádět i jako masáž ve trojici, kdy jeden masér současně velmi podobnými technikami masíruje dvě ženy najednou. Vhodné je dodržovat zásady tantrických masáží, ale ne vždy to bude možné. Takovouto masáž považujte spíše za velmi příjemnou a vzrušující masáž, do které se mohou zapojit všichni tři nebo čtyři partneři ve skupině.

Pokud by se do stejné polohy na masážním stole položili muži, byla by situace naprosto stejná. Muži se však nesmí obávat vzájemného kontaktu genitálií, protože svými penisy a šourky budou v některých okamžicích ve vzájemném kontaktu. Každá žena může masírovat svého muže nebo může technikami masáže plynule přecházet z jednoho na druhého. Muži budou nejspíš vzrušení a to dovolí i současnou masáž a současnou stimulaci jejich pohlaví jednou ženou. Podle erotických představ a momentálních nápadů pak mohou žene použít i techniky tření penisu o penis (frot), které jsou za jiných situací považovány za sexuální praktiku homosexuálních mužů. Za situace, kdy takovou techniku provádí žena, to však takto chápat neleze. Možná takovéto "dvojité" sexuální techniky budou pro všechny novým zajímavým zpestřením jejich společných aktivit. Podobně je možné provádět střídavou felaci obou mužů nebo i současnou felaci obou mužů jednou ženou. I když takový názor možná někoho pohorší, je taková současná manuální nebo orální stimulace dvou mužů najednou erotickou představou nejedné ženy...

Výuka masážních technik v skupině

Když už jsou k dispozici dva stoly, nabízí se možnost využít je i pro výuku masážních nebo tantrických technik ve skupině. Společně se dají učit nejen klasické masáže, ale také tantrické masáže nebo techniky které jsou opravdu hodně osobní. Podrobněji se těmito možnostmi výuky ve skupině zabývá článek "Společná výuka technik ve skupině".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

https://www.xnxx.com/video-ijb6v03/masaje_erotico_y_cunilingus_adr078