Jste zde

Masáže ve skupině - pro "pokročilé"

Masáže ve skupině - pro "pokročilé"

Hlavní téma: "Masáže ve skupině".

Články "Masáže ve skupině - pro "začátečníky"" a tento článek - "Masáže ve skupině - pro "pokročilé"" se zabývají tím, co si pod pojmem "masáž" v masážní skupině nebo tantrické skupině můžeme představit. Většinou takovou skupinu tvoří dva manželské nebo partnerské páry které se vzájemně znají nebo se postupně seznamují.

U masáží "pro pokročilé" je pravděpodobné, že účastníci trojice nebo čtveřice už s masážemi mají nějaké zkušenosti a už ví, jak vzájemně reagují na situace, kdy jsou bez oblečení. Nejedná se o masáže při kterých se někdo stydí natolik, že se nedokáže uvolnit a doteky přijímat nebo dávat. Při takovéto masáži se už přijímajícího dotýkáte i na intimních místech a proto logicky navzájem nemůžete řešit vzrušení, které taková masáž provází. Podotýkám, že vzrušení bude nejspíš nejen na straně přijímajícího. Týká se to tedy skupin které se znají a jsou na takovéto formě masáže dopředu domluvené. Je pravděpodobné, že pro "pokročilé" už budou jedním z "bodů programu" jejich opakovaných setkání... Snad jen pro jistotu si dovolím připomenout, že pokud má někdo problém se žárlivostí v manželském nebo partnerském vztahu, nejspíš by se ji neměl pokoušet léčit právě při těchto masážích.

Protože toto téma není tak jednoznačné, jak by se mohlo předpokládat, začnu tím, co vlastně znamená být "pokročilý" u skupinových masáží. Rozhodně to neznamená, že už můžete dělat cokoli vás napadne. Právě naopak.

Být "pokročilý" znamená být dál i v celkovém chápání toho co děláte a mít i mnohem větší odpovědnost za to, co děláte...

Každé setkání je jiné a každá masáž je všemi vnímána pokaždé jinak. Nemůžete si představovat, že když minule bylo vše bez problémů a masáže se líbily, můžete se při těch dalších věnovat větší pozornost erotice než masáži.

Právě naopak, musíte se chovat stále tak, aby každá masáž byla jedinečná a udržovala mezi partnery ono "kouzlo" výjimečnosti a byla vždy o kousek lepší než ta minulá.

Základem úspěchu je dopředu se domluvit

Tak snad jen několik doporučení:

  • Na tom, kdo bude masírovaný a kdo bude masírovat že domluvte předem. Nikdy však agresivně netrvejte na tom, že dnes masáž chcete zrovna vy!!! Pokaždé vycházejte z celkové nálady mezi vámi a vždy se zamyslete nad tím, zda by si masáž nezasloužila(y) především žena(y). Když však návrh padne právě na vás, nedělejte drahoty a nabídku s díky přijměte. Nikdo neocení, že jste se nechal(a) přemluvit.
  • Pokud máte masírovat a jste fyzicky nebo psychicky unaveni, je masáž natolik náročnou fyzickou činností, že pokud ji provedete, bude vás stát hodně sil. Pokud se přeceníte, při únavě ji v konečném výsledku nedokážete podat tak, jak byste ji provedli, když budete fit... Zkušení maséři a masérky také ví, jak jsou na tom fyzicky i psychicky a poznají, zda budou schopni při masáži opravdu "dávat" nebo spíš budou "do počtu"... Není ostuda si přiznat, že jste unaveni a že by vám odpočinek na stole dal víc než role masírujícího. Unavený masér nebo masérka nejsou přínosem ani pro přijímacího, ale ani pro ostatní. Pokud jste skupina, která si umí vzájemně vycházet vstříc, pak se nebojte přiznat, že dnes to prostě nezvládáte.
  • V článku "Masáže ve skupině - kolik rukou "snesete"?" jsme se zabývali tím, kolik rukou je pro masáž ještě tak akorát a kolik už může být příliš. Také už víme, že ženy se vzájemným dotekem problém nemívají, zatímco muži spíš ano. Z toho je potřeba vycházet a masáže "pro pokročilé" upravit tak, aby tyto předvídatelné problémy vůbec nenastaly.
  • Pokud se tedy bavíme o "pokročilých masážích", bavíme se o masážích, které by už měly být na takové úrovni, že po jejím absolvování zůstanete na stole ležet s pocitem blaha a doteku "kosmické energie"... Dělám si legraci, ale měli byste vnímat, že to, co jste prožili nebyla jen masáž, ale velký dar od vašich přátel.
  • ...

Bez znalostí a zkušeností se neobejdete

Chtít masírovat by chtěl asi každý. Problém, na který záhy narazíte, spočívá v tom, že je velký "rozdíl mezi chtít a moci...". S improvizací opravdu nevystačíte a pokud si to myslíte, brzy budete mít pocit, že lépe by vám bylo někde jinde, než u masážního stou... Právě společné masáže ve skupině se přímo nabízí pro využití k výuce masážních technik a to nejen pohlaví. Učte se od toho kdo umí a nestyďte se přiznat si sám sobě i ostatním, že jste vděčni za to, že vás někdo vede.

Předpokládám, že základy masážních technik znáte z dřívějších setkání a že nyní je rozšíříte o doteky na intimních partiích masírovaného muže nebo ženy. Nyní vás tedy čeká společná výuka:

Některé techniky pro "pokročilé"

Abych nezklamal ty, kteří od tohoto článku čekali hlavně popis situací nad kterými se jim "odkrví mozek", dovolím si nastínit několik technik, které si "pokročilí" mohou dovolit ne proto, že by to bylo více erotické, ale proto, že jsou spojeny s jinou úrovní přijímání i dávání podnětů vzrušení.

Protože nejde "jen" o erotiku a vzrušení, ale jednotlivé kombinace doteků a podnětů vychází z tantrického přístupu ke vzrušení, budu je popisovat v samostatných článcích. Jejich využití totiž není vázáno pouze na masáže, ale dají se využít i při společných meditacích nebo tantrických cvičeních ve skupině.


Masáže pro "pokročilejší" jsou vhodné až pro skupiny, které prošly společnou výukou technik ve skupině. Není to proto aby se zachoval individuální přístup každého ze skupiny. O to opravdu nejde a ani jít nemůže. Společná výuka technik ve skupině má smysl hlavně proto, že se při ní všichni ze skupiny vzájemně poznají a přirozeně se seznámí s tím, jaké pocity prožívají jako přijímající a poskytující. Když se zamyslíte nad tím, kolik problémů mají lidí s vlastní sexualitou, je určitě prospěšné, když si o nich společně mohou promluvit. Přínosem bude i to, že si "legálně" můžete vyzkoušet jak se technika v praxi líbí, zda se vůbec líbí, ale i to, zda se líbí vám.

Provádí se ve trojici nebo čtveřici, kdy čtveřice je většinou vytvořena dvěma partnerskými nebo manželskými páry. To může být velmi příjemné, ale také to předpokládá jistou míru pokory a sebeovládání.

Pokud se jedná o masáže ve čtyřech lidech, musíte se připravit na to, že nejsou tak snadné, jak by si někdo mohl myslet. Více lidí vždy přináší více problémů (ale i radosti). U masáží ve čtyřech lidech je potřeba se také připravit na to, že už musíte umět masírovat na "slušné úrovni" a že s improvizací moc dlouho nevystačíte...

Masáže, kde s improvizací rozhodně nevystačíte patří například:

Jak sami vidíte, že rozšířená pornografická představa o tom, že společné masáže jsou hlavně o "skupinovém sexu", je masážím ve skupině, a to i pro masážím "pokročilé", řekněme vzdálená.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)