Jste zde

Tantrické léčení

Tantrické léčení

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".

Tantra pro práci s tělem využívá dotek. Propracovanou formou doteku je tantrická masáž. Jak již víme z článku o tantrické masáži, je možné účinky tantrické masáže a působení doteku vést v několika úrovních.

Úrovně a formy tantrického léčení

  • Psychoterapie
  • Práce s tělem a sexuální energií
  • Duchovní a meditační úroveň
  • Vzrušení a fyzická rozkoš

Seřazení pořadí úrovní působení tantrických masáží není náhodné. Pokud by jste si je seřadili jinak a pak je tak ve svém pořadí chápali a při masáži uplatňovali, nebude to tantrická masáž.

Tantrické léčení můžeme zařadit do úrovně psychoterapie, kde se řeší znovu uvědomění potlačených vzpomínek, neuzavřených prožitků a traumat.

Tantra používá tři léčivé masáže

V bezpečném prostředí tantrické masáže (pravděpodobně ne hned při prvních masážích) může u masírovaného docházet k typickým psychickým procesům, kterým se říká uzavírání gestaltů nebo obecně uzavírání nedokončených komunikačních cyklů. Každý z nás si v sobě zadržuje neuzavřené komunikační prožitkové cykly z minulosti. Chtěli jsme něco říct, udělat..., ale pod tlakem okolností neřekli, neudělali. Energie, kterou jsme v sobě připravili pro danou komunikaci se neuvolnila, ale nechala otisk v podvědomí našeho těla. Často se pak stává, že při tantrické masáži se tyto otisky v podvědomí uvolní a připomenou. Nemusí se přitom vůbec jednat o vzpomínky a pocity spojené přímo s erotikou.

Proto například Sky Dancing tantra (v Čechách reprezentovaná Johnem Hawkenem) zavádí specializované tantrické rituály jako je léčení Vajry, léčení Joni či léčení rosety (poetický název pro konečník). Při těchto rituálech se prochází tkáň v oblasti genitálií za účelem jejich vyléčení, tedy znovu uvědomění potlačených vzpomínek, které místo paměti člověka nese jeho tělo. Práce je naprosto analogická s prací body terapeuta, pouze zasahuje do oblastí kam si žádný body terapeut nedovolí ze společenských důvodů svému klientovi sáhnout.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)