Jste zde

Techniky opakování penetrace v tantrickém sexu

Techniky opakování penetrace v tantrickém sexu

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Volné pokračování článku "Další způsoby penetrace při milování - Kámasútra".

V tomto článku se pokusím vytvořit určitý přehled tantrických a taoistických technik používaných při spojení muže a ženy. Některé techniky, doporučované například z taoistického pohledu na milování nebo návody, které jsou popsány v knize Kámasútra byly doporučovány už starými tantrickými i taoistickými mistry. Neexistuje žádné univerzální doporučení, jak má spojení muže a ženy vypadat. Tantra není učení, které by bylo nalinkované podle přesně daných předpisů a norem, tak jak se tomu děje v našem současném životě. Její kouzlo je právě v rozmanitosti a hledání té nejkrásnější cesty hlubokých duchovních i fyzických prožitků. Těmi dalšími cestami k extázi při milování nebo alespoň ke dosažení hlubokého prožitku ze spojení muže a ženy, se zabývá článek "Další způsoby penetrace při milování - Kámasútra".

V historii tantry byla a dodnes přetrvává celá řada směrů, které se zabývají tantrickými technikami a hledají jejich nejlepších kombinací. Proto i při technikách při kterých dochází ke spojení muže a ženy, nalezneme řadu doporučovaných variant, při kterých dochází k intenzivnímu fyzickému, energetickému a duchovnímu prožitku obou partnerů. Ani jeden směr přitom nelze zhodnotit jako lepší před druhým. Ani sami tantričtí mistři nedoporučovali držet se jen jednoho konkrétního. Naopak vyzývali k tomu, vyzkoušet všechny a pak si jeden, dva nebo všechny zvolit pro praktický tantrický život.

Neznamená to, že budou všechny vyhovovat každému. Každá z těchto technik však zcela jistě nalezne své tantriky, kteří v ní objeví to, co v nich nacházeli staří tantričtí mistři. Nejsou pro každého, ale pro některé poskytují cenné strukturu a zaměření.

Všechny tyto techniky ale vyžadují na straně muže dokonalé zvládnutí technik oddalování orgasmu za současného hlubokého dýchání. Výsledkem vašeho snažení pak může být stav, kdy žena prožije vícenásobný orgasmus nebo přímo stav, kterému se říká "Jízda na vlnách rozkoše" nebo "stav rozšířeného orgasmu". A to opravdu stojí za tu příjemnou a vzrušující "námahu"!!!


 

Tantrická technika devíti pomalých zasunutí

Jedná se o základní tantrickou techniku spojení joni a lingamu. Byla a dodnes je součástí tantrického mistrovství tantrických mistrů v mnoha různých kulturách. Technika je velmi snadná - 9 mělkých zasunutí završené jedním hlubokým, zasahující až na zadní stěnu pochvy. Technika je pomalá a neustále opakovaná až do stavu, kdy žena prožívá velké vzrušení a případně dosáhne orgasmu. Vyžaduje velké soustředění obou partnerů a dosahuje se při ní hlubokých, především meditačních prožitků. Může se provádět i se zavřenýma očima pro snadnější koncentraci na prožitky. Tantrická technika devíti pomalých zasunutí je popsána ZDE.


 

Taoistická technika jednoho pomalého hlubokého zasunutí a devíti rychlých mělkých zasunutí

Číslo 9 má v některých kulturách zvláštní magický význam. Taoistická technika devíti rychlých mělkých zasunutí a jednoho pomalého hlubokého, je považována za techniku, při které může docházet k uvolnění Yang energie. Tato technika zasunutí a spojení muže se ženou spočívá v jednou pomalém, ale maximálně hlubockém proniknutí lingamu do joni a devíti rychlých plynulých proniknutí. Taoistická technika střídání jednoho pomalého, hlubokého a devíti rychlých mělkých zasunutí je popsána ZDE.


 

Taoistická technika střídání 5 mělkých a 8 hlubokých zasunutí

Tato taoistická technika vychází ze střídání pěti mělkých zasunutí soustředěných na dráždění žaludu o oblast bodu G a následně osmi hlubokých zasunutí zaměřených na stimulaci oblasti děložního čípku na zadní straně pochvy. Taoistická technika střídání 5 mělkých a 8 hlubokých zasunutí je popsána ZDE.


 

Technika Wu HISEN'S 81

Tuto tantrickou techniku učil své žáky legendárního mistr Wu Hisen. Technika vyžaduje hodně počítání, ale pokud se vám ji podaří dokončit, pak se můžete počítat mezi tantrické mistry. Je potřeba ji zvládnout jako celek, pak se hodnotí jako Technika Wu HISEN'S 81.

  • 3 mělké zasunutí, završených jedním hlubokým. Počet opakování 81.
  • 5 mělkých zasunutí završených jedním hlubokým. Počet opakování 81.
  • 9 mělkých zasunutí završených jedním hlubokým. Počet opakování 81.

Technika Wu HISEN'S 81 je popsána ZDE.


 

Technika pohybu mořské vlny

Tuto techniku je možné využívat u všech předcházejících při hlubokém zasunutí. Nejedná se při ní o počet zasunutí lingamu do joni a dráždění konkrétní části joni, ale je zaměřena především na prožívání pohybu lingamu v joni. Technika se provádí jako meditace při spojení a opakovaném hlubokém zasunutí lingamu do joni. Je meditační a vyžaduje velkou koncentraci muže na oddálení orgasmu. Základem techniky je pohyb mořských vln omývajících písečnou pláž. To je také ústřední téma meditace a vizualizace, která se při ní provádí.

Nechte se unášet vizualizací příboje vln a napodobujte je. Technika pohybu mořské vlny je popsána ZDE.


Technika zvyšování vzrušení pomocí tření a penetrace

Na závěr jsem ji nechal metodu, která se může hodit ženám, které mají problémy s dosažením dostatečného vzrušení a mužům, kteří mají problémy s dostatečně pevnou erekcí. Není ani tak o technikách zasunutí penisu do pochvy při souloži, jako je spíše o tom, jak vzrušit ženu (a sebe)... Umožňuje, aby žena mohla dosáhnout vysokého vzrušení pomocí tření penisu o klitoris a případně dosáhla vyvrcholení při kombinaci tření penisu o klitoris a soulože. Je úžasné znát všechny způsoby opakování penetrace v tantrickém sexu, ale ve chvílích, kdy není čím penetrovat, může se Vám tato technika hodit...

Technika zvyšování vzrušení pomocí tření a penetrace je popsána ZDE.

 

Na závěr

Možná takovéto spojení muže a ženy bude někomu připadat "málo akční". Všechny popsané techniky ovšem patří mezi mistrovské a nezvládne je každý. Nejedná se při nich totiž o vzrušení při penetraci, ale o pocity při meditaci.

To není sex - to je tantra!

 

POZNÁMKA
Tyto techniky se učí ve ve třech nebo ve čtyřech lidech při společné výuce technik ve skupině".

Další články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)