Jste zde

Technika pohybu mořské vlny

Technika pohybu mořské vlny

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Článek rozšižuje a doplňuje "Techniky penetrace v tantrickém sexu".

Tuto techniku je možné využívat u obou předcházejících při hlubokém zasunutí. Nejedná se při ní o počet zasunutí lingamu do joni a dráždění konkrétní části joni, ale je zaměřena především na prožívání pohybu lingamu v joni. Technika se provádí jako opakované hluboké zasunutí lingamu do joni. Je hluboce meditační a vyžaduje velkou koncentraci muže na oddálení orgasmu. 

Základem techniky je pohyb mořských vln omývajících písečnou pláž. To je také ústřední téma meditace a vizualizace, která se při ní provádí.

Představte si sebe na písečné pláži. Pozorujte moře a sledujte vlny, jak vznikají daleko na širém moři. Vyberte si jednu z nich a pozorujte její pohyb. Vzniká daleko na moři, pomalu se blíží k vám a udeří na vaši písčitou pláž. Její síla a energie se naplno projeví až když vlna dosáhne pevniny. Když dosáhla maxima, tiše se rozlije do hloubky pláže , pomalu mizí mezi zrnky písku a stahuje se zpět do moře, kde se ztratí a rozplyne mezi pěnící klidnější vodou. Tak to je vizualizace, kterou budete při technice pohybu mořské vlny potřebovat zvládnout. Její rytmus, budete při pronikání a opouštění joni vaším lingamem napodobovat.

Technika je velmi pomalá. Nespěchejte, vizualizujte si moře, pláž a pohyb vln. Pomalu vstupte do ženy. Vnímejte pocity při rozevření stydkých pysků, vnímejte teplo, vlhko i sevření, které vám joni poskytuje. Pohyb by měl být pomalý, jako když se v dáli formuje vlna, kterou jste si vyhlédli. Pomalu postupujte, soustřeďte se na pocity pohybu, prožívejte jak sevření a pohyb začíná nabývat na intenzitě, síle a energii, podobně jako když blížící se vlna získává svoji dynamiku a energii. Pokračujte do hloubky a až narazíte na zadní stěnu pochvy. podobně jako když vlna dosáhne pevniny a udeří na ni celou svou silou. prožívejte okamžiky, kdy se vlna rozlije po písku a začne mizet mezi jeho zrnky a pomalu se začne vracet zpět do moře. Stáhněte se s ní až k okamžiku, kdy se ztratí mezi ostatní pěnící mořskou vodou u pevniny. Na konci vizualizace by váš lingam měl být mezi stydkými pysky joni, aby mohla nastoupit další vlna blížící se k pevnině.

Ani moře není jednotvárné a proto není důvod, aby vaše technika byla jednotvárnou. Můžete měnit rychlost pohybu i hloubku proniknutí. Vždyť některá vlna je kratší jak jiná, která dosáhne až daleko od břehu. Můžete měnit i intenzitu zasunutí a tlak na zadní stranu pochvy. Vždyť každí vlna má jinou sílu. některá břeh jen pohladí a jiná na něj udeří.... Některá vlna jako by zastavila a skoro ani břehu nedosáhla... některé vlny jako by se spojily v jednu velkou, jiné jsou pomalé a něžné... občas se vlny na okamžik snad i zastaví...

Nechte se unášet vizualizací příboje vln a napodobujte je.

Možná to bude někomu připadat málo akční, ale tato technika patří mezi mistrovské a nezvládne ji každý. Nejedný se totiž o pocity při penetraci , ale o pocity při meditaci.

To není sex - to je tantra!

 

Další články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)