Jste zde

Příběh na zamyšlení: Existuje dobro nebo zlo?

Příběh na zamyšlení: Existuje dobro nebo zlo?

Tento text jsem obdržel do mailu od neznámého odesílatele. Vlastně je to spam... Pokud mu však věnujete chvilku času potřebnou k jeho přečtení, pak Vás možná napadne, že je to spam, nad kterým by se nejspíš měl zamyslet každý člověk bez rozdílu. Nezáleží na tom zda jste žena nebo muž, nezáleží na tom, jakého vyznání jste, jaké jste národnosti, zda ...

Tento příběh totiž není ani o náboženství, víře, vyznání, nebo čemkoli, co na lidech považujeme za důležité... Je to příběh o základu žití, o otázkách, které si málokdo klade a ještě méně o nich s jinými lidmi mluví...

Příběh na zamyšlení: Existuje dobro nebo zlo?

Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: – Je všechno, co existuje, stvořené Bohem? Jeden ze studentů nesměle odpověděl: – Ano, je to stvořené Bohem – Stvořil Bůh všechno? – Zeptal se profesor – Ano, pane! – Odpověděl student. … Profesor se tedy zeptal: – Pokud Bůh stvořil všechno, to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje nás samotné, Bůh je zlo. Jakmile to slyšel student, tak ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student: – Pane profesore, mohu Vám položit otázku? – Samozřejmě, – řekl profesor. Student se postavil a zeptal: – Existuje chlad? – Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno? Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: – Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti, nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svou jednotku, v níž ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student pokračoval: – Pane profesore, existuje tma? – Samozřejmě, že existuje – odpověděl profesor. – Znovu nemáte pravdu, tma tak stejně neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že je nepřítomnost světla. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit, zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou jednotku, v níž ji můžeme měřit. Tma je pouze pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.

Následně poté se mladík zeptal: – Pane existuje zlo? Tentokrát profesor nejistě odpověděl: – Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného než projev zla. Na to student odpověděl: – Zlo neexistuje, pane. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tehdy, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.

Profesor si sedl …

Ten student byl mladý Albert Einstein.