Jste zde

Tantrická masáž je hlavně o dávání a přijímání

Tantrická masáž je hlavně o dávání a přijímání

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článků "Umění doteku" a "Umění tantrické masáže".

Pojem "Tantra" si mnoho lidí spojuje s erotikou, sexem, s promiskuitou, ... prostě Sodoma-Gomora... Málokdo si však připouští, že to, co zažívá ve svém vlastním životě nemusí být úplně ideální a že vlastně ani mnohdy neví, jak to změnit. Je zvláštní, kolik lidí potom odsuzuje něco, co vlastně ani nezná, co nikdy neprožili a možná ani zažít nechtějí nebo neumí.

Snadnější je odsuzovat než posuzovat...
(Lidová moudrost)

Pravdou je, že v dnešní konzumní společnosti je snadnější si zážitek koupit, než se ho pokusit dávat. Dokonce se zážitky nabízejí k prodeji a to včetně těch, které patří mezi "tantrické". Lidé, kteří si mohou dovolit zážitky nakupovat pak mohou mít pocit, že například tantrická masáž je jen o sexuálním uvolnění, tedy orgasmu. Pokud na tantrická masáž nebude zakončena vyvrcholením, považují ji za "ošizenou"...

Na téma tantrických masáží a jejich porovnání s jinými masážemi jsem dříve napsal článek "Tantrická masáž je jiná než jiné masáže". Tento nový článek je spíš o tom, v čem tantrická masáž MUSÍ být jiná, než jiné masáže.

Protože nejvíce lidi zajímají tantrické masáže, pokusím se vysvětlit, proč jsou tak jiné, než ty "obyčejné"...

Komunikace před, při a po masáži

Komunikace mezi dávajícím a přijímajícím by měla probíhat pouze před a po masáži. V průběhu masáže se rozhodně nemluví. Před masáží je velmi rozumné si vysvětlit průběh masáže, případně upozornit na techniky které v jejím průběhu budou použity. Také je rozumné upozornit na to, že především masáže pohlaví přináší vzrušení a že ze strany přijímajícího není nutné, ale ani žádoucí, aby projevy vzrušení potlačoval. Upozorněte však i na to, že pokud bude něco bolet nebo bude nějaký dotek přinášet nepříjemný pocit, je nutné to dát najevo a nesnažit se ho překonat.

Po masáži je pak vhodné dát masírovanému prostor pro to, aby se vyjádřil k pocitům a prožitkům, které při masáži měl. Není nutné aby popisoval, co všechno v průběhu masáže prožil, ale potřebuje prostor pro to, aby se mohl vyjádřit k pozitivním i negativním emocím, které masáž provázely. Tato komunikace na téma pocitů není pro mnoho lidí vůbec snadná. Lidé nejsou moc zvyklí o svých pocitech mluvit a často se stydí i za to, co hezkého si dovolili prožít.

Tantra je o přijímání ne o braní...

Tantrické masáže se jasně odlišují od zážitků a prožitků každodenního života nebo jiných masáží tím, že jsou o dávání, ne o braní. Ten, kdo masáž poskytuje musí být schopen tomu, kdo masáž přijímá, dát něco ze sebe. Ať už to je čas, soustředění, pozornost v doteku, láskyplná dobrotivost nebo kus vlastní životní energie. To není vůbec snadné, ale bez toho to prostě nefunguje. Druhou, neméně významnou podmínkou je, aby přijímající byl schopen v uvolnění, soustředění se na vlastní pocity, případně na dotek v meditaci a aby byl schopen přijímat to, co se mu nabízí... Pokud se podaří sladit tyto dvě podmínky, může se mezi dávajícím a přijímajícím vytvořit natolik pozitivní rotace energií, že to umožňují setkání dvou lidí na úplně jiné energetické rovině než té, ve které se lidé běžně nacházejí. Pak se takové setkání promění v tantrické setkání a vlastně ani nezáleží na tom, jaká technika se při něm provádí.

Jen upozorňuji, že dávající musí pouze dávat a přijímající pouze přijímat. Proto jsou jakékoli jiné než masážní doteky, a to jednostranně od dávajícího, zapovězeny. Pokud dávající vnímá pocity vzrušení, musí je dokázat potlačit. Na straně přijímajícího je dovoleno prožívat vše, nesmí se však úmyslně dotýkat dávajícího. Pak je možné, aby muž dával masáže ženě, žena muži, žena ženě, muž muži.... Dávající dává, přijímající prožívá a přijímá jeho doteky... Pro muže je splnění této podmínky někdy obtížnější než pro ženy.

Tantrická masáž je rituální

Často se v souvislosti s tantrou mluví o tantrických rituálech. Já se přikláním k tomu, že pokud se podaří naplnit předcházející podmínka o dávání a přijímání a mezi dávajícím a přijímajícím dojde k rotaci energie, jedná se o vytvoření "vztahu" a "prostoru", který se za rituální dá považovat.

Tantra zná celou řadu "klasických rituálů" a meditací, které se nejen při masážích provádí. Pojednává o nich článek "Tantrické rituály" v jejichž rámci se provádí i "Rituály tantrických masáží" a "Tantrické meditace a cvičení". Za rituální se však bez jakýchkoli obav mohou považovat i všechny druhy tantrických masáží a technik. Masážní techniky a postupy však musí provedeny podle doporučených tantrických postupů, které dávající musí samozřejmě dokonale znát.

Cesta dechu

Některé tantrické školy při masážích vyžadují společné dýchání dávajícího i přijímajícího. Dýchají synchronně a to tak, aby bylo slyšet, že jsou vzájemně sladěni. Osobně se domnívám, že to, aby dokázali dýchat společně, je možné dodržet pouze při dechových cvičeních, ale při masáži to prostě nejde. Možná jde, ale pak bude jen obtížně možné dodržet maximální soustředění se na pocity, která masáž přináší. V každém případě je nutné, aby dávající na úvod masáže masírovaného upozornil na to, že se může pomocí koncentrace na vlastní dech zbavit rotace myšlenek, které ho v hlavě obtěžují a brání mu prožívat masáž naplno.

Jedna z takových úvodních "manter" může být například:

Soustřeďte se na dýchání a všímejte si pocitů které vytváří proud vzduchu v nose
při nádechu

při výdechu.
A když přijdou nějaké myšlenky, nezabývejte se jimi.
Vraťte se k dýchání.
Říká se tomu "Cesta dechu" a my spolu po ní půjdeme.

Tuto cestu dechu považuji za dostatečnou pro zklidnění, uvolnění a zbavení se myšlenek, které si oba sebou přinesli..

Další článek k tématu tantrických masáží může být například "Tantrické masáže a nahota".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)