-A A +A

Jste zde

Stimulace pochvy prsty - "prstění"

Stimulace pochvy prsty - "prstění"

Volné pokračování článků "Milostná předehra" a "Sex bez penetrace".

Mezi nepenetrační sexuální praktiky (bez penetrace penisem) patří i technika stimulace pochvy a klitorisu prsty. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění" nebo "soulož prsty". Tato pojmenování by ovšem do slovníku milujícího muže patřit zrovna nemusela. Jako nepenetrační, ji můžeme chápat z pohledu muže, kdy nedochází k penetraci ženy penisem.

Při těchto praktikách dochází k penetraci pochvy prsty. Nejedná se proto o praktiku, která by byla vhodná v období, kdy žena chce uchovat své panenství - nepoškozenou panenskou blánu. Rozhodně se při ní nedá zaručit, že nedojde k jejímu protržení.

Základní znalost ženských genitálií je nutná

Pro zvládnutí této techniky je potřeba znalostí anatomie ženských genitálií jako celku. Stimulace se totiž provádí nejen na zevních genitáliích ženy (organa genitalia feminina externa), které tvoří stydký pahorek, velké pysky (labia majora), malé pysky (labia minora) a poštěváček (clitoris), ale také na části vnitřních genitáliích ženy, poševním vchodu a pochvě (vagině).

Každá žena prožívá doteky v této oblasti jinak a jinak ji také vzrušují. Rozhodně není vhodné tuto techniku přehánět na počátku sexuálního vztahu. Patří mezi ty sexuální praktiky, které by mohli do svého milování zařadit až partneři, kteří se již trochu znají a vědí, co od sebe mohou očekávat. V jemné, láskyplné podobě technika vzrušování prsty určitě patří do milostné předehry. Tam má své místo pro postupné navozování vzrušení ženy a uvolnění napětí pánevního dna. Při milostné předehře se však tato technika stává jen jednou z mnoha, které mají ženu naladit a vzrušit.

Mnohdy je však technika "prstění" muži chápána jako technika pro navození vzrušení ženy, se snahou dosáhnout vaginálního orgasmu. A v tomto případě je pro dosažení cíle potřeba nejen důvěry mezi partnery, ale také i jisté souhry, zkušenosti a samozřejmě i znalosti anatomie genitálií ženy, kterou muž chce dovést až k vaginálnímu orgasmu. V opačném případě se mu to nejen nemusí podařit, ale také může ženě svojí velkou snahou způsobit nepříjemné pocity až bolest, které vzrušení moc nepodpoří.

Technika stimulace pochvy prsty jako sexuální umění

Technika stimulace pochvy prsty může být chápána i jako "sexuální umění". Tantrickými mistry je při masáži joni prováděna jako posvátný obřad, který může, ale také nemusí být zakončen orgasmem. Orgasmus při tantrické technice není cílem, ale cílem se stává cesta k němu. Jedna z takových technik stimulace pochvy prsty se nazývá "Léčení joni".

Nejlepší pro získání zkušeností s reakcemi a vzrušením ženy na dotek prstů je začít s jemnou masturbací. Získáte praktické zkušenosti s dotekem a zjistíte, co se ženě líbí a co jí přináší rozkoš. Teprve až budete mít základní představu o masturbací vnějších částí vulvy a především klitorisu, můžete přejít k uvolňování poševního vchodu a jeho pozvolné stimulaci a pomalému pronikání do pochvy. V tantře tantrický mistr ženu nejdříve požádá o svolení vstoupit do joni, než tak učiní. Pokud by žena souhlas nedala, nedovolí si stimulaci jakkoli přenést do pochvy.

Pokud pomalu a jemně vstoupíte prsty do pochvy, nikam nespěchejte. Nesnažte se proniknout hned napoprvé několika prsty najednou. Vše má svůj čas a proto nejdříve použijte jen jeden prst a pomalu na něj ženu zvykejte a uvolňujte ji. Ideální je, pokud k laskání prsty přistoupíte formou smyslné hry a ne jako k pracovnímu úkolu. Nebojte se hrát, zapomeňte na obavy a starosti a snažte se dávat co nejkrásnější podněty a přijímat vzrušené reakce na vaši snahu.

Jak stimulaci ženského genitálu provádět?

Říká sem, že sex není "žádná věda", ale také se říká "nikdo učený z nebe nespadl"... Proto, když jste se alespoň zamysleli nad tím, co za techniku plánujete používat a náležitě se na ni připravili i očistou těla, nemusíte se obávat, že techniku stimulace pochvy prsty nezvládnete... Podrobněji se doporučenou přípravou zabývá článek "Příprava na stimulaci ženského pohlaví".

Zaujměte vhodnou polohu a soustřeďte se na vzájemné poskytování něžností. Rozhodně nespěchejte! Dlouhá milostná předehra ženu příjemně naladí, přiměřeně vzruší a odstraní napětí psychické i fyzické. Proto opravdu nespěchejte... Rozhodně se to vyplatí...

Žena při této technice nejčastěji leží na zádech a to jí později umožní doširoka rozevřít nohy. Mnoho žen si velmi cení toho, když si jejich partner lehne vedle nich, objímá je a laská a pak teprve rukou pomalu sklouzne do rozkroku. Při technikách stimulace ženského pohlaví se vždy začíná jemným, něžným hlazením a mazlením jejího okolí. Nejlépe je s hlazením začít na bříšku, Venušině pahorku a hlavně na vnitřních částech stehen. Když je žena připravena na stimulaci pohlaví, dá to muži najevo. Dokud sama doširoka neroztáhne nohy nebo nezačne mimovolně pohybovat pánví, znamená to, že ještě není na stimulaci pohlaví dostatečně připravena.

Málokterá žena touží po tom, nebo "vyžaduje", aby jí muž hned začal prsty vnikat do pochvy. Naopak, většina žen právě takovouto mužskou snahu posuzuje jako naprosto necitlivou, nepříjemnou a podvědomě se jí brání. Není to proto, že by nechtěla, aby jí muž v těchto místech dotýkal, ale potřebuje čas na přípravu. Když bude přirozeně vzrušená, sama naznačí, že nastal ten správný čas...

Když je žena dostatečně vzrušená, muž to pozná... žena sama, samovolně začíná rozevírat nohy a lehce začne pohybovat pánví. To vše je často doprovázeno citoslovci, kterými vyjadřuje své vzrušení...

Ale ani v tuto chvíli není úplně nejvhodnější začít prsty stimulovat přímo citlivý klitoris. Masáž klitorisu vždy začínejte lehkými doteky na vnějších genitáliích. Určitě bude lepší začít jemným hlazení Venušina pahorku" v místech, kde se stydké pysky spojují. Jemně hlaďte velké a později i malé stydké pysky a teprve až bude žena vzrušena přejděte na klitoris. Nezapomínejte na opakované hlazení třísel, vnitřní strany stehen a Venušina pahorku. Prostě se nejdříve věnujte jemné a láskyplné milostné předehře a nesnažte se hned přejít na stimulaci pohlaví.  Další informace naleznete v článcích "Milostná předehra" nebo Podrobněji je technika kroužení popsána v článku "Jak joni a klitoris stimulovat rukou". Přirozená lubrikace a vzrušení ženy Vám napoví, jak moc je žena připravena a zda postupujete správně.... teprve pak je možné začít s jemnou stimulací klitorisu...

Klitoris

Klitoris je jedním z nejdůležitějších míst pro navozování a zvyšování sexuálního vzrušení ženy a je potřeba jej dobře znát pro další rozvíjení ženské sexuality. Klitoris vystupuje v horní části vulvy v místě horního spojení velkých stydkých pysků a je kryt kapucí, která jej kryje a chrání. Velikost klitorisu je u každé ženy individuální a proto některé ženy mají klitoris větší nebo menší, podobně jako muži mají menší nebo větší penisy. Jako velikost penisu není pro prožívání sexuálního vzrušení muže nejdůležitější, podobné je to i s velikostí poštěváčku u ženy. Klitoris je protkán velkým množstvím nervových zakončení z nichž nejcitlivější jsou v jeho horní části. Při vzrušení se klitoris začne plnit krví a zvětšuje se a s tím se zvyšuje i jeho citlivost na přenášení vzrušivých podnětů do nervové soustavy a mozku.

Povrch klitorisu je velmi citlivý a i jemný dotek na nevzrušený klitoris může být příliš silný. Je potřeba mít upravené ruce a hladkou kůži prstů, jinak může být dotek nepříjemný až bolestivý a o vzrušení z doteku se vůbec nebude dát mluvit.

Některé ženy nemají rády přímou stimulaci poštěváčku a dávají přednost jeho stimulaci přes kapuci, jiné vzrušuje přímá stimulace odkrytého klitorisu a další vyhledávají kombinaci obou způsobů. Proto je třeba vysledovat, co se ženě líbí a kdy. Také je potřeba o pocitech mluvit a nebát se vzájemně si sdělit, jaké pocity při dotecích prožíváte. Nemusí se zrovna jednat o komunikaci typu "Jsem dobrej, že jo Mařeno" nebo "Seš fakt dobrej Karle....", ale většinou stačí sledovat nonverbální komunikaci výrazu tváře, pohybu těla, jemného zasténání či prohnutí těla. Důležitou informací pro muže je i ženino zvlhnutí, případně chvění těla a pohyby hlavy ze strany na stranu. Hodně napoví právě výraz tváře, kousání se do rtů, či svírání rukou. Každá žena je opravdu jiná a muž si musí sám vytvořit z gest, pohybů a citoslovců představu o tom, jak se jeho snaha promítá do ženina vzrušení. Některé ženy při velkém vzrušení prožívají ženskou ejakulaci, která většinou svědčí o velkém prožitku při vaginálním dráždění oblasti bodu G. Muž se prostě musí seznámit s reakcemi ženy a rozpoznat její skutečné ukazatele míry sexuálního vzrušení. Proto je technika vzrušování prsty až do vyvrcholení vhodná spíše pro páry, které se již znají a mají reakce na vzrušení u svého partnera odpozorované.

Zážitek společné masturbace je nenahraditelný

Co se týká stimulace poštěváčku, pak je vhodné vidět svoji ženu, jak si sama provádí jeho stimulaci až do nastoupení orgasmu. Proto je prospěšné vyzkoušet si společnou masturbaci a při ní odpozorovat, co si žena podvědomě dělá sama pro navození maximálního vzrušení a prožití orgasmu. I samotné prožívání orgasmu napoví jak postupovat v tento vrcholný okamžik sexuálního vzrušení. Není nutné se předhánět v extra složitých stimulacích. Právě při své masturbaci rukou nebo vibrátorem se žena bude snažit dělat především to, co je jí příjemné a co ji dovede k vyvrcholení. Možná Vás překvapí, že při narůstajícím vzrušení zvolí i delší doteky a tlaky bez pohybu, kdy bude prožívat nastupující vzrušení a v klidu si vychutnávat dotek nebo tlak na konkrétním místě. Nejlépe to uvidíte při stimulaci klitorisu vibrátorem, kdy většina žen preferuje jemné pohyby a jeho přiložení na jedno místo, které ji nejvíce vzrušuje. Většinou na něm zůstane tak dlouho, dokud se cítí dobře a v klidu bez pohybu prožívá narůstající vzrušení. Někdy pozici změní jen krátkým pohybem a opět zůstává na místě až se dostaví vyvrcholení a uvolnění. Někdy pohyb vibrátoru nebo prstu na klitorisu nebo kolem něj může také poskytovat vzrušení, ale také ho může zbrzdit nebo snížit jeho intenzitu. Masturbující žena může být z pohledu muže mnohem méně "akční", jak by muž předpokládal. To všechno však jsou velmi cenné informace, které může ze společné masturbace muž získat pro jakoukoli formu stimulace, kterou pak bude sám provádět.

Stažení klitoridální kapuce, obnažení klitorisu

Pokud se rozhodnete přetáhnout z klitorisu jeho kapuci a přímo stimulovat klitoris dotekem, mělo by to být až tehdy, když již bude žena vzrušená a klitoris zvětšený. Stažení klitoridální kapuce se provádí směrem k ženinu bříšku a to jemným tahem, nejlépe palcem. Kapuci přetáhnete a kůži přidržíte na stydkém pahorku, kde je mnoho nervových zakončení kořene poštěváčku a tlak v těchto místech je pro ženu velmi příjemný. Přímý kontakt na poštěváčku většina žen upřednostňuje teprve až když je blízko vyvrcholení.

Stimulace a rozsah pohybu

Stimulaci klitorisu může provádět celou řadou technik a pohybů. Mohou to být malé kruhy, pohyb ze strany na stranu nebo nahoru a dolů. Velmi silným podnětem pro stimulaci poštěváčku je jeho sevření prsty přes kůži kapuce a jeho mnutí mezi prsty. Intenzivní pocity žena prožívá i v okamžicích, kdy necháte hrášek poštěváčku při sevření přes kůži přeskakovat tam a zpět v sevření mezi palcem a ukazováčkem.

Může se dostavit klitoridální orgasmus

Stimulací klitorisu nejvíce žen a nejsnadněji dosahuje orgasmu. Klitoridální orgasmus se může lišit v intenzitě, způsobu prožití i délce orgasmických stahů dělohy ve srovnání s prožitím orgasmu spojeného se stimulací bodu G. Po prožití orgasmu může zůstat klitoris vysoce citlivý, ale jeho další stimulace bez chvilky uvolnění a odeznění pocitů orgasmických stahů může být až bolestivá. Proto je mezi vícenásobnými orgasmy lépe chvilku počkat a teprve potom začít znovu s dalším jemným hlazením vedoucím až k dalšímu orgasmu. Možné je také přestat se stimulací klitorisu a přejít ke stimulaci vagíny a bodu G. Reakce ženy jsou však opravdu individuální a je nutné se přizpůsobit potřebám ženy a ne jí vnucovat svoji představu o počtech orgasmů a způsobech jejich navození. Více informací najdete v článku Jak popsat orgasmus u ženy?

Techniky stimulace pochvy prsty

Dá se uvažovat o dvou zásadních technikách stimulace prsty. V obou případech by tato stimulace měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Při první žena leží na zádech, při druhé na bříšku.

Ať zvolíte jednu nebo druhou variantu platí, že na začátku úplně stačí jemně a citlivě a hlavně pomalu vsunout jeden prst a lehce s ním pohybovat nejdříve v poševním vchodu a pak v pochvě. Pohyb prstu by měl být rozhodně pomalý a jeho špičkou můžete navíc pomalu kroužit kolem dokola. Když budete sledovat reakce ženy, zjistíte, jaký pohyb je pro ni nejpříjemnější. Nemusíte se hned snažit pronikat do hloubky. Naopak pomalé a jemné zasouvání, vytahování a kroužení prstem poskytuje ženě nejvíce vzrušení. Nemusíte pochybovat o tom, že o hlubší proniknutí si řekne sama... Přirozenou lubrikaci ve spojení se vzrušením jsme se už zabývali. Pokud z jakéhokoli důvodu lubrikace není dostatečná, pak je potřeba ji doplnit slinami nebo lubrikantem. Bez dostatečné lubrikace by pohyb prstů na sliznicích stydkých pysků nebo pochvy byl ženě nepříjemný a možná i bolestivý.

Postupně můžete přidávat na intenzitě pohybu a po chvíli (delší chvíli) můžete i přidat další prst. Nejčastěji se pro stimulaci pochvy vyžívají dva prsty. Když budete experimentovat, dejte na to, co se nejvíc líbí Vaší ženě, ne Vám. Většina žen říká, že jeden prst je málo a tři moc... Tak asi ty dva budou nejlepší... Podrobnější informace naleznete v článku "Techniky stimulace pochvy prsty".

Jak žena prožívá vaginální orgasmus od stimulace bodu G? 

Bod G je ekvivalentem prostaty u mužů. Hmatatelný je v pochvě teprve když je žena sexuálně vzrušená. Tehdy se postupně zvětšuje a celá jeho oblast se naplňuje a bytní a je rozlišitelná i jiným pocitem na dotek oproti ostatní sliznici pochvy. Protože je bod G hmatný pouze při velkém vzrušení ženy, může být stejná oblast pochvy bez vzrušení jen obtížně nalezena a popsána. Další informace o bodu G naleznete v článku Bod G - Grafenbergův bod.

Při stimulaci bodu G může u některých žen docházet při vysokém vzrušení k výstřiku nebo výtoku tekutiny podobné výronu ejakulátu u muže. Tento stav se nazývá ženská ejakulace.

Jaké má žena pocity při vaginálním orgasmu?

Vaginální orgasmus se dá nejsnadněji dosáhnout stimulací spojenou s hlazením, kroužením, tlakem a třením oblasti bodu G a jeho okolí. Účinnější a pro většinu žen příjemnější je stimulace širšího okolí, než jen tlak a masáž přímo na předpokládaném místě bodu G. Každá žena má tuto oblast jinak citlivou a také i jinak velkou. Příjemné pocity tak nemusí vždy prožívat jen na jediném místě, ale celkové vzrušení může vystupňovat stimulace oblasti jako celku. Je velmi těžké popsat pocity při orgasmu, je to stejně těžké jako popsat vůni květů. Pokud se ženě podaří orgasmus vaginálního typu prožít, pak je to pro ni většinou pocit, který zasahuje celé tělo. Nejdříve se maximální vzrušení a následná orgasmická křeč prostoupí pánevní dno a vyplní celou vaginální oblast. Hluboký a silný prožitek orgasmu se pak nekontrolovaně šíří po celém těle. Žena zažívá pocity blaha, které se rozlévají do celého jejího těla a ona se jim plně oddává. Jedná se o hluboký emoční zážitek, který ženu silně zasáhne a navede jí většinou silné uvolnění na emoční úrovni. Mnohdy po tomto zážitku žena pláče, směje se a nebo se cítí otevřená, oddaná až zranitelná na velmi hluboké citové úrovni. Jedná se o velmi silný zážitek nejen pro ženu, ale také pro muže, který jej dokázal navodit. Po tomto prožitku by si žena měla chvíli odpočinou a nechat pocity doznít v láskyplném objetí muže.

Stimulace prsty a bezpečný sex

Jednou možností je použít chirurgické rukavice. Dají se z hlediska "bezpečného sexu" považovat za barierovou ochranu. Ochrání ženu i v případech, kdy má muž drsnou kůži na prstech nebo záděry. Rukavice mají hladký povrch a ve spojení s přirozenou lubrikací nebo lubrikantem uvnitř pochvy dokonale kloužou. Takovýto "hladký pohyb" prstů uvnitř pochvy udělá dobře každé ženě. Z pohledu bezpečného sexu je použití barierové ochrany rozhodně vhodné až nezbytné. Zvláště v přípdech, kdy se jedná o náhodné, nebo krátkodobé partneské vztahy. Někteří muži mají problém s alergií na poševní sekrety. Použitím chirurgických rukavic se dá podráždění kůže prstů od kyselého vaginálního sekretu bezpečně předejít. Výskyt takového alergie je však v praxi opravdu jen ojedinělý.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)