Jste zde

Stimulace vulvy prsty - chvění děložním čípkem

Stimulace vulvy prsty - chvění děložním čípkem

Volné pokračování článků "Stimulace vulvy prsty - "prstění"" a "Stimulace vulvy prsty - techniky "prstění"".
Technika penetrační části "Tantrické masáže joni".


Jakákoli technika stimulace pohlaví ženy by měla být prováděna až po příjemné milostné předehře, která ženu naladí a vzruší. Také nezapomeňte na dodržení zásad pečlivé přípravy na stimulaci ženského pohlaví!


Technika se provádí v poloze při které žena leží na zádech, nohy má pokrčené a doširoka rozevřené. Nohy je vhodné pod koleny podložit pohankovými polštářky nebo jinou pevnější podporou. Vyžaduje velmi dobrou přirozenou lubrikaci nebo musíte použít kvalitní lubrikant.

Jak se chvění děložním čípkem provádí?

Znovu a důrazně připomínám, že tato technika se může provádět až tehdy, když je žena vzrušená a dostatečně přirozeně lubrikovaná!!! Bez dostatečné přirozené lubrikace je nutné použít kvalitní lubrikant!!!

Pomalu zasuňte dva prsty (ukazováček a prostředníček) do pochvy. Zůstaňte chvíli v klidu aby si žena na přítomnost prstů v pochvě zvykla. Ta chvíle klidu je potřebná i proto, aby se uvolnilo napětí svalů pochvy poševního vchodu. Další stimulace pak bude snadnější a pro ženu příjemnější. Nejedná se pouze o techniku stimulace uvnitř pochvy v oblasti děložního čípku. Je potřeba, aby příjemné pocity a vzrušení, které se ženě snažíte navodit, bylo plnější a prostorovější. Proto je potřeba stimulaci zaměřit nejen na oblast děložního čípku, ale také na oblast bodu G a nesmíte zapomenout ani na klitoris. Vzhledem k tomu, že technika je spojena s vložením prstů do pochvy, můžete stimulaci klitorisu provádět tak, že dlaní tlačíte na Venušin pahorek a klitoris krytý klitoridální kapucí. Stimulace klitorisu tedy bude nepřímá. Dlaní tlačte na stydký pahorek a pomalu s ní v malých kroužcích pohybujte. Dlaň ruky pak tlakem a třením stimuluje stydký pahorek (a pod jeho tukovou vrstvou probíhající "kořeny" klitorisu), velké stydké pysky a klitoris. Vzhledem k jeho nepřímé stimulaci není na závadu, když bude krytý klitoridální kapucí. Pro navození vzrušení je důležité, že díky přítlaku dlaně a jejímu kruhovému pohybu bude klitoris stimulovaný i sliznicí kapuce a kůží dlaně. Při pohybu dlaně se samozřejmě pohybují i prsty zasunuté do pochvy. Není to sice nijak intenzivní pohyb, ale přesto díky němu dochází ke tření prstů o stěnu pochvy.

Při "běžném" zasunutí prstů do pochvy se nejdříve doporučuje pozornost zaměřit na oblast bodu G. Takováto stimulace zatím nevyžaduje hluboké zasunutí prstů do pochvy. Bod G se nachází v 1/3 horní stěny pochvy a jeho stimulace je relativně snadná. Teprve hluboké zasunutí prstů do pochvy však zajistí stimulaci pochvy blízko děložního čípku.

Po chvíli takovéto pomalé stimulace pohyb dlaně zastavte. Dopřejte ženě chvilku klidu, aby změnu zaznamenala. Poté při maximálním zasunutí prstů do pochvy začněte pomalu prsty vibrovat tak, aby polštářky prstů rozechvěly zadní stěnu pochvy v okolí děložního čípku. Kontaktu s děložním čípkem se přitom cíleně vyhýbejte!!!

Vibrace děložním čípkem se provádí v několika "vlnách". Nejedná se tedy o trvalou, dlouhodobou stimulaci pomocí vibrace, ale o krátkodobé postupné rozvibrování tkáně okolí děložního čípku a o postupný přechod do klidu. Na začátku "vlny" vibraci prstů začínejte pomalu a velmi ohleduplně, postupně zrychlujte a po chvíli intenzitu i frekvenci vibrací snižujte až do klidu. Co největších vibrací se snažte dosáhnou postupně, ne "nárazově"!!! Přitom dávejte velký pozor na to, aby nedošlo k přetížení poševního vchodu, nebo aby vaše dlaň příliš netlačila na oblast klitorisu. Neustále sledujte, jak žena reaguje a pokud naznačí, že jí není příjemná, ukončete ji!!! Nemusíte se obávat, že to nepoznáte - podle reakcí ženy a výrazu tváře snadno poznáte, zda jí je vibrace příjemná nebo není!!! Znovu však upozorňuji, že rozvibrování stěny pochvy se neprovádí celými prsty, ale jen polštářky jejich posledních článků. Cílem není rozvibrovat celou pochvu - to by mohlo být nepříjemné až bolestivé. Cílem je rozvibrovat stěnu pochvy v hloubce poblíž děložního čípku. Nepřímo při tom dojde také ke stimulaci oblasti bodu G a oblasti okolo děložního čípku.

Některé ženy tato technika nesmírně silně vzrušuje, jiné se jí mohou i bránit. Proto je potřeba zjistit, jak takovéto dráždění žena vnímá a podle toho je pak provádět.


Některé ženy při takovéto stimulaci mohou prožívat pocity velmi silného vzrušení. Dokonce vzrušení může být tak silné, že prožijí ženskou ejakulaci.


Zopakujme si to
Vibrace začínejte pomalu, postupně je zrychlujte a podle toho jak žena reaguje, dosáhněte až jejich maxima, postupně jejich frekvenci snižujte až do klidu. Pak následuje chvilka odpočinku jak pro vás, tak také pro ženu. Vibrace poté můžete zopakovat. S takovouto stimulací to nepřehánějte ani tehdy, když se to ženě bude hodně líbit. Úplně stačí techniku chvění opakovat 5x až 6x.


 

POZNÁMKA
Prstění (prstování, anglicky fingering, latinsky penetratio digitibus, odborně také digitální penetrace) je nepenetrační sexuální praktika (bez penetrace penisem) využívající jeden nebo více prstů ke stimulaci klitorisu, pochvy nebo konečníku. Společně se stimulací mužského penisu se jedná o nejběžnější formu autoerotiky nebo vzájemné masturbace. Lidově se pro tuto techniku používá název "prstění", "prstování" nebo "soulož prsty".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje