Jste zde

Masturbace pomocí prstů - ženská masturbační technika

Masturbace pomocí prstů -  ženská masturbační technika

Volné pokračování článku "Masturbace ženy".
Technika patří mezi "Nejčastější ženské masturbační techniky".

Při milostné předehře nebo při nepenetračním sexu se často využívá technika stimulace pochvy prsty - "prstění". Ta se samozřejmě provádí ve dvojici a je velmi oblíbená a často využívaná. Stimulace vulvy a penetrace pochvy prsty při milování je však technika, které v naprosté většině případů předchází zkušenost ženy s masturbací. Je to logické, protože masturbace je tou nejpřirozenější sexuální aktivitou, při které se žena seznámí nejen se svým pohlavím, ale také většinou prožije první zásadní pocity vzrušení a pravděpodobně i první orgasmus.

Zkušenosti s vlastní stimulací pohlaví masturbací by měly předcházet jakýmkoli jiným párovým masturbačním technikám nebo milování. Pokud žena zná masturbaci pomocí prstů a dokáže se pomocí ní dovést k vyvrcholení, pak je velmi pravděpodobné, že orgasmu touto technikou dosáhne i při milování s partnerem.

Nejcennější je to, že žena pozná, co jí hlazení, hnětení nebo tření pohlaví pomocí prstů může poskytnout. Pokud takovouto zkušenost má sama se sebou, pak ví, že s partnerem to bude možná ještě intenzivnější prožitek. Vše se musí člověk naučit. A když už něco umí, může to naučit i partnera...


Musíme si uvědomit základní rozdíl mezi masturbací a stimulace pochvy prsty - "prstění" při milostné předehře nebo při milování. Při masturbaci se žena dotýká a vzrušuje sama sebe. Dotýká se svého těla přesně tak jak potřebuje a jak vnímá, že jí je nejpříjemnější. Protože rozhoduje o každém pohybu, laskání nebo stimulaci sama za sebe, je tato technika nejsnadnější cestou k navyšování vzrušení a k dosažení vyvrcholení. Masturbace, kterou si žena provádí sama je z tohoto pohledu daleko snadnější cesta ke vzrušení a k dosažení vyvrcholení, než je cesta stimulace partnerem (nebo partnerkou).


Z tohoto pohledu je jasné, že by žena své zkušenosti získané při masturbaci, měla využít k tomu, aby svého partnera naučila dotýkat se jejího těla a pohlaví.

Masturbace před zrcadlem je užitečná

Ideální pro seznámení se se svým pohlavím je použít zrcadlo. Rozhodně se vyplatí pozorovat to, co při masturbaci děláte a jak na to reaguje vaše tělo při masturbaci se zrcadlem. Jedná se o běžnou masturbační techniku doporučovanou sexuology pro pozná ní vlastního pohlaví a pro seznámení s jeho reakcemi na doteky, laskání a stimulaci. Zrakové podněty jsou jednou z významných složek sexuálního vzrušení a pomáhají nejen s pochopením toho, jak vlastní pohlaví vypadá a jak reaguje při vzrušení, ale také vzrušení přináší. Pohled na vlastní pohlaví při masturbaci je pro řadu žen velmi příjemný a vzrušující. Zvláště ve chvílích, kdy vidí změny které vzrušení provází. Když své vzrušení vidí a současně ho také prožívají. Na základě těchto zkušeností se sledování masturbace v zrcadle se pak později, při milování, můžete spolehnout na to, že vás bude vzrušovat i vlastní sex v pozorovaný v zrcadle. Podrobněji se s tímto tématem seznámíte v článku "Masturbace před zrcadlem - ženská masturbační technika".

Jak masturbaci pomocí prstů provádět

Protože stimulace pohlaví prsy je při masturbaci prakticky nejčastější technikou kterou naprostá většina žen používá, budeme se jí zabývat v souvislosti s dalšími technikami, které ženy používají.

Pokud s masturbací začínáte, je to většinou v době dospívání, kdy se pomocí masturbace řeší uvolnění sexuálního napětí i detailní seznámení se s anatomií vlastního pohlaví a s jeho reakcemi na stimulaci a vzrušení. Základní znalost ženských genitálií je rozhodně vhodná. V dnešní době je předpoklad, že o anatomii ženského (i mužského ) pohlaví už děti a mládež něco ví...

Pro začátek si vystačíme se základní znalostí anatomie ženských genitálií jako celku. Stimulace se totiž provádí nejen na zevních genitáliích ženy (organa genitalia feminina externa), které tvoří stydký pahorek, velké stydké pysky (labia majora), malé stydké pysky (labia minora) a klitoris (poštěváček), ale také na části vnitřních genitáliích ženy, poševním vchodu a pochvě (vagině).

Dříve, než s experimentováním začnete, seznamte se prosím s článkem "Příprava na stimulaci ženského pohlaví". Tam se dovíte jak se na masturbaci připravit tak, aby nepřinášela žádná rizika...

V článcích "Masturbace ženy" a "Nejčastější ženské masturbační techniky" se dočtete, že způsobů masturbace je opravdu hodně. Kromě toho, že není kam spěchat je samozřejmě potřebná i jistá příprava a vytvoření podmínek pro nerušený a pohodový zážitek. Jak si pro masturbaci vytvořit podmínky, o tom je článek "Příprava na stimulaci ženského pohlaví"

Nebylo by vhodné duplikovat techniky články jen proto, že se používají při milování a při masturbaci. Jedná se prakticky o stejné techniky, jen u masturbace si žena vystačí sama se sebou a při milování jí je poskytuje partner (nebo partnerka). Pokud by se techniky o stimulaci pohlaví duplikovaly, mohlo by to navodit dojem, že se vlastně jedná pokaždé o něco jiného. Jenže to není pravda. Techniky jsou to stejné...

Techniky stimulace klitorisu můžeme rozdělit na

Podle podnětů, které stimulaci vyvolávají

 

Každá žena prožívá doteky v této oblasti jinak a jinak ji také vzrušují.

Techniku stimulace pohlaví pomocí prstů některé ženy používají pro navození vzrušení, se cílem naučit se dosáhnout vaginálního orgasmu. Tato "představa" většinou provází počáteční experimenty s masturbací. Později však většina žen pro stimulaci vaginy raději používá nějakou sexuální pomůcku. Prsty samozřejmě může používat také, jen pomocí sexuální pomůcky je to podstatně jednodušší.

Mnohem větší význam, než navození vzrušení pomocí vnitřní stimulace pochvy prsty, má získání zkušeností a znalostí o tom, jak pochva (vagina) uvnitř vypadá, jak a kde je na doteky citlivá. Důležité také je si pochvu vlastními prsty "ošahat" a prozkoumat si ji. Při takovém vlastním průzkumu nepotřebujete ani žádné pomůcky, vystačíte si s jedním, maximálně dvěma prsty. Za cíl si při svých zkoumáních rozhodně nedávejte navození vyvrcholení! Nemám obavu o to, že když s takovým průzkumem pohlaví začnete, bude chybět potřebné vzrušení - to už pocítíte v době, když vás napadne s takovýmto průzkumem začít... Rozhodně však doporučuji použít kvalitní lubrikant. Zpočátku by přirozené zvlhnutí navozené přirozeným vzrušením nemuselo stačit. Nesnažte se začít zasunutím prstu (nebo prstů) hned dovnitř do pochvy. Potřebujete se přirozeně vzrušit a uvolnit se. Proto postupujte tak, jak je vám nejpříjemnější. Hlaďte se na vnitřní straně stehen, ve tříslech, na velkých stydkých pyscích... Určitě přidejte hlazení a stimulaci prsou... To vše ke stimulaci vulvy a pochvy rozhodně patří a proto se na tyto příjemné podněty soustřeďte po tak dlouhou dobu, jak budete chtít. Až zatoužíte po zasunutí prstů mezi stydké pysky a do poševního vchodu, budete už příjemně vzrušená a takováto stimulace vám bude připadat naprosto přirozená a potřebná... Bez dostatečné lubrikace je jakákoli stimulace poševního vchodu nebo pochvy předčasná. Může dojít k mikrooděrkám a ty jsou po odeznění sexuálního vzrušení nepříjemné a mohou být příčinou podráždění sliznice a případně i jejích zánětů. Při zkoumání stydkých pysků si všímejte toho, kde se nachází klitoris. Je to důležité, protože právě jeho stimulace naprosté většině žen přináší nejvíce vzrušení. Hlazení, mnutí, tření... a dalším způsobům stimulace stydkých pysků věnujte náležitou pozornost a čas. Je potřeba naučit se je správně stimulovat a při tom zjistíte, jak se s nastupujícím vzrušení mění jejich tvar, narůstá jejich lubrikace i jak jsou citlivější a s každým dotekem vnímavější... Se zaváděním prstu do pochvy rozhodně nespěchejte. Nejdříve prozkoumejte, kde se nachází poševní vchod, jak je velký a pod jakým úhlem je potřeba zavádět prst do pochvy. To jsou neocenitelné zkušenosti nejen pro muže (při jeho stimulaci Vaší vulvy), ale měla by o to mít představu i každá žena.

Než vložíte prst do pochvy, použijte dostatek kvalitního lubrikantu. Při dostatečné lubrikaci je jeho vložení snadnější a příjemnější. Vloženým prstem prozkoumejte stěny pochvy, vyzkoušejte si jaké to je současně stimulovat vnitřek pochvy a hráz... Všímejte si pocitů, které přitom budete prožívat. Možná vás překvapí, že některá místa jsou na tlak a tření bříškem prstu citlivější a stimulace zvyšuje vzrušení. Pravděpodobně zjistíte i to, že pokaždé jsou, i na stejném místě, pocity jiné. Učte se rozpoznávat jakým tlakem, třením i jakým pohybem prstu si zajistíte ty nejpříjemnější pocity. Jde o to pochopit, že vnitřní stimulace pochvy není o jen pohybu prstem dovnitř a ven, ale že mnohem příjemnější může být například tlak na místě, o kterém víte, že je vnímavější, nebo kroužení, pohyb dopředu-dozadu a mnoho dalších jemných technik, které jsou rozvedeny v jednotlivých článcích o stimulaci pochvy. Jde o to pochopit rozdíl, naučit se techniky a hlavně se naučit je využívat tak, aby vzrušení příjemně narůstalo... Při těchto experimentech pravděpodobně zjistíte, že vnitřní stimulace pochvy je nádherným zážitkem, ale že dosáhnout vyvrcholení bez současné přímé nebo nepřímé stimulace klitorisu se orgasmu hned tak nedočkáte...

Podrobnější informace o masturbačních technikách naleznete v článku "Stimulace vulvy prsty - vnitřní stimulace pochvy".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

Štítky: