Jste zde

Masturbace - nepřímá stimulace klitorisu tlakem prstů

Masturbace - nepřímá stimulace klitorisu tlakem prstů

Hlavní téma: "Autoerotika - masturbace a onanie".
Volné pokračování článku "Klitoris - techniky přímé a nepřímé stimulace klitorisu".

O ženském klitorisu a jeho významu pro vzrušení ženy je už publikována spousta informací. Právem je považovaný za "ženský orgán rozkoše", díky němuž většina žen dosahuje vyvrcholení. Podobně je popularizovaný i bod G, přesněji oblast bodu G, která se anatomický nachází v první horní třetině ženské pochvy a je považovaná za nejcitlivější oblast pochvy. Jestliže díky stimulaci klitorisu ženy prožívají klitoridální orgasmus, pak díky stimulaci oblasti bodu G, některé ženy prožívají vaginální orgasmus.

Na existenci bodu G, jako na samostatný útvar v ženské pochvě, jsou rozporuplné názory. V posledních letech se spíše usuzuje, že umístění a celkový tvar klitorisu a jeho propojení (jeho inervace) s ženskou pochvou, může vysvětlovat zvýšenou citlivost části pochvy na sexuální dráždění. Pokud se žena vzruší při klitoridálním dráždění, souběžně s tím dojde i k rozpoznatelnému, někdy až zřetelnému nárůstu objemu prostorové tkáně klitorisu, která částečně obepíná poševní vchod a promítá se až do části pochvy. Zároveň dojde k intenzivnímu prokrvení a zvýraznění tkáně oblasti bodu G v pochvě, především v její první horní třetině, blíže k poševnímu vchodu. Je tedy více než pravděpodobné, že se jedná o stejnou tkán, která tvoří prostorový útvar klitorisu a ne o samostatná útvar.

Trochu opakování o klitorisu

Klitoris je prostorový útvar, který z běžného pohledu začíná jako známý "hrášek", vystupující z ženského těla mezi spojením velkých stydkých pysků nad poševním vchodem, který je krytý klitoridální kapucí. Pak postupuje směrem do Venušina pahorku a následně se dělí na "ramena" které obepínají poševní vchod a "prorůstají" do tkáně horní části pochvy. Při vzrušení ženy se klitoris zvětší, kapuce se částečně stáhne a tím obnaží nejcitlivější část klitorisu. To pak umožňuje jeho další, snadnější stimulaci penisem, jazykem, prsty ruky či sexuální pomůckou.

Cílená stimulace "ramen" prostorového útvaru klitorisu v místech, kde je jeho tkáň kryta tukem pod povrchem Venušina pahorku, směrem k Venušinu pahorku a po obou stranách směrem ke tříslům, navozuje u ženy vzrušení.

Vyzkoušet si to můžete poměrně snadno

Aby jakákoli stimulace klitorisu byla vůbec možná, musí být žena přiměřeně vzrušená. Proto se nejdříve příjemnou a vzrušující milostnou předehrou postarejte o to, aby žena se žena vzrušila. Když bude vnější část klitorisu viditelně zvětšená nebo když, například při orálním sexu, zbytnění "hrášku" klitorisu už budete vnímat pod špičkou jazyka, pokuste se bříškem prstu nebo prsty pomalu jemným tlakem zkoumat tu část klitorisu, která vede od jeho špičky směrem k Venušinu pahorku.

Lehkým (přiměřeným) tlakem nahmátnete zbytnělou část klitorisu pod kůží. Je podobná svalovému snopku a vede od špičky klitorisu do Venušina pahorku. Celkem snadno ho, při dostatečném vzrušení ženy, pod prsty rozpoznáte. Možná Vám bude pod prsty uhýbat, odskakovat (odbrnkávat). To je přesně ono. To je prostorová část klitorisu, která vede do Venušina pahorku.

Nespěchejte! Postupujte malými jemnými kroužky s mírným tlakem polštářku prstu po jeho části chráněné tukovou vrstvou Venušina pahorku. Soustřeďte se na okamžik, kdy cca 2 až 3 cm od "hrášku" směrem k Venušinu pahorku, začněte vnímat to, že je té tkáně trochu více a že se začne dělit doleva a doprava, kolmo na třísla. To jsou ona boční ramena klitorisu. Ta vedou až k poševnímu vchodu, který částečně obepínají a následně pak končí ve tkáni horní stěny pochvy. Z pohledu anatomie pochvy prorůstají a inervují především první horní třetinu stěny pochvy. Možná právě to je důvodem, proč je právě v této části ženská pochva tak mimořádně citlivá na jakoukoli stimulaci. Možná je ten hledaný bod G tak mimořádně citlivý právě pro blízkou přítomnost nervových zakončení klitorisu ve stěně pochvy. Možná je oblasti bodu G vlastně částí tkáně klitorisu.

Důležitá je spolupráce a zpětná odezva

Podle čeho poznáte, že postupujete správně? Je to jednoduché. Pokud správně "vyhmátnete" prostorová ramena klitorisu, bude to ženě velmi příjemné. Je pravděpodobné, že ji Vaše stimulace tlakem nebo tlakem a jemnými kroužky prstů bude vzrušovat nebo jí bude fyzicky a psychicky uvolňovat. Nenechejte se odradit případnými neúspěchy v experimentování a zkoumání... I tato technika potřebuje čas a zkušenost. Za nějakou dobu zjistíte, jaká stimulace ramen klitorisu se ženě líbí a to vás nejspíš povzbudí v dalším zkoumání... Až získáte zkušenosti a určitou zručnost, bude Vám naprosto jasné, že dobrá znalost anatomie klitorisu je pro navození ženského vzrušeními mimořádně přínosná.

Žena může muže vést. To neříkám správně - žena musí spolupracovat! Musí muže naučit správně ji stimulovat. Proto ho musí vést tak, že mu řekne, co je jí příjemné a co ji vzrušuje nejvíce. Prostě se bude snažit muži sdělit, která místa a jaké stimulace tlakem jsou nejkrásnější. Stačí používat citoslovce...

Tato technika se velmi dobře praktikuje v období milostné předehry, kdy žena jakoukoli stimulaci klitorisu a vagíny prožívá nejintenzivněji. Jedná se o jednu z technik, která bývá pro ženu překvapením, co všechno může při správné stimulaci prožít!!!

Významně nepřímá stimulace klitorisu tlakem prstů napomáhá nárůstu vzrušení také při orálním sexu. Tato technika se dá dokonale propojit se stažením klitoridální kapuce směrem k Venušinu pahorku. Palcem nebo dvěma prsty stáhněte klitoridální kapuci, až pod palcem nebo prsty ucítíte "ramena klitorisu. Pak stačí udržovat kapuci staženou a prsty nebo palcem tlačit na ramena klitorisu. Pokud přitom bude obnažený klitoris stimulovaný jazykem nebo sáním rtů, bude výsledné vzrušení až překvapivě větší, než tehdy, když tlak na ramena klitorisu chybí. Je potřeba tlak přiměřeně zvyšovat a snižovat, případně prsty jemně pohybovat v maličkých kroužcích. Stimulace tlakem od prstů pak bude proměnlivá a prostorovější.

Technika, při které se tlak na skrytou část ramen klitorisu vytváří dlaní a současně se prstem stimuluje viditelná část klitorisu, je popsána v článku "Stimulace vulvy prsty - Venušin pahorek dlaní a klitoris prsty".

 

Timulace klitorisu tlakem při orálním sexu nebo souloži

Stimulaci tlakem na ramena klitorisu může při orálním sexu nebo při souloži provádět i žena. Technika je to jednoduchá a velmi účinná. Žena svými prsty "uchopí" kůži a podkožní tuk Venušina pahorku a "povytáhne" je směrem k podbřišku. Může to zvládnou prsty jedné ruky, ale pokud použije obě ruce, bude to přesnější a účinnější. Takovýto pohyb zajistí obnažení klitoris zpod klitoridální kapuce a prsty se dostanou do míst, kdy jsou pod tukovou vrstvou Venušina pahorku uloženy ramena (kořeny) klitorisu. Tím, že kůži a tukovou vrstvu "povytáhne", napomůže nejen stažení klitoridální kapuce a obnažení špičky klitorisu a také se může přesvědčit o tom, že techniky tlaku na ramena klitorisu opravdu její vzrušení podpoří. Může tak výrazně pomoci nárůstu svého vzrušení a nezřídka až k dosažení vyvrcholení.

Podobné to může být i při souloži kdy při vhodně zvolené sexuální poloze může penis a především kořen penisu, stimulovat obnažený klitoris třením a tlakem a tlakem také oblast Venušina pahorku. Podrobněji se touto technikou zabývá článek "Soulož se stimulací klitorisu tlakem". Tření a tlak penisu na klitoris se běžně využívá v rámci technik penetrace v tantrickém sexu

DŮLEŽITÉ

Technika tlaku na skrytou část klitorisu a jeho ramena je vhodná i pro ženy, které mají problémy s dosahováním vyvrcholení bez současné stimulace klitorisu tlakem.
 

Často tyto problémy s dosahováním vyvrcholení mají ženy, které orgasmu dosahují při masturbaci pomocí stimulace třením vulvy o předměty nebo tělo. Je potřeba zjistit, za jakých podmínek je přídavný tlak na klitoris a jeho ramena tím spouštěcím mechanismem, na který je žena zvyklá při tření vulvy o předměty nebo pomocí sevření stehen. Několik "nápadů", jak v takovýchto případech postupovat naleznete také v článku "Techniky tření a tlaku - patří do partnerského života?".

Doporučuji seznámit se i s technikami, které popisují články ""Tribadismus", "Technika nepřímé stimulace klitorisu tlakem" a "Lubrikační prostředky vhodné pro tribbing".

 

Několik dalších způsobů stimulace klitorisu

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)