Jste zde

"Boží prst"

Boží prst

Volné pokračování článků "Tantra", "Umění doteku" a "Umění tantrické masáže".

"Umění doteku" představuje znalost dotknout se ve správnou chvíli na správném místě správnou technikou. Tak nějak vy se toto umění dalo jasně a srozumitelně popsat. V různých masážních technikách se používá dotek jedním nebo dvěma prsty. Tantra, Taoismus i Ajurvéda pro takovýto cílený dotek používají především "Boží prst".

Nejdříve si však vysvětleme, které dva prsty se používají tam, kde pocity masírovaného ovlivní cílený, přesně zaměřený kontakt prstů maséra.

Ukazováček a prostředníček
Nejčastěji se k hlazení klitorisu používá ukazováček nebo prostředníček. Co se týká přenosu energií je ukazováček považovaný za prst zatížený emocemi a to i negativními. Ne náhodou, když jsme rozrušení a vyčítáme něco jinému člověku, používáme právě ukazováček ke zvýraznění svého rozhořčení. Pro každého to však nemusí být dostatečně pádný důvod, proč zrovna ukazováček nepoužívat jako hlavní prst.

Z energetického pohledu je nejvhodnějším prstem prostředníček, o kterém se říká, že je to "Boží prst". Při tantrických a ájurvédských technikách se přikládá na "Třetí oko" (místo na čele mezi obočím). Je považovaný za prst, který vede nejvíce pozitivní energie. Tolik z pohledu přenosu energií.

"Boží prst" se používá ke stimulaci těch nejcitlivějších míst muže i ženy. O "Třetím oku" jsem se už zmínil. Tento prst se však také používá například při

Pokusím se to vysvětlit na té nejznámější a nejčastěji používané technice, kterou je stimulace ženského klitorisu prstem. Z energetického hlediska se jedná o prst, který vede nejvíce pozitivní energie a není zatížený negativními emocemi. Z pohledu přirozenosti doteku je prostředníček "Boží prst" výhodnější i proto, že při položení dlaně shora na Venušin pahorek umožňuje lepší stimulaci, protože směřuje přímo na klitoris. Z obou pohledu - energetického i praktického je tedy vhodnější naučit se hned zpočátku používat k masáži klitorisu právě prostředníček.

Podobně je tomu při stimulace pochvy prsty - "prstění", kdy je cíleně stimulována oblast oblast "Bodu G" nebo při masáži prostaty, stimulaci prostaty.

Poznámka:

Nejznámější vyobrazení "Božího prstu" je vyvedeno na obraze v Sixtinské kapli v Římě, na kterém se Bůh dotýká vztažené ruky člověka. Odtud i název pro "Boží prst" - prostředníček.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)