Jste zde

Nepenetrační sexuální styk má tradici...

Nepenetrační sexuální styk má tradici...

Pokračování článku "Sex bez penetrace penisem".

Informace a zkušenosti s nepenetračním sexem se předávají z generace na generaci stejně, jako informace o všech ostatních formách sexu.

Názory na sex a sexuální chování národů v různých částech světa jsou však hodně odlišné. Každá země má své zvyklosti, své obecně přijímané modely sexuálního chování i svá tabu. Názory na sex a to, co je dobré a co ne, se časem mění, změny to však jsou spíše pomalé a projeví se až po delším čase. To, co je pro náš svět naprosto samozřejmé, může být v jiné zemi jen obtížně akceptovatelné nebo se stává přímo nepřijatelným.

  • V některých světových kulturách je nepenetrační sexualita považována za "nesexuální“ a tedy společensky nekonfliktní. Proto může být považována za přijatelný způsob sexuálního chování jak u lidí nesezdaných, tak i u lidí žijících v "řádném" vztahu.
  • Naproti tomu v jiných kulturách je obecně považována za chování nepřijatelné, považované za "nepřirozené“, "nedůstojné“, "ponižující“ a případně trestné. Takovéto hodnocení se může týkat jak chování párů nesezdaných, tak také lidí žijících v partnerském nebo manželském vztahu. Na tento názor může mít vliv především náboženství, tradice a místní zvyklosti.
  • V některých zemích může být i forma nepenetračního sexu považována u nesezdaných párů za trestnou.

Na základě těchto odlišných poznatků z různých částí světa je nesporné, že způsob jakým prožíváme sex u nás, je pouze výsledek sociálně-kulturních vlivů v naší kultuře. Nemá proto smysl posuzovat co je a co není správné. Je potřeba se přizpůsobit místním podmínkám a zvyklostem a respektovat je. Tento tolerantní přístup je naprosto nutné přijímat v situaci, kdy jsme se pracovně nebo jako turisté ocitli v zemích s odlišnými názory na lidskou sexualitu, než jsou ty, na které jsme zvyklí. Je potřeba si uvědomit, že ani v našich končinách nemusíme považovat všechny formy sexuálních aktivit za "normální" a přitom pro lidi, kteří je praktikují jsou samozřejmou součástí jejich života.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)