Jste zde

Intercruralní sex - Coitus ante portas - soulož před branami

Intercruralní sex - soulož mezi lýtky

Hlavní téma: "Sex bez penetrace penisem".
Volné pokračování článku "Nepenetrační sex - "frottage" - sexuální tření".

Intercruralní sex (mezi lýtky) nebo interfemoralní sex (mezi stehny) patří mezi nepenetrační sexuální praktiky - "frottage" při kterých se vzrušení a vyvrcholení dosahuje pomocí tření penisu o části lidského těla. Tato praktika je využívána heterosexuálními i homosexuálními páry. Prakticky všechny formy tohoto druhu sexuálních aktivit potřebují pro vytvoření příjemných a vzrušujících pocitů náhradní formu lubrikace. Za tímto účelem se při nich používají lubrikační krémy nebo přírodní oleje. Na lubrikantech se při těchto technikách rozhodně nešetří...

Jak se sex třením provádí

Intercruralní sex nebo interfemoralní sex se provádí tak, že muž zasune penis mezi lýtka nebo stehna partnera nebo partnerky a pomalými pohyby jako při souloži dosáhne vyvrcholení. Pro vytvoření příjemného tření se používají lubrikační krémy nebo přírodní oleje. Praktika je realizovaná jak u homosexuální tak také u heterosexuální aktivity. Možná je také varianta vložení penisu mezi stydké pysky a jeho tření bez penetrace mezi nimi a po poštěváčku (leštění vulvy). U homosexuálního styku je další variantou tření penisu o šourek a u homosexuálního i heterosexuálního styku je tření penisu o perineum muže nebo ženy.

Heterosexuální formy

Sexuální výchova u dospívajících chlapců a děvčat může informovat o intercruralním sexu, jako o formě bezpečného sexu, při kterém je potlačeno nebezpečí nechtěného těhotenství a je zachováno panenství. Většinou se však o náhradních formách intimního sblížení moc nemluví. Přitom je možné tuto sexuální praktiku doporučit místo penetračního sexu při sexuálním experimentování mezi mladými lidmi začínajícími s erotikou. Tato sexuální praktika však je oblíbená i mezi staršími lidmi a mnozí muži, ale i ženy ji s oblibou používají pro zpestření partnerského života.

Některé dospělé ženy ji dokonce preferují v poloze "Na koníčka", kdy si penis nevloží do pochvy, ale přitlačí jej mezi rozevřené stydké pysky a pohybem pánevní oblasti jej třou mezi stydkými pysky a o poštěváček. Dokáží tak snadněji, pod vlastní kontrolou, dosáhnout orgasmu. Tato forma stimulace jim dokonce umožňuje společně s partnerem dosáhnout, častěji jak při jiných polohách, současného orgasmu. Základním předpokladem je samozřejmě intenzivní stimulace třením penisu mezi stydkými pysky a poštěváčkem, jaké by jiná sexuální poloha nedokázala zajistit. Variace heterosexuální formy intercruralního sexu je praktika, známá v Japonsku jako "sumata".

Nejedná se však o bezpečný sex!

Přestože tyto techniky patří mezi nepenetrační, nejedená se o bezpečný sex. Důvod je jasný - pokud není na straně muže použita barierová ochrana, tedy prezervativ, dochází při vyvrcholení muže k výronu ejakulátu a ten může zatéct do pochvy, případně může dojít k jeho styku se sliznicemi těla partnerky. Podobně je tomu s tělesnými tekutinami ženy které mohou přijít do kontaktu s penisem. Přestože nedochází k přímé stimulaci pohlaví, ženu tyto techniky mohou velmi silně vzrušit. V případech, kdy muž penis směřuje mezi stydké pysky, většinou dochází také ke kontaktu s klitorisem a stydkými pysky. Pro některé ženy to mohou být podněty, které je dovedou až k vyvrcholení. Tělesné tekutiny nakažené ženy se mohou přenést na penis muže a ten se pak může celkem snadno nakazit i přes to, že nedochází k průniku penisu do pochvy.

Coitus ante portas - soulož před branami

Někdy se může stát, že klasická soulož je v páru plně nahrazena souloží mezi stehna. Důvodem může být touha po bezpečné sexuální technice bez nutnosti použití jakékoli antikoncepce. Pokud je tato praktika dodržována bez výjimek, pak je to bezpečnější antikoncepcí než přerušovaná soulož, při níž občas dochází k úniku malého množství spermií v preejakulátu. Muž pohybuje ztopořeným penisem mezi sevřenými stehny své partnerky a soulož zakončí orgasmem mimo oblast vulvy.

Této technice se někdy říká klasický "coitus ante portas" - soulož před branami. Pokud po ejakulaci nedojde k zatečení ejakulátu nebo jeho zanesení do pochvy, pak nemůže ani dojít k otěhotnění.

Tato metoda antikoncepce však vyžaduje přísné dodržení zásady, že po ejakulaci se již ani muž, ani žena nesmí dotknout vulvy dokud není bezpečně odstraněn veškerý ejakulát z těla ženy a případně i z podložky na které se "coitus ante portas" odehrál. Nejlépe je umýt se před jakoukoli další případnou sexuální aktivitou. Nepatří tedy mezi bezpečné antikoncepční metody a má poměrně vysoké procento selhání. Páry které tuto techniku praktikují řeší uspokojení ženy před uspokojením muže a to většinou orálně, případně třením poštěváčku rukou nebo některou praktikou tření vulvy o tělo nebo penis partnera. Převládá však uspokojení ženy orální technikou po které následuje "coitus ante portas" v poloze "Na pejska" nebo v misionářské poloze.

Ženské lesbické formy - tribadismus

Forma tření pohlaví mezi ženami je nazývána "Tribadismus" nebo "tribbing". Nejedná se tedy o klasickou praktiku intercrurálního sexu, neboť ta vyžaduje zapojení mužského penisu. Dvě ženy si vzájemně o sebe třou vulvy nebo si třou vulvu o nohy, ruce, kolena, lokty a další části těla partnerky. Praktika pro dosažení vzrušení ženy touto formou může být prováděna nejen u lesbického, ale i u heterosexuálního styku. Vztahuje se také k masturbační technice, při níž žena tře svou vulvu o nějaký předmět, například polštář, podhlavník, čalouněnou část křesla nebo jiný měkčí předmět, s cílem dosažení orgasmu. Analogií mužského penisu může být použití vibrátoru nebo didla, které penis nahradí. Pak se dá hovořit o náhradní formě intercrurálního sexu mezi ženami.

Homosexuální formy

Intercruralní styk byl poměrně běžný ve starověkém Řecku. Anální sex byl považován za ponižující pro přijímajícího partnera a proto homosexuální sex mezi stehna byl mnohem přijatelnější. Starověký řecký termín pro tuto praktiku byl "diamērizein" ("dělat [něco] mezi stehny").
Používané sexuální polohy pro muže jsou prakticky stále stejné a to "Tváří v tvář", a "Mužská misionářská poloha"

Intercruralní sex mezi muži, je někdy známý jako "První rok","Oxfordský styl" a další. Je považovaný za techniku homosexuálního styku pro začátečníky. Tato praktika se často používá současně s jinou sexuální praktikou využívanou homosexuálními muži, kterou je "Frot - tření penisu o penis".

Historický pohled na intercrulární sex

Sex byl vždy bylo předmětem různých náboženských, případně tradicí daných omezení. Jak dokládají historické zdroje byla soulož mezi stehny běžná ve středověku, o čemž svědčí dobové dokumenty a popisy vztahů mezi mýtickými postavami. S touto sexuální praktikou se můžeme setkat i v historii a praktikovala ji jako součást sexuálního života řada významných historických osobností. Není podstatné, zda se jednalo o homosexuály, bisexuály nebo heterosexuály. Podle tehdejšího chápání sexuality to nebyl problém, ale vyjádření náklonnosti, případně jako forma bezpečného sexu při kterém se minimalizovalo nebezpečí otěhotnění při zachování vysoké intimity doteků. V období válek byla tato forma sexu sex mezi vojáky doporučována proto, aby "vytvořila pouto intimity a věrnosti" mezi vojáky, kteří si pak mohli více důvěřovat. Podobně tomu bylo v době Vietnamské války s praktikami hromadného sexu a výměny manželek mezi americkými vojáky bojujícími ve válce. I v tomto případě se předpokládalo zvýšení pocitu sounáležitosti mezi vojáky, kteří měli tu důvěru vyměnit si při sexu manželky. Známou spekulací je vztah Alexandra Velikého a Hephaestiona. V historických materiálech je tato praktika sexu mezi stehna popisována jako náhradní sexuální praktika používaná v chlapeckých školách zejména v 19. století. Je uváděna jako "praktika nadržených mladých mužů během dlouhé, chladné zimy". Stejně tak jak v minulosti, tak i dnes se jedná o sexuální praktiku, kterou v životě v nějaké podobě prožije poměrně velká část lidí. Většinou k tomu nepotřebují aby jim někdo radil, vyplyne to z okamžitého nápadu, potřeby nebo kontaktu, který vyvolá vzrušení a příroda si už poradí sama.

Intercruralní sex je stále poměrně běžnou praktikou v některých komunitách. Hodně také záleží na náboženských a demografických faktorech a národních zvyklostech. Na tuto formu sexu se většinou nahlíží shovívavěji a nepovažuje se za zásadní porušení náboženských nebo společenských zásad. V některých zemích dokonce ani není chápána jako forma sexu a tedy nepodléhá ani stíhání za poskytování sexuálních služeb. V některých zemích se s ní můžete setkat jako s povolenou masážní technikou, která neporušuje zákony proti prostituci a je tedy často prostitutkami nabízena místo pohlavního styku.

 

Poznámka:

Intercruralní sex - od "inter-" a latinského "crurál", lýtko nohy, nebo také
interfemoralní sex - od "inter-" a latinského významu "femorál" - stehno nohy

Někdy se můžete setkat i s překladem této techniky jako"interkrurální spojení", "čínský thighjob intercrurální sex" nebo "orientální interkrurální spojení".

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

Externí odkazy

(AK)(Z)(L)