Jste zde

Žaludem třít boční stěny pochvy

Žaludem třít boční stěny pochvy

Volné pokračování článku "Další způsoby penetrace při milování - Kámasútra".

Doporučená technika třít žaludem boční stěny pochvy z jedné strany na druhou, je v knize Kámasútra poeticky přirovnána k letu ptáka, který létá proti větru... 

Jedná se o techniku která je z pohledu stimulace pochvy na jejich citlivých místech spíše odpočinková. Tato technika předpokládá, že vstup do pochvy je pro muže "volný", tedy že žena má doširoka rozevřené nohy. Stimulace penisu v pochvě pak je spíše jemnější a to muži poskytuje i jistou míru relaxace. Při takovémto pohybu nedochází k tak intenzivnímu tření žaludu v oblasti jeho spodní části (u uzdičky), jak k němu dochází v polohách, kdy má žena nohy přinožené. Penis se pak může relativně pohybovat od jedné stěny pochvy k druhé. Tato představa je však hodně nadnesená, protože hodně bude záležet na vzájemném poměru velikosti pochvy a penisu. Jde spíše o to, že náklonem penisu může být tlakem a třením stimulována nejdříve například levá část stěny pochvy a pak pravá. Znovu však opakuji, že tento pohyb je hodně relativní...

Pokud se tato technika bude kombinovat s pohybem penisu v pochvě nahoru a dolů, vznikne technika, která se svým provedením bude blížit technice pohybu mořské vlny. Ta se však provádí při hlubokém zasunutí a nejedná se při ní o pohyb penisu v pochvě nebo o dráždění konkrétní části pochvy. Technika pohybu mořské vlny je zaměřena především na prožívání pohybu lingamu v joni. Tření žaludu o boční stěny pochvy nebo pohyb penisu v pochvě nahoru a dolů vyžaduje "klasický" pohyb penisu vůči pochvě dopředu a dozadu.

 

Další články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)