Jste zde

Erotická hra "Kámen, nůžky, papír"

Erotická hra "Kámen, nůžky, papír"

Hlavní téma: "Hry s erotickým podtextem - erotické hry".

Hra "Kámen, nůžky, papír" patří mezi dětské hry, se kterou se setkal asi úplně každý. Její pravidla jsou naprosto jednoduchá. Hra je rychlá a nedá se moc "švindlovat".

Rukou se naznačí tři symboly:

  • Kámen - ruka se sevře v pěst.
  • Nůžky - ukazováček a prostředníček vytvoří písmeno V, ostatní prsty se skryjí do dlaně.
  • Papír - rozevřená dlaň, roztažené všechny prsty.

Hráči se postaví proti sobě a současně pronesou větu "Kámen, nůžky, papír" a přitom při každém slovu kývnou rukou nahoru a dolů. Při posledním, třetím kývnutí nastaví ruku tak, aby prsty ruky byly buďto sevřené v pěst (kámen) nebo ukazováček a prostředníček vytvořil rozevřené písmeno V, případně ruka a prsty zůstaly rozevřené (papír). 

Výsledek je jednoduchý, nekomplikovaný.

  • Nůžky stříhají papír, ale nemají na kámen.
  • Kámen tupí nůžky, ale zabalí ho papír.
  • Papír stříhají nůžky, ale zabalí kámen.

Ten, kdo prohrál dává fant.


Hra může být provedena i více účastníky najednou

Jeden hlavní hraje proti ostatním. Když hlavní hráč má například symbol kámen a ostatní nůžky, pak vítězí kámen. Fant dávají protihráči.

Když ten hlavní hráč má kámen a další papír a nůžky, pak vítězí hráč, který měl papír. Kámen a nůžky dávají fant. Prostě vítězí ten, kdo vyhraje nad hlavním hráčem. Tehdy dává fant jak hlavní, tak poražení hráči, které hlavní hráč překonal. Hráč, který vyhrál, přebírá roli hlavního hráče.

Hra je rychlá a zábavná. Všichni hráči musí dodržet zásadu, že to, co na konci rukou naznačí, nesmí pak měnit. Prostě nesmí švindlovat a musí symboly rukou ukázat naprosto jednoznačně.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)