Jste zde

Erotická hra "Kdo je to?"

Erotická hra "Kdo je to?"

Hlavní téma: "Hry s erotickým podtextem - erotické hry".

Tato erotická hra se dá hrát v několika úrovních intimity. Její nejjednodušší, ale neméně erotickou podobu zná mnoho dětí už z dětství, kdy tato hra byla takovou nevinnou dětskou zábavou ve starších dětských kolektivech. Mnoho z nás ji nejspíš zná v podobě poznávání kamaráda nebo kamarádky, spolužáka nebo spolužačky pohmatem se zavázanýma očima. mnozí se s ní seznámili ve škole, někteří na táborech nebo setkáních kamarádů. V podobě, kdy jeden z party má zavázané oči a pohmatem má určit "kdo je to" se jedná o nevinnou hru, která však pro mnohé nebyla jen zábavná, ale také svým způsobem i vzrušující. Hráč se zavázanýma očima se rukama dotýkal hlavy ostatních přátel, kteří stáli "nastoupeni" v řadě před ním(ní). Pomocí rukou se zkoumaly vlasy, tvář, uši, nos ... a podle toho se mělo určit "kdo je to". Kouzlo této hry spočívalo především v tom, že se děti mohli bez obav dotýkat spolužáků nebo kamarádů a dovolit si tak kontakt, který by za jiných okolností vyzněl hloupě nebo nevhodně. Dále se zabývat touto dětskou hrou asi nemá smysl, jen bych vyzvedl to, že dovolovala kontakty mezi dětmi, které byly svým způsobem i určitou "školou doteku" a pomáhaly nevinnou formou v rozvoji bližších vztahů mezi nimi.

S vyšším věkem se tato hra dala rozšiřovat i na rozpoznávání "kdo je ti" pomocí dalších částí těla. Takováto hra samozřejmě předpokládala že se do ní zapojí pokud možno všichni přítomní. Většina se zapojila s nadšením, ten zdráhající se zbytek bylo nutné přemluvit. Pravidla byla stejná, jeden nebo jedna měla zavázané oči a ostatní se postavili se do řady. Rozpoznávání tedy probíhalo poslepu a pohmatem bylo nutné zjistit "kdo je to". Zábava to rozhodně byla, ale doteky jinde než na hlavě nebo ramenou už patřily k podstatně erotičtějším, ale o to zábavnějším... pro všechny. Postupně se všichni vystřídali a tak byl zaručen zážitek pro všechny...

Pokud se stejná hra "kdo je kdo" hrála v kolektivech starších chlapců a dívek, většinou studentů, a součástí jejich zábavy byl i alkohol, mohla hra mít už s tou dětskou nevinnou pramálo společného. Většinou se totiž hrála (hraje) na párty, kde již někdy nejde jen o nevinnou zábavu, ale kdy se předpokládá i erotika, vzrušení a možná i něco navíc. Základním předpokladem bylo a je, že se účastní všichni přítomní aby si neměli co vyčítat... Když ten(ta) se zavázanýma očima uhádne kdo před ní stojí, musí rozpoznaný dát fant. Když se hádající splete, dává fant on(ona). Postupně se v roli hádajícího vystřídají všichni... Takovéto pojetí hry už ji jednoznačně řadí mezi erotické hry při které rozhodně není nouze o zábavu, ale ani o erotiku...

 

Články s podobou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)