Jste zde

Mateřství a odkládání založení rodiny

Mateřství a odkládání založení rodiny

Hlavní téma: "Biologické hodiny".
Volné pokračování článku "Těhotenství a mateřství".

Za hlavní poslání ženy je považováno mateřství a výchova dětí. Žena a její dítě, to je symbol, který inspiroval řadu světových umělců, malířů, hudebníků a samozřejmě i mužů všech ras, etnik, vyznání i postavení. Většina žen si je svého poslání vědoma a je připravena své poslání naplnit.

Teoreticky je to jasné. Prakticky to už tak snadné v některých životních situacích není. K tomu, aby žena mohla být matkou je potřeba muže. Právě to nalezení vhodného muže může být problémem. Nejedná se přece o žádnou krátkodobou záležitost. nejde jen o to otěhotnět, donosit dítě, porodit ho, ale je nutné ho i vychovat. A to už je povinnost na celý zbytek života. Muž by pro ženu neměl být jen prostředkem, jak mateřství naplnit. Měl by být partnerem v jejím životě a otcem jejich dětí, které spolu vychovají až do dospělosti a i později jim budou oporou. Teoreticky je jasné, ale v praxi je mnohem obtížnější takový vztah nalézt, než o něm mluvit. Většina žen mateřský pud má a po dítěti a rodině touží. Mnohdy je pro ni však problém najít vhodného partnera, se kterým se takovýto cíl a úkol dá rozumně naplnit.

Většina žen, těch které žijí v manželství nebo partnerství i těch, které žijí single, si uvědomuje, že její doba pro bezproblémové mateřství je omezená a že její biologické hodiny jí pozdní rozhodnutí neodpustí. Její touha naplnit poslání být matkou se pak mnohdy stává určitým traumatem, které musí nějak řešit. Mnoho žen si však také uvědomuje, že nejde jen o to mít dítě, ale také ho vychovat v úplné rodině. Pokud žena nemá partnera kterého si umí představit jako otce svých dětí, pak svůj mateřský pud dlouhodobě potlačuje. Je to samozřejmě naprosto individuální.

Vztah k mateřství může mít mnoho podob

 • Ideální stav nastává, když se dva milují a z jejich lásky na svět přijde očekávané dítě. To je samozřejmě nejlepší stav, po kterém snad většina žen i řada mužů touží a o kterém sní.
 • Jsou však i situace, kdy těhotenství nastane neplánovaně, neočekávaně. Pak samozřejmě záleží především na situaci při které k tomu došlo. Lepší variantou je, kdy se to přihodí dvěma nezadaným lidem, kteří by se sice pro manželství nebo partnerství sami nerozhodli, ale nová situace jejich rozhodnutí urychlí
 • Složitější variantou je, když se těhotenství přihodí ženě jejíž partner je ženatý a má tedy své závazky v jiné rodině. To už je situace, která rozhodně není ideální, protože její vyřešení znamená vždy pro někoho utrpení a strádání. Na takovouto událost prakticky vždy doplatí žena ať už na jedné nebo na druhé straně. A samozřejmě na to doplatí především děti.
 • Nejméně příjemnou situací je stav, kdy žena zjistí, že čeká dítě, ale neví s kým. To je pak problém, který je velmi obtížně řešitelný a v lepším případě ženu donutí vychovávat dítě bez otce.
 • dalších situací může být celá řada. Od znásilnění počínaje až incestem konče. Nechci je však nyní rozebírat.

Další řada situací, kdy žena nemá partnera pro založení rodiny má následující scénář:

 • Jsou i ženy, u kterých je mateřský pud velmi slabý nebo se výchovy dítěte přímo děsí. Jejich mateřský pud prostě není natolik silný aby se na svět dítě odhodlaly přivést. Mnohdy pro ně dítě představuje životní překážku v kariéře, kterou před ním upřednostní. Může se však také stát, že si na jeho výchovu prostě jen netroufají.
 • Jsou i ženy, které příležitost mít děti prostě ignorují a děti mít ani nechtějí. 
 • Mnohé ženy nejsou spokojené se situací ve které žijí a nechtějí do ní přivést dítě. Nechtějí aby strádalo, žilo ve společnosti, která mu nedá šanci na slušný život. To jsou ženy, které jak říkají, "do takovéhoto světa dítě přivést nechtějí". Mateřství není povinnost, ale poslání. pokud se žena takto rozhodne, nemůže jí v tom nikdo zabránit.
 • Jsou ženy, které když odpovídajícího partnera nenajdou, raději zůstanou single a rodinu nezaloží.
 • Jsou i ženy, které absenci vhodného muže vyřeší tak, že se prostě nechají oplodnit ať už po dohodě s nějakým mužem nebo "neplánovaně". V lepším případě po muži nic nechtějí a dítě se rozhodnou vychovávat samy. V horším případě si od muže zajistí alimenty nebo podporu... Nyní se zastávám mužů, otců, neboť takovéto jednání od ženy může být někdy až nečestné. Staly se případy, kdy žena ke svému oplodnění vyžila sperma zachycené v prezervativu nebo prezervativy vědomě poškodila.
 • A určitá část žen, i když by dítě chtěla, prostě promešká příležitost a její biologické hodiny jí to nakonec už nedovolí.
 • Další skupina žen, přesto, že si uvědomuje, že pokud dítě budou chtít, pak musí jednat. Neumí si představit, že by kvůli dítěti musely přijmout i muže a bydlet s ním a starat se o domácnost. Obava z hádek, omezení, uskromnění se i ztráty soukromí nakonec převládne a raději zůstanou samy. 
 • Některé ženy mají tak vysoké nároky na svého partnera, že je nikdo není schopen bezezbytku splnit.

Důvodů, proč ženy odmítají být matkou je samozřejmě mnoho. Nemá smysl si je vyjmenovávat. Je to opravdu rozhodnutí každé ženy. Nyní se bavíme o rozhodnutí nemít dítě, ne ho zabít při potratu!!! Nemít dítě je svobodné právo ženy. Potrat je násilné přerušení již vzniklého života a na to už žena právo nemá, i když si ho mnohdy přivlastňuje.

Odkládání založení rodiny není často jen otázka přístupu ženy k mateřství. Mnohdy žena partnera má, ale ten s ní rodinu založit nechce nebo to odkládá. Jsou i takoví muži kteří ani otcem s plnou zodpovědností být nehodlají. V takovémto vztahu nakonec žena může propást příležitost matkou být.

Dlouhodobé používání hormonální antikoncepce od útlého věku vede ke zkracování reprodukčního období žen. Je těžko odhadnutelné o kolik se zkrátí plodné období ženy, která užívala hormonální antikoncepci například od 15-ti let a prakticky nikdy přirozeně nemenstruovala. Hormonální antikoncepce u některých žen vede k uvolňování více vajíček najednou v průběhu jednoho cyklu. Následkem je vyčerpání vajíček a nástup menopauzy v dřívějším, jak běžném věku. Proto se dnes už velmi obtížně odhaduje, do kdy se může žena považovat za bezpečně plodnou. Navíc je počítat i s delší dobou potřebnou na regeneraci těla po mnohaletém používání antikoncepce.

Pro řadu žen je  problém najít partnera se kterým by chtěla žít. Není to vůbec jednoduché rozhodnutí s někým žít po zbytek života. Založit s ním rodinu a vychovávat děti... 

Nechci se nyní zabývat problémy s výběrem partnera. Muži mají naprosto stejné problémy s výběrem partnerky. Mnohdy se lidé, kteří by spolu tvořili ideální pár potkají moc brzy, v době, kdy na vztah ještě nejsou připraveni nebo moc pozdě, když už jeden nebo oba žijí v jiném vztahu. Když se však spolu lidí rozhodnou žít a založit rodinu, pak by si měli uvědomit, že jakékoli úvahy o tom, zda to bylo rozumné by měli potlačit a měli by udělat maxim pro to, aby to rozumné bylo. Když se jim pak narodí dítě, pak už to není jen jejich vztah, ale i vztah k jejich dítěti a jejich dítěte k nim. Pak už se nejedná o to co chtě oni každá sám za sebe, ale i o to, co potřebuje jejich dítě, aby mohlo jednou žít podle vzoru svých rodičů. A to je velká zodpovědnost a závazek.

Váhání žen stát se matkou však ženám nelze mít až tak úplně za zlé. Je potřeba je opravdu chápat a podívat se na celý problém z jejich pohledu. Dnešní doba opravdu není až tak jednoduchá s snadná. Podpora rodiny je minimální, ženy na mateřské a s dětmi jsou pokládány za méně výkonné a nejisté a nakonec postavení rodiny ve společnosti je ve velké krizi. Rozvod je normální, soudy o děti a majetek na denním pořádku.... Dostat z některých mužů alimenty na výživu jejich vlastních dětí mnohdy žena nedokáže ani s pomocí státu... proto se váhání a obavám žen z mateřství není možné až tak divit.

Na závěr se musím zastavit u toho nejhoršího rozhodnutí, která žena může udělat a tím je rozhodnutí dítě uměle potratit. Dnešní společnost to považuje za jednoduché vyřešení problému. Někde jsem četl, že umělým potratem nylo zabito více lidí, jak za celo historii lidstva lidí zahynulo ve všech válkách dohromady. Pro dítě je to fatální stav - jeho likvidace. Většina žen, které k takovému zákroku svolí, si neuvědomuje, že do konce života zůstane trauma, které je bude pronásledovat a nikdy nezmizí.

Někde jsem viděl obrázek na kterém se mladá dívka dívá na těhotenský test, který jí říká, že je těhotná.
Pod obrázkem byl text "Máma mne zabije"
Na druhém obrázku vedle toho prvního bylo vyobrazeno maličké dítě v dívčím lůně
a pod ním text "Máma mne zabije".

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)