Jste zde

Podněty sexuálního vzrušení

Podněty sexuálního vzrušení

Volné pokračování článku "Sexuální vzrušení".

Vůně, chuť, zrak, hmat a sluch, to je pět smyslů, díky kterým získáváme zkušenosti a představu o našem okolí a světě ve kterém žijeme. Pomáhají nám získat nejen zkušenosti, ale také nám pomáhají při orientaci v situacích a událostech a prostředí. Patří však i mezi cesty, kterými přijímáme podněty sexuálního vzrušení. Ve chvílích sexuálního vzrušení naše smysly vnímají všechny podněty mnohem intenzivněji. Proto jsou důležité nejen pro běžný, ale sexuální život každého člověka.

Zrakový (vizuální) podnět

Erotických podnětů, které navozují sexuální vzrušení, těch může být celá řada. Zdroj erotického vzrušení je však pro každého člověka naprosto individuální. To co při pohledu vzruší jednoho, může druhého nechat naprosto chladným. Hodně také záleží i na celkové míře erotické hladiny zájmu prostředí ve kterém žijeme. Před sto lety byl nesmírně erotickým zážitkem pohled obnaženou ženskou nožku. Dnes by takovýto pohled sotva vzbudil zájem. Podrobnější informace naleznete v článku "Zrakový (vizuální) podnět".

Pro ženy:
Ženská je tím hezčí, čím míň je vidět, že o to usiluje.

Čichové podněty

Na vzrušení se významně podílí i čichové vjemy. Funguje to proto, že vůně a sex jsou jedno a to samé. Ve svém potu neseme látky, kterým se říká feromony. A jsou to právě feromony, co partnerku nebo partnera na nás vzrušuje. Ženy instinktivně přitahují mužské feromony a naopak. Navíc díky feromonům se u lidí projevuje zvýšená touha po něžnostech, hlazení, líbání a samozřejmě sexuálním spojení. podrobnější informace naleznete v článku "Čichové podněty".

Chuťové podněty

Ne nadarmo se říká, že "Láska prochází žaludkem". V případě chuťových podnětů vedoucích ke vzrušení se ovšem jedná spíše o chuťový zážitek spojený s tělem partnera nebo partnerky. Přirozená vůně a chuť potu, tělesných šťáv a pohlavních orgánů je jeden z velmi silných stimulů vedoucích ke vzrušení jak muže, tak i ženy. Především pro muže je vůně ženského pohlaví velmi silným afrodiziakem. Bližší informace naleznete v článku "Chuťové podněty vedoucí ke vzrušení".

​Gurmánská erotika - spojuje v jeden celek zrakové, čichové, chuťové a erotické podněty.

Gurmánská erotika - spojuje v jeden celek zrakové, čichové, chuťové a erotické podněty.

Sluchové podněty 

Touha po sblížení může být evokována i přes sluchové vjemy. Existuje biologická spojitost mezi hlasitou hudbou a sexem, jejíž příčina leží v tělísku ukrytém ve středním uchu, které se jmenuje kulovitý váček neboli sacculus. Dráždění této oblasti například hudbou, zajistí stimulace tělíska ukrytého ve středním uchu. To zabezpečí vysílání pozitivních podnětů do mozkového centra rozkoše, které je vyhodnocuje a mimo podle nich řídí i touhu po jídle a sexu. Čím víc je toto centrum stimulováno, tím větší bude touha. Ale nesvádějme vše jen na biologické spojitosti. Příjemná hudba prostě snadno vytvoří atmosféru vhodnou pro něžnosti, má vliv na lidskou psychiku a dokáže člověka uvolnit. Kombinace příjemné hudby, příjemného prostředí a pozornosti je pak ideální pro další rozvíjení intimity. Podrobnější informace najdete v článku "Sluchové podněty".

Líbání a doteky ústy

Líbání představuje ten nejjednodušší a přitom nejúžasnější způsob vyznání lásky, něhy a citů. Je to také nejčastější a nejintimnější sexuální technika používaná při milování. Líbání zcela určitě patří mezi nejpříjemnější okamžiky, které spolu dva lidé, kteří k sobě mají vztah, mohou prožívat. Na první polibky se prostě nezapomíná. Podrobnější informace najdete v článku "Líbání a doteky ústy" a článku "Francouzský polibek".

Erotické představy a myšlenky

Naše mysl je naší nejsilnější erotogenní zónou. Sex je doménou myšlenek a představivosti. Myšlenka na sex bývá i důvodem pro snahu jej uskutečnit. Někdy je řešením autoerotika, jindy jsou podmínky pro párové sblížení. Důležité však je, aby touha na sex byla u obou partnerů alespoň nějaká. Nestačí, když jeden partner má touhu a druhý o ní neví. Někdy stačí, když se předem lehce zmíníte, co vás napadlo a co máte v úmyslu provádět. Mnohdy stačí předem zavolat a druhý partner má pak čas se na vaši "myšlenku" připravit. Na sexuální život lidí však má vliv i to, co před ním dělali. Pokud se tedy před sexem budete dívat na televizi, pak i nálada, kterou jste při sledování programu měli, ovlivní i to, jak velkou touhu budete mít na sex. Podrobnější informace naleznete v článku "Erotické představy, myšlenky a erotické sny".

 

Pro zasmání

"Spolehlivější než kondom je česnek, natáčky a legíny."
(Jim Carrey)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)