Jste zde

Sluchové podněty - zvukové projevy při milování

Sluchové podněty - zvukové projevy při milování

Volné pokračování článku "Sexuální vzrušení".

Touha po sblížení může být evokována i přes sluchové vjemy. Existuje biologická spojitost mezi hlasitou hudbou a sexem, jejíž příčina leží v tělísku ukrytém ve středním uchu, které se jmenuje kulovitý váček neboli sacculus. Dráždění této oblasti například hudbou, zajistí stimulace tělíska ukrytého ve středním uchu. To zabezpečí vysílání pozitivních podnětů do mozkového centra rozkoše, které je vyhodnocuje a mimo podle nich řídí i touhu po jídle a sexu. Čím víc je toto centrum stimulováno, tím větší bude touha. Při milování však za vším nehledejte jen biologické spojitosti...

Příjemná hudba prostě snadno vytvoří atmosféru vhodnou pro něžnosti, má vliv na lidskou psychiku a dokáže člověka uvolnit. Kombinace příjemné hudby, příjemného prostředí a pozornosti je pak ideální pro další rozvíjení intimity.

Milostné citoslovce, vzdechy nebo projevy chvály

Podceňovanou složkou vzrušení je vyjádření průběhu vzrušení citoslovci, vzdechy i projevy chvály. Který muž nebo žena se nevzruší ještě víc, když slyší, že partnerka nebo partner prožívají, díky milování nebo stimulaci, krásné okamžiky.

Zvuky odpovídající vzrušení a emocím by se daly charakterizovat jako "vzdechy", "sténání", "křik až výkřiky", "motivační slova", jako jsou například "ano" nebo "ještě" "víc" nebo "výzvy a instrukce" jako jsou například "trochu výš", "přidej", "nepřestávej" a další... Projevům jako "ach jo..." se však raději vyhýbejte...

Citoslovce, hlasité vydechnutí i projevy nekontrolované vášně jsou velmi silným podnětem vzrušení, často pro oba partnery. Nakonec i ženu může překvapit a vzrušit to, že najednou prudce vyjádřila svou vlnu vzrušení nebo hlasitě vydechla. Někdy je překvapena tím, jak silně na ni zpětně zapůsobilo vlastní vzrušení...

Ženy si velmi často tajně přejí slyšet zvukové vyjádření, které jim při milování spontánně poskytne vzrušený muž. Je to pro ně povzbuzení a ujišťuje je to v tom, že se muži milování líbí a že ho žena vzrušuje... S muži je to úplně stejné...

Mnoho párů musí řešit různě složité problémy s bydlením a tedy i s intimitou při sexu. Na počátku vztahu to bývají komplikace s pronájmem nebo bydlením u rodičů, pak malé děti v ložnici s rodiči a nakonec obavy i o to, co by zvukům milování řekli sousedi... Výsledkem často bývá forma milování při které jeden nebo oba partneři krotí své vzrušení a nedovolí emocím při milování, aby se naplno projevily. Žena nebo muž jako "Němý Bobeš" se pak při milování často nemohou naplno uvolnit, potlačují vlastní emoce i vzrušení. Je to škoda nejen pro toho, kdo své vzrušení neumí nebo nechce vyjádřit, ale také pro toho, kdo se s ním miluje. Úplně chybí zpětná vazba na podněty stimulace nebo vzrušení. Často se partner nebo partnerka musí na konci milování dotázat, zda ten druhý vyvrcholení vůbec prožil...

Zvukové projevy a předstírání vyvrcholení

Ke vzrušení a vyvrcholení zvukové projevy prostě patří. To však ví i ženy (případně muži), kteří se rozhodnou své vzrušení a nakonec i vyvrcholení zahrát, tedy svým způsobem nasimulovat. Každá žena i muž prožívá svůj orgasmus jinak pocitově i svými projevy navenek. Jsou ženy, jejichž vyvrcholení provází intenzivní zvukové projevy a jsou ženy, které při orgasmu jen několikrát slabě vzdychnou. Jedním extrémem je tedy "Němý Bobeš" a druhým extrémem je, když partnerka při sexu či vyvrcholení vydává zvukové projevy, které neodpovídají tomu, co se při sexu děje... Většina žen i mužů je pak svými projevy někde mezi těmito krajními mezemi... Pokud se jedná o přirozené vyjádření toho, co prožívají, pak není nutné něco měnit. Jen se přimlouvám - techniku "Němý Bobeš" omezte na minimum...

To, jaké zvukové projevy jsou při milování přirozené a odpovídající jak míře vzrušení, tak také intenzitě stimulace, si musí každý pár odhadnout sám. Některé ženy mohou v okamžiku vyvrcholení ztrácet kontrolu nad svým chováním i tělem a mohou se projevovat mimořádně hlasitě i intenzivně. To však většinou odpovídá jejich celkovému naturelu a pro muže je jejich chování přirozeným vystupňováním vzrušení.

Pokud však žena "přehrává" proto, aby muži "udělala radost", muže to na něj někdy působit vzrušujícím dojmem, ale také to může vést k tomu, že hlavní je, aby sex naplno prožil muž.

Pokud totiž projevy vzrušení neodpovídají vzrušení skutečnému, nemusí muž vědět, jak na tom jeho partnerka se vzrušením opravdu je. Po vlastním vyvrcholení už pak řada mužů ve stimulaci ženy nepokračuje protože mají dojem, že si žena užila už dost... Ona však nakonec zůstane neuspokojená...

Pokud žena zvyklá přehrávat později změní partnera a nadále bude své vzrušení přehánět i s novým partnerem, může se klidně stát, že toho nového její zvukové projevy spíše odradí, než naladí... Jiná situace je samozřejmě v okamžiku, kdy žena nic nehraje a chová se přirozeně tak, jak to cítí.

Samostatnou kapitolou pak je předstírání vyvrcholení. Říká se, že orgasmus předstírají většinou ženy. Není to však úplně pravda, protože i v životě mužů jsou situace, kdy orgasmus předstírají i oni. Všechny orgasmy nikdy nikdo neprožije stejně. Pokaždé jsou trochu jiné a to je na nich právě to nejkrásnější... U ženy, která se při každém sexu zvukově projevuje stejně, jejíž zvukové projevy neodpovídají jejímu vzrušení a přitom "vyvrcholí" pravidelně společně s mužem, je skoro jisté, že někdy své prožitky a orgasmus jen předstírá. Bohužel, předstíráním orgasmu si ženy škodí a přitom naprosto zbytečně. Pokud by svému muži vysvětlily, co potřebují, co je vzrušuje a po čem touží, nemusela by většina z nich své vyvrcholení předstírat, ale mohly by je prožívat...

Článek pojračuje jako "Zvukové projevy vzrušení ženy muže vzrušují".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)