Jste zde

Jak se mění hodnocení spokojenosti se sexuálním životem

Jak se mění hodnocení spokojenosti se sexuálním životem

Hlavní téma: "Sexuální potřeba".
Volné pokračování článku "Sexuální chování a vztahy".

Spokojenost lidí s vlastním sexuálním životem je vděčným tématem nejen sexuologických průzkumů. Téma je relativně zajímavé a výsledek celkem nekontroverzní. Každý člověk má svůj pohled na to co je to být spokojený a tak ani výrazně velké negativní nebo pozitivní výsledné hodnoty takového průzkumu ho nijak nerozhodí. Připadá mi, že dělat průzkumy spokojenosti se sexuálním životem je jako dělat průzkumy k otázce jak nám chutná Kofola, doplněné o otázku, zda Kofola před dvaceti léty nebyla chuťově lepší, než ta dnešní.

Výsledkem jednoho takového průzkumu bylo, že "Po pěti letech je se sexem v manželství nebo partnerství spokojena jen polovina partnerů". Když to novinářsky obrátím, pak by ovšem výsledkem průzkumu mohlo být i sdělení že "Po pěti letech je se sexem v manželství nebo partnerství spokojena celá polovina partnerů!!!" Nevím přesně, k čemu takovéto průzkumy mají sloužit. Obávám se však, že jiný než informační charakter o "prováděném výzkumu" nemají. Z výsledků těchto průzkumů totiž nejsou dělány vůbec žádné závěry, které by tento "alarmující stav" nebo "povzbudivý stav" nějak řešily v každodenním životě lidí. Schválně uvádím oba novinářské pohledy neboť oba, tedy negativní i pozitivní pohled, by mohly být základem dalších zkoumání, analýz, prognóz i doporučení. Seriál na rok (minimálně)... Nijak se však tyto výsledky neprojeví například v doporučeních pro změny chování lidí nebo pro změny ve školství, společenském soužití lidí nebo v obecné výchově mladých lidí. Prostě takovýmto výsledkem je informace podaná jako pozitivní nebo negativní, podle toho, co je potřeba národu sdělit....

To, co by si měl normální, uvažující člověk z takovéto informace vzít je fakt, že spokojenost s vlastním sexuálním životem je vždy výsledkem nejen okamžitého hodnocení vztahu, okamžité emoční nálady nebo i fáze ve které se vztah nachází. Každý člověk by si ale měl také uvědomit, že pokud na takovouto otázku odpovídá sám za sebe, pak je jeho odpověď jen poloviční. Chybí k ní totiž hodnocení toho druhého partnera. Bez společného zhodnocení se na takovouto otázku nedá pravdivě odpovědět.

Když někdo hodnotí sex odděleně od lásky, vztahu, celkového pocitu životního naplnění, pak hodnotí jen sex. Technický sex. Byl sex minulý týden v sobotu večer lepší nebo horší, jak sex včera večer? Jak se dá na takovouto otázku odpovědět? Sex je přece součást života a život není jen o sexu. Proto i celková spokojenost se sexem je jen částí spokojenosti s vlastním životem.

Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že sex k životu v manželském nebo partnerském vztahu neodmyslitelně patří. Tak, jak se mění manželský vztah, mění se i pohled na partnerský sex. Vztah ovlivňuje vzájemná láska, fyzická i psychická přitažlivost, ale i zvyk, okoukání se navzájem nebo "únava ze vztahu". Určitě těch vlivů, ať pozitivních nebo negativních, najdeme víc. Ty pozitivní vášeň a touhu posilují, negativní pak stojí ze tím, že vášeň začne pomalu opadat. Jestli mají průzkumy nějaký význam, pak je v tom, že mohou podchytit tyto změny v čase. Jsou-li prováděny podle stejných pravidel a otázek, pak jejich výsledkem může být relativně srovnatelná informace o tom, kdy se pohled na sex ve vztahu začne měnit a jak. V současné době se udává, že k takovéto kritické změně pohledu na partnerský sex dochází zhruba po čtyřech letech trvání manželství nebo partnerství. také se tato změna hodnotí spíše negativně, tedy že "kvalita" sexu se snižuje. Logické by ale bylo, že se přibývajícími zkušenostmi by se technická kvalita sexu měla spíše zvyšovat. Přitom pocitově to lidé hodnotí opačně - že se kvalita prožívání sexu snižuje. Zřejmě ten hlavní problém v hodnocení spokojenosti nebude záviset na technickém, ale emočním, vztahovém prožívání sexu.

Určitě znáte tento vtip, který se k průzkumům skoro hodí:

Pesimista vidí v tunelu tmu.
Optimista vidí světlo na konci tunelu.
Realista vidí světla vlaku.
Strojvůdce vidí tři blbce na kolejích.

Jaký dopad má čas na sexuální touhu partnerů?

Sexuální touha se v čase mění. Nejen s věkem! Ona kolísá i v rámci období roku a dá i prohlásit, že na ni možná budou mít vliv i fáze měsíce. U žen však prokazatelně kolísá s fází ženského cyklu. A když k tomu přidáme notoricky známý fakt, že sexuální touha mužů i žen se výrazně mění vlivem únavy, stresu, životosprávy, touhy budování kariéry, dosažení slunečenského uplatnění, uznání nebo také moci. Podcenit se však nedá ani starost o zajištění rodiny, péči o děti, udržení zaměstnání nebo finanční starosti či naopak úspěchy. Samostatnou kapitolou pak jsou zdravotní potíže, nemoci fyzické nebo psychické problémy a nemoci, zvláště pak deprese.

Srovnání spokojenost v čase je srovnávat nerovnatelné. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky... Párová sexualita se rozvíjí, vyvíjí nebo chřadne, jako vše v našem životě... Srovnávat ji však v čase objektivně nelze.

Když si lidé sami pro sebe začnou srovnávat, zda to či ono bylo dříve horší nebo lepší, pak tak činí většinou ve chvílích, kdy vnímají ve svém životě změnu. Nezáleží na tom, zda ten pocit změny je pozitivní nebo negativní. Prostě vnímají změnu a reagují na ni srovnáváním s tím, co bylo dříve. Pak takovéto srovnání vychází tak, že dnes je to lepší nebo horší než bylo dřív. Ve chvílích, kdy je člověk spokojený a jeho život plyne v pohodě, ke srovnávání většinou nepřistupuje. Nemá důvod. prostě to neřeší.

Když lidé začnou srovnávat sex po letech společného soužití, pak srovnávají něco, co probíhalo za úplně odlišných okolností. Být zamilovaný a chtít sex dvakrát nebo i vícekrát za den je stejně přirozené, jako mít sex po dvaceti letech jednou za týden. Sexuální potřeba se prostě s věkem mění, vyvíjí se. Potřeba sexu v průběhu života se mění. V mládí bude pravděpodobně ovlivněná velkou touhou, napětím i prudkými emocemi. V pozdějších letech bude možná klidnější, vyzrálejší ale také kvalitnější. Možná... Vše bude záležet na tom, jak o vztah lidé průběžně "pečují" a jak se navzájem snaží vycházet jeden druhému vstříc. O svých přáních, pocitech i problémech je nutné s partnerem mluvit. Jedině tak se naváže dostatečně důvěrný vztah, který i po letech může průběžně reagovat na změny nejen v potřebách, ale i fyzických možnostech partnerů. Chápavá žena pomůže muži se sexuálními problémy jeho obtíže překonat a pozorný muž najde řešení, jak svoji ženu sexuálně uspokojit i s jeho potížemi. I se sexuální poruchou muže se dá žít plnohodnotný sexuální život.

Problémy ve vztahu mají dopad na sexuální život partnerů

Jak již bylo řečeno, sex je jednou z důležitých stránek manželského života. I pohled na sex se však v průběhu života mění. Z toho jasně vyplývá, že o svých přáních, pocitech i problémech je nutné s partnerem mluvit. Neřešení vývoje potřeb nebo častěji neřešení sexuálních problémů či potíží pak může mít dopad na sexuální partnerské vztahy. Tyto studie jsou známé a domnívá se, že každý si snadno představí, jak asi například dlouhodobé přehlížení toho, že žena nedosahuje při milování orgasmu změní pocity spokojenosti ve vztahu. To jsou však věci, které se dají při oboustranné svaze partnerů vyřešit. To jsme řešili v jiné části webu.

Mnohem méně pozornosti je však věnováno otázce, jaký dopad má neuspokojivý partnerský život na partnerský sex. Domnívám se, že tento vliv bude mnohem horší, než když tomu je naopak. Lidé, kteří si přestanou rozumět v životě si přestanou většinou rozumět i v sexu. Sex však jejich osobní problémy nevyřeší, ani kdyby si v sexu rozuměli dokonale. Nejčastějšímu takovýmito zásadními problémy je nevěra, paralelní vztahy, alkoholismus, požívání drog, domácí násilí, kriminalita spojená s uvězněním jednoho z partnerů, nemanželské děti, pedofilie, sexuální zneužívání dětí, projevená změna sexuální orientace v průběhu manželství, potřeba perverzního sexu a další a další problémy. Každý vztah se s těmito problémy vyrovnává jinak. Co je pro jeden pár nepředstavitelné, může jiný pár považovat pouze za komplikaci. Nikdy se nedá zobecňovat nebo plošně radit. Partnerské problémy je potřeba řešit včas! 

Pokud se běžné životní problémy partnerského života, včetně sexuálních, dlouhodobě přehlížejí nebo neřeší, pak se snadno může stát, že se partneři sexu začnou vyhýbat a vzájemně se odcizí. Když zeslábne vzájemná i sexuální přitažlivost a opadne vzájemná sexuální touha, rozhodně to nepomůže zlepšení partnerských vztahů a dá se očekávat, že problémy se ještě víc prohloubí.

Trvá-li tento stav příliš dlouho, je pravděpodobné, že partneři začnou zvažovat uspokojení svých sexuálních potřeb s někým jiný. Pak je k nevěře nebo jiným paralelním vztahům už jen krůček.

Pro zasmání

98-letá stařenka na smrtelné posteli říká svému 99-letému manželovi:
"Jane, můj drahý, teď, když jsou mé dny sečteny, chtěla bych Ti něco říct. Ale nejprve jdi do stodoly, kde pod třetím sloupem vpravo najdeš dvě krabice. Přines je sem, prosím."
Manžel to udělá a když je u smrtelné postele své ženy otevře, najde v první 3 vajíčka a v té druhé 300.000,- Kč.
Celý udivený se ptá: "Co znamenají ta vajíčka?"
Manželka mu odpoví:
"Za celých 79 let,co jsme manželé, jsem pokaždé, když jsem s Tebou nedosáhla orgasmu, dala do krabičky vajíčko.
"Manžel se začervenal pýchou, že po celou dobu tak dlouhého manželství ženu neuspokojil jen ve třech případech a ptá se na druhou krabičku s penězi.
"Víš", povídá manželka, "vždycky, když tam těch vajec bylo 12, šla jsem je prodat na trh."

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)