Jste zde

I se sexuální poruchou se dá žít plnohodnotný sexuální život - muži

I se sexuální poruchou se dá žít plnohodnotný sexuální život - muži

Volné pokračování článku "Sexuální poruchy".

Sex je samozřejmě jednou z důležitých aktivit v životě lidí. V partnerských vztazích je navíc důležitý i z pohledu založení rodiny a naplnění sexuálních potřeb. Není však tím úplně nejdůležitějším v partnerském životě. Nemoc, úraz, zdravotní problémy, to všechno mohou být příčiny omezení nebo snížení kvality sexuálního života. Sexuální porucha je vlastně takovou zdravotním komplikací, která navíc může i s několikaletým předstihem u mužů předznamenávat jejich budoucí vážné zdravotní problémy. Vše se však dá překonat.

Tento článek bude spíše takovou úvahou na téma jak žít se sexuální poruchou, jak překonat problémy, které v partnerském životě logicky přináší.

O sexuálních problémech se většinou píše jako velmi vážných komplikacích sexuálního života. Určitě je to pravda. I na tyto potíže je však možné nahlížet v širším vztahovém kontextu. V každém případě je jasné a nezpochybnitelné, že sexuální poruchy je potřeba řešit včas, že je potřeba o nich mezi partnery opravdu otevřeně mluvit a společně hledat způsob nápravy nebo zlepšení.

V tomto článku se podíváme na sexuální problémy mužů a jejich dopad na vztahy v partnerství, manželství i osobním životě bez partnera. Zaměříme se na problémy, které do sexuálního vztahu přináší muži. Na muže a jeho sexuální chování se tedy podíváme spíše z pohledu ženy, která je problémy muže nějakým způsobem zatížená nebo dotčená. Protože je to hodně obsáhlé téma, některé jeho části budou řešeny v samostatných článcích.

V partnerské vztahu nemusí být hlavním problémem sexuální porucha

Kdyby v partnerském vztahu nebo manželství byly hlavním problémem sexuální poruchy u mužů, pak by si ženy zcela jistě mohly zhluboka oddechnout. Sexuální poruchy jsou totiž jen menší částí toho, co ženy v sexuálních vztazích trápí.

 

 • Mnohem častěji nastává situace, kdy se mužům do sexu nechce. Mnoho mužů, zvláště v pozdějším období vztahu tak nějak zpohodlní a posunou priority. Pokud si takový muž může vybrat, pak zvolí cokoli jiného jak sex. Přitom to není tak zřídkavý jev, jak by si někdo mohl myslet. Jsou muži, kteří mají "sexuální záchvaty", kdy je pro něj sex pomalu nejdůležitější na celém světě. Jenže co je tak úžasného na muži, který se nemůže sexu nabažit několik dnů za sebou, když pak několik týdnů nebo měsíců o něj nejeví žádný zájem?
 • Pro mnoho partnerů se vážným problémem stává rutina ve vztahu. Zvláště pak tehdy, když manželé nebo partneři nemají děti. Vztah se může postupně změnit, jeden den je jako druhý, vyprchala vášeň a touha... Základem života se stane práce a povinnosti a vzájemný intimní kontakt se omezí na polibek ráno a večer. Na sex není kvůli únavě ale i jistému zevšednění ani nálada, ale ani chuť. Mnohdy nepomáhá ani snaha ženy najít si na muže více času, svádět ho, připravit hezký večer. Muž se tváří, jako by neviděl, neslyšel a na vyzývavé chování ženy prostě nereaguje. To se bez vztahových následků nedá snášet příliš dlouho...

 • Velkou brzdou spontánní sexuality je pochybování o vztahu. Příčinou těchto pochybností může být změna chování muže k ženě nebo jeho lhostejnost k ní a jejím potřebám. Za nějakou dobu se stane to, že žena se začne doma nebo v přítomnosti partnera cítit osamělá, opuštěná a zklamaná. Logicky se objeví myšlenka, že takto si vztah nepředstavovala a začne uvažovat nad tím, zda nepotřebuje změnu. Doma ji nemá co těšit a když se najdou muži, kteří s ní flirtují, může časem podlehnout... nebo o tom alespoň začne přemýšlet. To pak dalšímu vývoji vztahu rozhodně neprospěje...

 • Dalším problémem v sexu je samozřejmě změna sexuálních představ a tužeb muže při milování. Hodně mužů sní o více ženách, ale v okamžiku nevěry si s více vztahy umí poradit jen málokterý. Problém ani tak není v tom, že by fyzicky muž nechtěl partnerku a milenku nebo více žen. Muž v hlavě neudrží realitu okamžiku a při sexu je myšlenkami s jinou ženou, než s tou, se kterou se právě miluje. Tam, kde muž má (nebo měl) více sexuálních partnerek, může mít při prožitku sexu za chvíli v hlavě chaos. Je jasné, že musí dávat pozor na prozrazení, to však nemusí být hlavním problémem. Mnoho mužů za nějakou dobu začne mít problém spíš s tím, že mu ženy začnou splývat a sex se mu začne zdát v podstatě rutinní záležitostí a začne ho unavovat a vysilovat. Netýká se to samozřejmě všech mužů, ale jedná se o poměrně častou komplikaci vysněných vícenásobných vztahů. Původní nadšení z milenky se stane rutinou a na mysl se dere otázka, v čem je vlastně rozdíl a zda to má ještě cenu. Pokud se ženy, milenky, domnívají, že jejich milenec při milování s manželkou myslí pouze na ně, pak je zklamu. Stejně tak se může stát, že při milování s milenkou totiž muž může myslet na manželku nebo jinou ženu.

 • Dalším problémem v sexu je samozřejmě tušená nebo prozrazená nevěra partnera. Z pohledu "legální" manželky nebo partnerky, která nevěru tuší, je problém se k sexu vůbec odhodlat. Představa, že se její muž fyzicky miluje s jinou ženou jí může být nepříjemná a většinou až odporná...

 • Milenka za nějaký čas velmi často těžce snáší představu, že její milenec má sex i se svou manželkou nebo přítelkyní. Prozrazená nevěra se pak může stát i vážnou zábranou dalšího sexuálního života. Následkem je, že při tušené nebo prozrazené nevěře je partnerský sexuální život omezen nebo úplně ukončen. Naprosto stejné problémy se samozřejmě týkají i prožívání nevěry v situaci, kdy nevěrnicí je žena.

Problémů se sexem může být mnohem více. Vše najednou nezvládneme a tak se nyní vrátíme k problémům se sexem, které souvisí se sexuálními poruchami u mužů...

Sexuální poruchy u mužů se dají překonat

Sexuálních poruch u mužů je více. Asi ta nejznámější a nejvíce medializovaná je zcela určitě sexuální dysfunkce - porucha erekce. Jednak je to velmi snadno rozpoznatelný problém a také je to proto, že penetračnímu sexu se přikládá větší význam, než si z pohledu potřeb ženy ve skutečnosti zaslouží. Penetrační sex se totiž stal, především mediálně, tím hlavním a nejdůležitějším. Alespoň tak chápaný z pohledů mužů a především médií, která se sexem zabývají. Tyto názory pak přejímají jak muži, tak i ženy a proto je pohled na penetraci a tedy i na dokonalou, pevnou erekci považovaný za standard. Ostatní formy sexu jsou považovány za změnu a zábavu. Mužské ego pak nepřipouští jinou formu sexu pro uspokojení ženy, než klasickou soulož. Přitom při "klasické" souloži dosahuje orgasmu jen malá část žen. Vliv sexuálních poruch na partnerské vztahy je jasným potvrzením toho, jak moc problémy v sexu zasahují do mezilidských vztahů.

Podívejme se tedy na problémy s erekcí trochu jinak

Rozhodně nechci problémy s erekcí jakkoli zlehčovat. Také dopředu říkám, že se musí řešit včas a ne až přerostou ve vážný problém nebo úplnou neschopnost dosáhnout erekce. To už je většinou příliš pozdě na jakoukoli změnu vedoucí k zásadnímu zlepšení tohoto stavu. Problémy s erekcí často předznamenávají vážné kardiovaskulární a další zdravotní problémy a to i několik roků dříve, než naplno propuknou.

Problémy s erekcí jinak vnímá žena v dlouhodobém partnerském vztahu a jinak je vnímá "milenka" nebo žena s níž muž partnerský vztah teprve začíná. Tak se také na sexuální problémy a poruchy, které postihly partnerský vztah, musíme dívat a hodnotit je.

Nejdříve se zaměříme na dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém se postupně začínají projevovat mužovy potíže s erekcí. Dlouhodobý a hlavně relativně harmonický vztah si se sexuálními problémy poradí mnohem snadněji, než vztah krátkodobý nebo s jinými vztahovými problémy a komplikacemi.

Viagra vše nevyřeší

Zásadní obrat v léčení problémů s erektilní dysfunkcí u mužů zcela určitě přinesl lék Viagra. Nedá se však tvrdit, že je to lék na všechno. Určitě mužům dodá sebevědomí a potlačí jejich deprese a obavy z neúspěchu. Musí se však použít přesně podle návodu. Rozhodně se nedá spolehnout na její účinek po vydatnějším tučném jídle nebo při velké fyzické únavě. Prostě i na sex s Viagrou je potřeba se naladit, připravit a odpočinout si. Nějaký účinek se dostaví prakticky vždy, ale v případě nedodržení návodu na použití nemusí být až tak očekávaně dokonalý. Také je potřeba počítat s tím, že u těžkých případů impotence její účinek nemusí být pro soulož dostatečný. Na zlepšení prožitků muže se však bude podílet prakticky vždy.

Se sexuální poruchou muže se určitě dá žít plnohodnotný partnerský sexuální život

V partnerském vztahu, ve kterém má muž vážné sexuální problémy nebo přímo trpí impotencí, nemusí docházet k sexuálním problémům!!!

Muž si ovšem musí být vědom svého hendikepu a svým způsobem se s ním musí dokázat smířit. To je možné, pokud mu jej jeho žena neustále nepřipomíná... U dlouhodobých vztahů se většinou jedná o postupný sexuální problém a partneři si na něj tak trochu zvyknou a naučí se s ním žít. Pro muže je prioritní dokázat ženu uspokojit jinak. Když se naučí techniky orálního sexu, pak není nejmenší důvod, proč by jeho žena nemohla dokázat naplno prožívat párový milostný sexuální život. Jen bude trochu jiný, než "zamlada". Mnohým ženám však sex bez penetrace jako velká újma ani nepřijde. Když si muž umí poradit jinak, nemůže mít žena důvod, proč by neměla být v sexu nespokojená. Mnohem více jak soulož může ocenit mužovu pozornost, láskyplné doteky a kvalitní orální sex. Také kombinace orálního sexu s pomůckami může být pro ženu mnohem intenzivnějším zážitkem, jak krátká nebo soulož nebo předčasná ejakulace muže.

A co s mužem, který má problémy? Ten si většinou dokáže poradit sám. Nabízí se hned několik řešení:

 • První volba by při problémech s erekcí měla padnout na výběr vhodné sexuální polohy ve které se dá uskutečnit pohlavní spojení a následně soulož i při nedostatečné nebo kolísající erekci.
 • Prostě dnes bude mít orgasmus jen žena - technika 1:0. Muži nebude vadit, když svůj orgasmus neprožije. mnohdy je pro něj ženin orgasmus odměnou za intimní chvíle společně strávené při milování. Po svém orgasmu ani nemusí toužit, protože ví, že by to možná nešlo a zbytečně by se "trápil". Vlastně prožije taková společný mentální orgasmus společně se ženou a to mu stačí. Důležitější jak jeho orgasmus je orgasmus jeho ženy.
 • Žena muže dovede k orgasmu orálním sexem nebo masturbací. Orgasmu může muž dosáhnout i bez dokonalé erekce. Na soulož to sice není, ale vhodně vedená technika orálního sexu nebo masturbace jej k orgasmů může dovést.
 • Inspirací mohou být také techniky popsané v článcích
 • Tou poslední variantou je, že muž přiloží ruce k dílu a masturbací dojde k orgasmu sám. Většina rozumných mužů tuto variantu upřednostní před nekonečným orálním sexem nebo dlouhou a únavnou masturbací od ženy. Sám to většinou dokáže, protože ví, jak na to. Než riskovat, že to žena po nadlidském výkonu vzdá, tak je lepší k orgasmu dospět vlastním přičiněním. A když to nepůjde - tak se to nechá na jindy...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)