Jste zde

Technika Twister - mužská masturbační technika

Technika Twister - mužská masturbační technika

Hlavní téma: "Umění tantrické masáže".
Volné pokračování článku "Tantrická masáž lingamu".

Technika patří mezi "Nejčastější mužské masturbační techniky".

To, co odpovídá masturbační technice které se říká "Twister", nejlépe vystihuje překlad do českého jazyka - "tornádo", "zkroucení"... Jedná se tedy o techniku, při které masturbující muž dlaní ruky opisuje okolo penisu v erekci, rotační pohyb.

Tato technika je používána také při tantrické masáži v páru, kde se nazývá "Twist and shout". Při tantrické masáži je prováděna dávající partnerkou a patří mezi techniky které přijímající muž prožívá velmi intenzivně. Při masturbaci je tato technika samozřejmě prováděna jen masturbujícím mužem.

Muž si lehne na záda a vzruší se. Většinou se technika Twister provádí až když je muž dostatečně vzrušený a jeho penis je už v erekci. Podobně jako při tantrické masáži je potřeba, aby předkožka žaludu byla stažena a erekce penisu byla přiměřeně silná.

Příprava na techniku je jednoduchá. Levou rukou muž uchopí lingam pod žaludem. Uchopí ho do dlaně tak, aby jeho tělo obepínala sevřená dlaň, palec a ukazováček. Palec a ukazováček se spojí a vytvoří O. Pohyb ruky veďte směrem shora dolů. Tím docílíte toho, že stáhnete předkožku a napnete kůži lingamu. Tlakem malíkové hrany ruky pomalu uvolníte lingam z tukové tkáně u jeho kořene. Povolte sevření dlaně ruky a prsy pomalu rozevře kolem kořene lingamu (kromě spojení palce a ukazováčku). Stále spojený palec a ukazováček levé ruky nechte pomalu a lehce sklouznout po těle lingamu až dolů k jeho kořeni. Tím dokončíte stažení a napnutí předkožky. Lingam se "prodlouží" a i dlouhá předkožka je bezpečně stažena pod lem žaludu. Penis směřuje přímo vzhůru.

Pravou rukou sevřete lingam nad spojením palce a ukazováčku levé ruky, která je nyní už dole u kořene, kdy palec a ukazováček obepínají kořen lingamu a stahují předkožku. Uchopení lingamu pravou rukou se provádí tak, aby palec a ukazováček pravé ruky byly dole, malíková hrana nahoře. Palec a ukazováček pravé ruky přiložte na palec a ukazováček levé ruky (u kořene penisu) a prsty pravé ruky sevřete lingam do dlaně. Sevřený lingam začněte rotačním pohybem pomalu vytahovat do výšky. Tím, že je celý sevřen v dlani prvé ruky, která se pomalu rotačně pohybuje od kořene směrem vzhůru, muž vnímá velmi intenzivní pocity obemknutí a tření.

Výsledná souhra pohybů pak vypadá tak, že levá ruka nejdříve předkožku a kůži lingamu stahujete k jeho kořeni směrem dolů a následně pravá ruka lingam sevře do dlaně a rotačním pohybem ho vytahuje, "prodlužuje" nahoru. Pravá ruka jeho sevřením v dlani a rotačním pohybem navozuje pocity intenzivní stimulace třením po celé jeho délce a především v oblasti lemu žaludu a na žaludu. Není na závadu pokud žalud ze sevření dlaně vklouzne. Pro opakování techniky jej znovu uchopíte a techniku opakujete. Většinou se však rotační pohyb dlaně kolem žaludu provádí tam a zpět tak dlouho, dokud nedojde k velmi intenzivnímu nárůstu vzrušení. Rotační pohyb se může provádět pomalu až rychle. Rychlost se může v průběhu masturbace měnit podle potřeby, vzrušení nebo pocitů. Čím bude rychlost pohybu větší, tím intenzivněji bude penis a žalud stimulovaný a tím snadněji se bude dařit vzrušení navyšovat.

Pokud je technika prováděna rychleji, může být nárůst vzrušení velmi silný a muž dosáhne vyvrcholení. Toho se dá využít především v posledním "kole" opakování masturbačních technik, kdy už je vyvrcholení plánované nebo očekávané.

V okamžiku vyvrcholení se většinou rychlost rotace výrazně sníží nebo muž začne nad pohybem ztrácet kontrolu. Po vyvrcholení je žalud penisu mimořádně citlivý na dotek a tak postupně tlak a rychlost pohybu snižte až na úroveň jemného hlazení. Na závěr žalud jemně sevřete v dlani a zůstaňte v klidu.

Alternativy

Jsou muži, kteří uchopení penisu pravou rukou NEpreferují tak, aby palec a ukazováček pravé ruky byly dole a malíková hrana nahoře. Připadá jim pohodlnější, když penis uchopí bez otáčení pravé ruky, tedy palec a ukazováček umístí pod žalud a malíkovou hranu ruky přiloží na palec a ukazováček levé ruky (u kořene penisu). Penis tedy pravou rukou uchopí opačně. Sevření prstů a uchopení lingamu v dlani jim pak připadá přirozenější a rotační pohyb ruky snadnější. Zbytek techniky je stejný. Pravá ruka vykonává rotační pohyb na penisu a na žaludu. Někdy muži rotaci dlaně provádí především na žaludu, kde jim takováto stimulace přináší nejpříjemnější pocity.

Pocity masturbujícího muže

Technika může být velmi jemná až velmi intenzivní. V každém případě se jedná o techniku velmi příjemnou a muži často používanou. Často právě při ní dochází k nárůstu vzrušení, které přejde až do vyvrcholení. Muži, kteří ji při masturbaci intenzivně prožívají a naučili se svým vzrušením pracovat, ji často mají spojenou s očekáváním vyvrcholení.

Pocity přijímajícího muže

  • příjemné a vzrušující teplo od masážního oleje
  • pocit sevření těla lingamu při stahování předkožky
  • pocity "prodloužení" a plnosti lingamu při stažení ukazováčku a palce levé do tukové tkáně u jeho kořenu
  • pocit natahování lingamu při zahájení rotace pravé ruky s vytahování směrem vzhůru
  • pocit intenzivního tření
  • pocity se při každém opakování opakují z nuly do maxima
  • muž přitom vnímá pocity zpevnění erekce a nárůst vzrušení
  • pokud je muž vzrušen a erekce je maximální, pak vnímá její stabilizaci

Rizika: nejsou. Lingam se opatrným stahování předkožky, ani jeho "natahováním" nijak nepoškodí...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje