Jste zde

Věková hranice pro uzavření manželsví

Věková hranice pro uzavření manželství

Volné pokračování článků "Vztahy mezi lidmi", "Manželství".

Uzavření manželského svazku je možné jen podle zákona. Každá země si tento akt upravuje podle svých zvyklostí a tradic. Jsou země, kde je možné uzavřít manželství podle rodových tradic dokonce již v dětském věku a později, podle hranice stanovené zákonem, je zlegalizovat i v očích státu. Každá země si věkovou hranici pro uzavření manželství stanovuje jinak.

Zajímavé je, že díky mezinárodním úmluvám je možné uzavřít manželství v jiné zemi a to je pak uznáno i v zemi, kde je pro tento právní akt věková hranice vyšší. Například manželství uzavřené na Havaji s dívkou ve věku vyšším jak 14 let by bylo akceptováno v České republice.

Podobně jako je v některých zemích možné mít více manželek nebo manželů, najdeme rozdíly i ve věku pro uzavření manželství po celém světě. Nižší věk bývá většinou v zemích s vyšší tolerancí k sexu v nižším věku. V České republice je povolená hranice pro sexuální aktivity daná dosažením věku 15-ti let, manželství však může být uznáno až od 18-ti let. Jsou zde vidět rozdíly v chápání sexuality a manželského vztahu. V některých zemích je hranice pro sexuální kontakt totožná s hranicí pro uzavření manželství. Mnohdy je zde nemanželský nebo předmanželský sex odsuzován a někdy z hlediska tradic i trestán.

Mnohem větší rozdíly nalezneme v Asii a především v Africe. Nejlidnatější země světa Indie umožňuje vznik manželství od 14-ti roků. V některých zemích Afriky je svazek manželský i stanoven v tradičních komunách a společenstvích podle rodových zvyků, vedle toho je pak státem stanovený věk pro oficiální svazek. Tyto hodnoty však nemusí být totožné.

Tato oblast právních vztahů podléhá změnám a neustále se vyvíjí. Je proto potřeba si ověřit v každé zemi, kterou hodláte navštívit její konkrétní zákony týkající se zahájení sexuálního života i hranice pro uzavření manželství.

V české republice je věková hranice stanovena dosažením věku 18-ti let.

Pro představu přehled věku pro uzavření manželství v některých státech USA (2013)
Věková hranice 14 roků: Georgia, Hawaii
Věková hranice 15 roků: Colorado, North Dakota, Iowa, South Carolina, Maryland, Virginia
Věková hranice 16 roků: Alabama, Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, Washington, West Virginia
Věková hranice 17 roků: Illinois, Louisiana, Missouri, New York, Texas
Věková hranice 18 roků: Arizona, California, Florida, Idaho, Mississippi, Tennessee, Wisconsin, Wyoming
(informace z veřejných zdrojů)

Ještě jedou:

V české republice je věková hranice stanovena dosažením věku 18-ti let.